Västerås ångkraftverk

Från kraftverk till badpalats

Om Västerås ångkraftverk

Västerås ångkraftverk byggdes 1915 och är idag delvis ombyggt till hotell, badanläggning och skola. Men de olika delarna bildar tillsammans en mycket värdefull industriell helhet som beskriver utvecklingen av energi och ångteknik under första hälften av 1900-talet. Ångkraftverkets höga tornpanna är en del av Västerås siluett.

Byggnationen av ångkraftverket i Västerås påbörjades 1915 och utfördes i sju etapper fram till slutet av 1950-talet. Området var större än idag och sträckte sig längre söderut. Ångkraftverket skulle fungera som reservkraftverk till Älvkarleby kraftstation vid behov. Placeringen av kraftverket berodde på flera olika saker. Närheten till vatten så att det fanns möjligheter att frakta kol och en hamn byggdes vid ångkraftverket. Från Älvkarleby matades strömmen österut till Dannemora, Uppsala, Enköping och Västerås. Genom att placera ett ångkraftverk i slutet av nätet kunde strömmen matas ut från två håll om det blev något fel på kraftnätet.

Ångkraftverkets viktigaste delar var maskinhus, ångpannehus och ställverkshus. Dessa placerades så att det i framtiden skulle vara möjligt att bygga ut anläggningen i olika riktningar. Flera byggnader från anläggningen står kvar men man har rivit kolupplag och kranar vid hamnanläggningen, ställverk, vågstation och några flera.

Vattenfallsstyrelsen önskade att stadsarkitekt Erik Hahr skulle utforma bebyggelsen i nationalromantisk stil. Vid området byggdes kontor och radhus med små lägenheter som tjänstebostäder åt ångkraftverkets personal. Även dessa ritades av arkitekt Erik Hahr. Radhusen byggdes precis intill ångkraftverket för att man skulle ha personal nära med kort varsel. Husen är uppförda i rött tegel och med inflytande av samtida tysk och engelsk radhusarkitektur. De var bland de första av sitt slag i Sverige.

1979 lades ångkraftverket ned till följd av att intresset och behovet av äldre ångkraftverk minskade. När rivningstillståndet var klart protesterade allmänheten mot detta och byggnader som finns kvar av anläggningen förklarades till byggnadsminne 1999.

Sedan 2014 finns ett badhus i byggnaden, Kokpunkten och 2017 byggdes ett hotell i tornpannehuset, Steam Hotel. I områdets övriga byggnader finns bland annat kontor, skola, bostäder och förråd.

I ljudvandringen Öster Mälarstrand finns flera inslag om ångkraftverket och det historiska området. Du hittar berättelserna i appen Västeråsguide som du kan ladda ner till din telefon från App store eller Google play.

Ångkraftverkets olika byggnadsdelar.

Ångkraftverkets olika byggnadsdelar, sett från norrsidan 1960. Foto: Åke V Larsson, Västerås stadsarkiv

Stora turbiner inne i ångkraftverket.

Interiörbild från turbinhallen, 1956. Foto: Åke V Larsson, Västerås stadsarkiv

Ångkraftverket i svartvitt från håll.

Översikt över ångkraftverksområdet, 1960-tal. Foto: Vykortssamlingen, Västerås stadsarkiv

Ångkraftverket på håll. Rött tegel i en hög byggnad tittar fram framför en annan röd byggnad. Ånga stiger mot skyn i toppen av den höga byggnaden.

Ångkraftverket 1970. I dessa äldre kontorslokaler inryms idag skolverksamhet. Foto: Stadsbyggnadskontorets samling, Västerås stadsarkiv

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?