Visa sökformulär

Vasagatan

Den planerade ombyggnaden av Vasagatan kommer att ske under våren och sommaren 2019. När allt är klart kommer vi bland annat ha åtgärdat sättningarna i gatan och säkrat den fortsatta driften av markvärmen. Vi kommer också få bättre trottoarer och sidoområden. Det blir ett tillgängligare och snyggare city.

Om projektet

Det är cirka 150 meter längs Vasagatan som får nya trottoarer, sidoområden samt nya slitlager på gatan. Området börjar från korsningen vid Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen vid Smedjegatan. 

Arbetet är en del av Kraftsamling för Västerås city. Det är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, företag, organisationer och Västerås stad för att utveckla Västerås city. Ombyggnaden av Vasagatan är projekt 59. Olika evenemang kommer att anordnas längs Vasagatan under ombyggnadstiden.

Varför behöver Vasagatan göras om?

 • Gatan har fått stora sättningar, samtidigt som slangarna för markvärmen har börjat krypa uppåt i underlaget. Det gör att markvärmen riskerar att gå sönder
 • Trottoarerna har idag för kraftig lutning
 • Vi behöver förbättra underlaget och byta ut trasiga plattor
 • Sittbänkar behöver förnyas och få bättre arm- och ryggstöd
 • Nuvarande träd har blivit för stora och riskerar skada fasaden
 • Träden klarar inte för hård beskärning och behöver ersättas
 • Jordmånen behöver bytas ut.
Ombonad uteplats med plank, vilostol och grönskande ormbunkar.
Bilden visar folkmyller längs Vasagatan. Det är sommar och några äter glass, några sitter på uteserveringen och träden blommar längs gatan.

Så här kommer Vasagatan att se ut när allt är klart. Det blir bland annat nya träd, nyasfalterad gata och tillgängliga trottoarer. Trädsorten heter Mannaask och har vita blommor i juni samt vackra höstfärger. På sikt kommer de att bli så här stora som på bilden.

Vad förbättras?

 • Vi höjer gatunivån med cirka 20-30 cm för att kunna minska tvärlutningen på trottoaren samt förstärka markvärmda ytor.
 • Tillgängligheten förbättras för alla.
 • Vi byter ut träden till ett alternativ som passar bättre i stadsmiljö, så kallade Mannaaskar.
 • Vi planterar träden i biokol som har många fördelar.
 • Det blir nya plattor, papperskorgar, stamskydd, sittbänkar och cykelställ med bättre funktioner.
 • Det blir bättre dagvattenavrinning.

Går det att komma fram längs gatan?

Under arbetets gång kommer det alltid att finnas en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder. Däremot kommer gatan att vara helt eller delvis avstängd för cykel och fordonstrafik. Läs mer nedan under rubriken "Tidplan".

Hur påverkas busstrafiken?

Flexlinjens hållplats på Vasagatan stängs av och flexlinjen stannar i stället vid Stora Torget och vid Snickargatan.

Är butiker och restauranger öppna?

Ja, det är öppet som vanligt under hela byggtiden. Läs mer på Citysamverkans webb för att ta del av alla aktiviteter som sker under byggprojektet.

Läs mer om alla aktiviteter i citylänk till annan webbplats

Hur påverkas olika evenemang i city?

Läs mer om studentkortegenlänk till annan webbplats

Läs mer om Västerås Cityfestivallänk till annan webbplats

Varför ändras avspärrningen runt arbetsområdet?

När vi spärrar av ett arbetsområde måste vi skapa en god arbetsmiljö samt en säker yta som har tillräckligt med arbetsutrymme. Vi strävar samtidigt efter att stänga av så lite som möjligt för att behålla framkomligheten. Detta gör att avspärrningen kommer att ändras i takt med att vi behöver utföra olika arbeten.

För att säkerställa en god arbetsmiljö, klara av logistiken samt skapa nödvändigt utrymme för entreprenadmaskiner, är avspärrningen större än själva arbetsområdet. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för en hög säkerhet och effektiv logistik. Det finns alltid en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder.

Vad är Mannaask och hur fungerar biokol?

Mannaask (Fraxinus ornus, 'Obelisk') är ett medelstort, torktåligt träd som passar för stadsmiljö. Det har väldoftande, vita blommor i juni och får fina höstfärger. Vi planterar träden först efter att ombyggnationen är klar. Men vi använder inte vanlig jord, utan så kallad biokol. Biokolet tillverkas i en process som heter pyrolys, där växtmaterial förkolnas under hög temperatur i en syrefattig miljö. Kolet laddas därefter med en näringslösning som binds i kolet. Näringen blir sedan tillgänglig för träden under lång tid. Detta ger planteringar som håller bättre och minskar samtidigt utsläppen av växthusgaser.

Läs mer om biokol och se vår landskapsingenjör förklara i en filmlänk till annan webbplats

Tidplan

Vecka 10 - Cykelställen utanför Vigårda på Hantverkargatan tas bort för att ge plats för deras kommande uteservering. Cykelställen återställs till hösten igen.

4 mars - 10 mars:  Ett mindre förbättringsarbete pågår vid Vasagatan. Det är trottoaren och anslutningen mot entréerna utanför Klockmaster, Pressbyrån och Life-butiken som höjs i den mån det går, för att förbättra tillgängligheten. Under hela byggtiden kommer butikerna att ha öppet som vanligt.

