Bryggor och fåglar

Västerås stad har börjat använda kommunjägaren för punktinsatser på bryggor som är särskilt utsatta av fåglar som skräpar ned.

I våra fritidsbåtshamnar samsas inte bara fritidsbåtar och båtägare utan även sjöfåglar. Tyvärr innebär det att sjöfåglarna sätter sig på båtar och bryggor och smutsar ned. Den åtgärd som vi som hamnägare gör nu under våren är att vi använder oss av kommunjägaren för att göra punktinsatser på extra utsatta bryggor.

Vi har tyvärr inte möjlighet att rengöra bryggor utifrån att det innebär för stora kostnader. Vad kan du som båtägare göra? Det finns på marknaden olika produkter som skrämmer fåglar som du som båtägare kan använda dig av. Tips är att gå ihop på er brygga och hjälps åt tillsammans, använd Coboats en app för båtsamverkan i Västerås.

Publicerad

Senast ändrad