Dricksvatten i hamnarna

Dessa datum slås vattnet på i våra fritidsbåtshamnar. Det kan uppstå läckor som uppkommit under vintern. Vi har personal på plats som åtgärdar dessa.

Gäddeholm och Lögarängen (uppställningsplats): Torsdag 21 april

Mälarparken, Tegeludden och Å-piren (Lögarängen): Måndag 25 april

Kraftverkshamnen, Öster Mälarstrand: Där är det en stor läcka som vi jobbar på att åtgärda. Därför är det i nuläget svårt att sätta på vattnet, men vi jobbar för att det ska kunna bli så snart som möjligt.

Dessutom håller teknik- och fastighetsförvaltningen på att färdigställa kajstråket i Kraftverkshamnen med invigning till hösten. Det kommer att innebära begränsad framkomlighet under tiden. Vill du har mer information om kajstråket, ring Kontaktcenter på 021-39 00 00 eller via kontaktcenter@vasteras.se.

Läs mer om Öster Mälarstrand

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad