Vår Frus katolska kyrka

Katolska församlingens kyrkobyggnad

Om Vår Frus katolska kyrka

I de äldre bostadskvarteren på västra sidan av Djäkneberget, ligger den katolska kyrkan Vår Frus katolska kyrka. Den byggdes under 1960–70-talet i modernistisk stil.

I kvarteret Kerstin byggdes på 1960- och 1970-talet Vår Frus katolska kyrka. Den stora arbetskraftsinvandringen under 1900-talet bidrog till att flera religiösa trossamfund etablerades och att kyrkobyggnader byggdes. I Västerås rekryterade Asea arbetskraft från bland annat Italien i början på 1940-talet, där katolicismen är huvudreligion.

Kyrkobyggnaden har ett starkt modernistiskt formspråk med en rätlinjig byggnadskropp, fasader av ljus slätputs och sockel och klockstapel i rå betong. Den byggdes i två etapper.

Först byggdes Kristinahemmet 1968–1969 längst i söder, ritat av arkitekt Jonar Kriauciunas, GL arkitektkontor AB. Byggnaden inrymde ett vårdhem med 12–13 vårdplatser, bostäder för systrar och övrig personal samt bibliotek och studierum.

Nästa byggetapp gällde kyrka och bostadshus åt präster. Byggnaden ritades av arkitekt Istvan Illes och byggdes 1973.

Vit byggnad med ett kors på taket. Kubformad och vit ser den lite annorlunda ut från andra kyrkor.

Klockstapel i rå betong. Foto: Sara Bäckman, Västmanlands läns museum

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?