15 april - 30 juni: Den 150 meter långa sträckan är helavstängd för cykel och fordonstrafik. Det innebär att det inte går att köra igenom Vasagatan, varken för busstrafik eller annan trafik. Under perioden går linjerna 2, 5, 6, 12, 13 och 21 längs cityringen till och från centralen.  Flexlinjens hållplats på Vasagatan stängs av och flexlinjen stannar i stället vid Stora Torget och vid Snickargatan. Tänk på att omläggningar kan påverka dina bytestider, så se till att planera din resa i god tid. Det finns alltid en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder.

16 maj kl. 07.00-11.00: I samband med att Mälarenergi byter ut två ventiler i gatan, behöver de stänga av vattnet. Avstängningen berör fastigheterna på Vasagatan 15, 20 och 20A. Vid frågor, kontakta Mälarenergi på tel. 021-39 50 00.

23 juni kl. 07.00 - 28 juli: Vi rustar trottoaren på Vasagatans östra sida. Delsträckan börjar strax utanför Varda och fortsätter sedan en bit förbi korsningen vid Smedjegatan. Arbetet innebär att vi justerar höjden och lägger nya markvärmeslingor. Därefter sätter vi nya plattor samt återanvänder tidigare granithällar. Under tiden som marken är öppen kommer vi att använda ramper och plåtar som förses med halkskydd för att behålla en god tillgänglighet på trottoaren. Plattläggningen sker i etapper och kommer stundtals att begränsa framkomligheten till entréer, men det kommer alltid att finnas en yta som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder. Arbetet på den östra sidan beräknas vara klart under vecka 27. Därefter fortsätter vi med trottoaren på den västra sidan av Vasagatan. Delsträckan gäller från Hantverkargatan till och med busshållplatsen utanför Igor.  Arbetet på den västra sidan beräknas vara klart senast vecka 30.

24 juni kl. 14.00 - 26 juni: Vi fräser bort asfalten längs Vasagatan. Delsträckan börjar efter korsningen vid Stora gatan och går fram till Domkyrkoesplanaden. Vid uppehållsväder kommer vi att asfaltera sträckan från 18-tiden samma dag. Om det regnar skjuter vi upp asfalteringen till en annan dag.

 • Busstrafiken på Stora Gatan går som vanligt.
 • Det kan förekomma arbetsfordon korta stunder på Stora Gatan.
 • Fräsningen medför att det blir extra bullrigt vid arbetsområdet.
 • Vi kommer att sätta upp markeringsskärmar och enklare avstängning i form av plastband.
 • Vänligen respektera avspärrningarna runt arbetsområdet och på sidoområdena. Asfalteringen sker med varm massa som du inte får gå på förrän avspärrningarna är borttagna. Får du olja på skorna finns det stor risk för att de bli förstörda. Dessutom förstör oljan från dina skor stadens trottoarer och butikernas golv.
 • Målet är att allt ska vara klart under måndagen, men senast innan Cityfestivalen börjar.

1 juli - månadsskiftet juli/augusti: Under perioden är gatan öppen för taxi och busstrafik då minst ett körfält är öppet. I takt med att vi gör klart trottoaren och sidoområdena, flyttar vi avspärrningarna. Det finns alltid en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs Vasagatan och in till alla butiker, restauranger och bostäder. Den 11 juli öppnades övergången vid Smedjegatan.

Augusti: Vi monterar markutrustning, bland annat papperskorgar, sittbänkar och cykelställ.

Augusti/september: Vi planterar nya träd, Mannaaskar. 

26 september kl. 16.30 – 18.00: Välkommen på invigning och roa dig kungligt! Vi firar att Vasagatan numera uppfyller kraven på tillgänglighet och att vi säkrat markvärmen inför kommande vintrar.

Läs mer om invigningen

Karta som visar det område som ska byggas om längs Vasagatan. Området börjar från korsningen vid Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen vid Smedjegatan.

Karta över Vasagatan. Den röda markeringen visar det område som får ny markvärme och förbättrad tillgänglighet. I takt med att man utför olika arbeten, kommer avspärrningen runt området att ändras.

Prenumerera på meddelanden från Vasagatan

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Projekt Vasagatan.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Ortsdialog Tillberga - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tillberga tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

 • Träffa oss om utveckling av Oxbacken på torsdag

  Vi planerar att utveckla Oxbacken. Vi vill gärna träffa dig och höra vad du tycker. Kom förbi och träffa oss och ställ dina frågor. Vi har med oss en fysisk modell och planhandlingar som visar hur det är tänkt att bli. Välkommen!

Nytt i Västerås

 • Bjurhovdagaraget fortfarande stängt

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades under söndagen är fortfarande stängt. Tidigast på tisdag eftermiddag kan garaget öppnas.

 • Första spadtaget vid Viktor Larssons plats

  Med ett symboliskt första spadtag startade Anna Thunell, ordförande i tekniska nämnden och Jonas Bresser, verksamhetschef vid Växhuset ombyggnaden av Viktor Larssons plats.

 • Skidlopp och kungabesök när Vasagatan invigdes

  Efter flera månaders intensivt arbete invigdes nyrenoverade Vasagatan under pompa och ståt på torsdagseftermiddagen. Sammanlagt är det cirka 150 meter av de värst utsatta delarna av gatan som fått en ordentlig ansiktslyftning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?