Visa sökformulär

Utveckling Bäckby

Stadsdelen Bäckby, som byggdes som en del av miljonprogrammet under slutet av 1960- och början av 1970-talet, står inför en stor omvandling. Vi har nu påbörjat förändringen som bland annat kommer att ge stadsdelen fler bostäder, ny huvudgata, ny fotbolls- och aktivitetsplan och nya lokaler för service och handel.

En flygbild över Bäckby centrum som det ser ut nu, med markering för området där detaljplan 1824 planeras
En visionsbild över det område som ska växa fram med nya hus och grönt stråk i Bäckby centrum enligt detaljplan 1824

Illustration: FOJAB arkitekter

Nu bygger vi om i Bäckby centrum!

En tillfällig väg finns nu söder om Bäckby centrum. Den gör så att du kan åka genom området under tiden som Välljärnsgatan byggs om. Ombyggnationen av Välljärnsgatan startade i mitten av juni och kan tidvis innebära svårigheter att ta sig fram mellan olika platser i centrala Bäckby. Gång- och cykelvägar genom byggområdet ändras allteftersom vägarbetet går framåt. Busshållplatsen Bäckby C stängs av under tiden men bussarna på linje 1 och 11 stannar fortfarande vid hållplatserna Smältverksgatan och Vårdcentralen. Ha tålamod - det kommer att bli bra! Den nya vägen, som ska få namnet Bäckby Torggata, beräknas vara klar vid årsskiftet 2018/2019.

Området som berörs

Den tillfälliga vägen är 235 meter lång och förbinder Välljärnsgatan med Smältverksgatan. När Välljärnsgatan har byggts om kommer den tillfälliga vägen att användas för byggtrafik och på sikt tas bort.

Tillfällig gata på Bäckby
Bild som visar del av den tillfälliga gatan i Bäckby centrum.

Den tillfälliga vägen går söder om Bäckby centrum, över den tidigare fotbollsplanen.

Fotbollsplanen och skejtramperna

Den tillfälliga vägen går över fotbollsplanen som har funnits söder om Välljärnsgatan. Fotbollsmålen är flyttade till fotbollsplanen vid Rösegårdsskolan. Skejtramperna har flyttats till asfaltsytan vid Hällbyplanen.

Tidplan:

 • 2018, april–december: Den nya fotbollsplanen och aktivitetsytan byggs.
 • 2018, juni–december: Den nya sträckningen av nuvarande Välljärnsgatan byggs.
 • 2019, mars–september: En mindre skejtpark och omklädningsrum byggs.

Aktivitetsyta och multisportplan

Intill den nya fotbollsplanen kommer en aktivitetsyta att byggas. Där kommer man kunna utöva parkour, pingis, basket, boule och många fler idrotter på en multisportplan.

Visionsbild av den framtida nya huvudgatan vid Bäckby centrum.

Illustration: FOJAB arkitekter

Visionsbild över den framtida nya fotbollsplanen och aktivitetsområdet på Bäckby.

Illustration: FOJAB arkitekter

Framtidsplanen: Över 500 nya bostäder på Bäckby

Det är ett högt tryck på bostadsmarknaden i Västerås. Därför har vi som mål att i kommunen bygga 1000 nya bostäder om året de kommande åren. I planen för Bäckby finns 560 nya bostäder de närmaste åren. Det som kommer att bli klart först är fyra sexvåningshus med totalt 160 lägenheter i kvarteret Välljärnet (vid korsningen Välljärnsgatan/Lisjögatan). I de fyra husen byggs 80 enrumslägenheter på 35 kvm och 80 tvårumslägenheter på 45 kvm. Inflyttning sker vintern 2018/2019.

Utöver de första 160 lägenheterna pågår planering för ytterligare 400 nya bostäder vid Bäckby centrum. De flesta av bostäderna kommer att byggas i form av flerbostadshus men det kommer också att bli ett antal radhus. Första inflyttning väntas kunna ske under 2019.

Den nya bebyggelsen kommer att ge Bäckby tydliga gaturum, där husen har entréer mot gatan och tydligt avgränsade gröna och lummiga innergårdar.

Bostads AB Mimer, Boklok och Ikano Bostad är de företag som bygger bostäderna.

Läs mer om planerna för Bäckby på www.bäckby.nu.länk till annan webbplats

Ny huvudgata, aktivitetsplan och uppdaterat grönt stråk

För att göra Bäckby mer tillgängligt för framtidens kollektivtrafik kommer en ny huvudgata att dras mellan Välljärnsgatan och Smältverksgatan, snett över den tidigare fotbollsplanen. När den nya huvudgatan är på plats kommer långa bussar, så kallade BRT-bussar (Bus Rapid Transit), att kunna trafikera området. Längs med gång- och cykelbanor kommer ny belysning att sättas upp. Byggstart för huvudgatan och aktivitetsområdet samt uppsättning av ny belysning sker under 2018.

Redan idag finns ett grönt stråk genom Bäckby från norr till söder. Det gröna stråket kommer att utvecklas ännu mer, med nya planteringar och ytor för olika aktiviteter.

I Bäckby centrum kommer ett nytt torg att länka samman huvudgatan med parkstråket. Där kommer det också att bli en kollektivtrafikhållplats, ungefär där hållplatsen mot centrum funnits tidigare.

Preliminär byggstart för torget och det gröna stråket är hösten 2018. Via länken under bilden hittar du en karta med 3D-vyer över Bäckby. Där kan du se området både uppifrån och på marknivå. Det går även att se hur solljuset faller under året.

Vy från 3D-kartan över nya Bäckby centrum

Här hittar du en karta med 3D-vyer över Bäckby. Där går det bland annat att se hur de nya byggnationerna kommer att se ut.länk till annan webbplats

Ny detaljplan för delar av Bäckby centrum

För att göra det möjligt att bygga nya bostäder i centrum har kommunen tagit fram en ny detaljplan, dp 1824.

Detaljplanen vann laga kraft den 23 oktober 2018.

Läs mer om detaljplan 1824 via den här länken.

De nya gatorna får namn efter ädelstenar

Innan detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige fick de som ville tycka till - både om förslaget och om vilket namntema de nya gatorna i området ska få. En övervägande majoritet röstade för att de nya gatorna ska få namn på temat ädelstenar. Bilden är hämtad från sidan 36 i planbeskrivningen.

Förslag till nya gatunamn på Bäckby, med ädelstenar som tema.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Hur vill du utveckla Gåsmyrevreten?

  Söndagen den 24 februari är sista dagen som du kan fylla i dialogkartan för området Gåsmyrevreten. Berätta för oss om din favoritplats, en plats du vill förbättra, vad du saknar i området eller vilka ...

Nytt i Västerås

 • Ett lyft för Vasagatan

  Nu är det klart att underhållsarbetet längs Vasagatan kommer att ske under våren och sommaren 2019. Det är cirka 150 meter mitt i city som får nya trottoarer, sidoområden samt ny asfalt på gatan. Området börjar från korsningen vid Vasagatan och Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen ...

 • Rivstart startade bygget av Dockan

  En radiostyrd bil som körde uppför en ramp till en parkeringsplattform fick symbolisera byggstarten av parkeringshuset Dockan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?