Västerås stad erbjuder gratis XRF-mätning av båtbotten

Västerås stad har under flera år arbetat för att få bort giftiga båtbottenfärger i Mälaren. Sedan 2020 finns en båtbottentvätt, där båtägare kan tvätta sin båt om den har giftfri båtbotten. Är du osäker på vilket slags färg båten är målad med kan du boka tid för att göra en XRF-mätning. Nytt inför årets båtsäsong är att Västerås stad bjuder på en sådan mätning per båt som hyr plats i någon av Västerås stads småbåtshamnar. Erbjudandet börjar att gälla den 3 april. Boka mätning för din båt redan nu!

Båten behöver stå på land för att mätning ska kunna ske. Det är därför klokt att boka tid för mätning innan sjösättningen. XRF-mätningen utförs av personal från Västerås stad och kan göras vid någon av de två stora båtuppställningsplatserna på Lögarängen eller Lövudden.

Boka tid för mätning på webben, se länk längre ner. Står din båt någon annanstans kan det vara möjligt att, efter överenskommelse, göra XRF-mätningen där den är. Gör en förfrågan via e-post, fritidsbatshamnar@vasteras.se.

 

Nyhetsbild

Ett krav för att få hyra båtplats
Som fritidsbåtsägare finns det mycket man kan göra för att både ta hand om sin båt och samtidigt skydda våra känsliga insjöar och hav. I Mälaren och andra insjöar får man använda insjöfärg, men inte väst- och ostkustfärg som innehåller biocider. Ett alternativ är att låta båtbotten vara omålad.

För att få hyra båtplats på vissa av båtplatserna i Gäddeholm och alla på Lövudden måste båten uppfylla gränsvärdena för giftfri båtbotten. Västerås stad planerar att det kravet ska gälla för alla kommunala fritidsbåtsplatser inom några år.

Godkänd XRF-mätning ger tillgång till båtbottentvätten
Den som har en båt med giftfri båtbotten kan under båtsäsongen tvätta den i Kraftverkshamnen. För att få använda båtbottentvätten ska båten uppfylla gränsvärdena för biocidfri båtbotten. En godkänd XRF-mätning är ett enkelt sätt att visa att en båt uppfyller kraven. Den här säsongen erbjuder alltså Västerås stad en kostnadsfri XRF-mätning per båt för båtägare som hyr plats i någon av Västerås stads fritidsbåtshamnar.

Fakta om XRF-mätning

  • Att mäta båtbotten med ett XRF-instrument är ett enkelt sätt för att snabbt få reda på vilka metaller som finns på skrovet.
  • XRF, en förkortning av X-Ray Fluorescence eller röntgenfluorescensteknik, är en analysmetod för snabb upptäckt av tungmetaller.
  • Vid mätning av båtskrov visar resultatet halten av utvalda metaller, oftast tenn (Sn), koppar (Cu), zink (Zn) och bly (Pb). Resultatet kan sedan användas som indikation för att se om det finns höga eller låga halter av biocider på skrovet.
  • För båtar med hemmahamn i Mälaren har följande rådgivande referensvärden för sanering tagits fram:
    • Tenn ≥ 100 ug/cm²
    • Koppar ≥ 1 000 ug/cm²
  • En XRF-mätning kostar i vanliga fall 500 kronor.
  • Västerås stad ingår med andra aktörer i ett samarbete med Chalmers tekniska högskola, för att kontinuerligt utveckla kunskap och mätteknik.

Länk till bokningssidan

Läs mer om båtbottentvätten

Publicerad

Senast ändrad