Stjärnhusen på Gideonsberg

Stjärnformade flerbostadshus ritade av dansk arkitekt

Om Stjärnhusen på Gideonsberg

Gideonsberg byggdes under 1940–50-talen och inom detta område finns prov på tidens stadsplaneidéer och flera olika hustyper. En av dessa är de så kallade stjärnhusen.

Uppe på en skogsbevuxen bergknalle byggde Diös för Byggnads AB Mimer 1954 fem stjärnhus i åtta våningar. Byggnaderna grupperade sig kring ett nedsprängt garage. Varje våningsplan bestod av lägenheter med 1–3 rum och kök med balkong.

Det var Paulli Harder som var arkitekt och det var hans första stora uppdrag i staden. Harder kom från Danmark till Västerås 1950, anställdes hos Per Bohlin och bildade senare kontor med Helmut Horn. Harder blev under sin korta karriär flitigt anlitad och ritade bland annat många skolor och bostadshus i Västerås.

Stjärnhusen var ett pionjärbygge på flera sätt. Här användes för första gången en ny intervallsprängningsteknik och en ny typ av Lindénkranar som var lättmanövrerade och snabba. Husen byggdes helt i betong som kläddes med fasadtegel. Det var vid tiden helt nytt i Västerås att murarna endast arbetade med fasadbeklädnaden.

Stadsplan 312 från 1962. En kartbild över området där stjärnhusen ligger.

Stadsplan 312 från 1962 av stadsplanearkitekt Bertil Tideström. Foto: Västerås stad

Svartvit bild över Stjärnhusen, ett flervåningshus.

Stjärnhusen 1969. Foto: Bertil Forsén, Västerås stadsarkiv

Närbild på ett hörn av ett gult tegelhus med tidstypiska balkonger.

De gula tegelhusen med tidstypiska balkonger, 2020. Foto: Karin Nordström, Västerås stad

Gula stjärnhus i bakgrunden. Under asfaltsvägen syns bilar parkerade.

Stjärnhusens parkeringslösning under mark, 2020. Foto: Karin Nordström, Västerås stad

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?