Visa sökformulär

Resecentrum

Vi skapar ett nytt resecentrum för fler människor och smidiga byten mellan alla trafikslag. Västerås nya resecentrum skapar en brygga mellan city, Mälaren och angränsande stadsdelar under dygnets alla timmar.

Västerås nya resecentrum - en byggnad, många syften

I filmen om resecentrum berättar vi mer om alla de syften som den nya byggnaden har.

Västerås växer snabbt. Inom 30 år passerar vi 200 000 invånare och tusentals pendlar varje dag mellan Västerås och Stockholm eller andra orter i Mälardalen. Det finns många anledningar till det. En mångfald av framgångsrika företag, central strandlinje, ambitiöst bostadsbyggande och ett levande city, är bara några exempel. När resandet ökar ställer det krav på ett resecentrum med bra tillgänglighet, bra samordning och smidiga byten mellan alla trafikslag – tåg, buss, bil, båt, cykel och gång.

Därför behöver vi bygga om hela resecentrum och området omkring, för att möta och välkomna framtidens tåg och trafik, fler pendlare, nya västeråsare och nya besökare. Här samlar vi allt det där som kännetecknar vår stad - viljan att tänka nytt, innovativt och miljösmart.

Resecentrums stora tak breder inte bara ut sina armar över spåren som väderskydd – det är också kronan på en unik arkitektur och ett nytt landmärke för Västerås. Byggnaden förenar olika infrastrukturella funktioner och taket breder sig ut, bjuder in från alla håll och skapar rumsliga sammanhang. Västerås nya resecentrum skapar en brygga mellan centrum, Mälaren och angränsande stadsdelar under dygnets alla timmar. Från fyra entréer kan du oavsett varifrån du kommer eller ska, enkelt ta dig över spåren mot hamnen eller mot citykärnan.

Arkitektförslaget som ligger till grund för detaljplanen för Västerås nya resecentrum är framtaget av den danska arkitektbyrån BIG, Bjarke Ingels Group i samarbete med Tyréns och Kragh & Berglund. I förslaget finns en primär byggnad med entréer på båda sidor av spåren. Den ligger på nästan samma plats som den nuvarande stationsbyggnaden. För att verkligen bygga för framtiden och skapa ett resecentrum som kan ta hand om många resenärer med olika behov föreslås ytterligare en byggnad, som också har entréer på båda sidor om spåren. Båda byggnaderna har övergångar som cyklister och andra som bara vill passera resecentrum kan använda. Byggnader, ramper, terminaler och plattformar knyts alla samman av det stora taket.

Förslag till Västerås Resecentrum - flygbild

Nytt möter gammalt

City möter Mälaren. En mötesplats, en utsiktsplats, en knutpunkt.

Västerås nya resecentrum Vasaterassen

Resecentrum ska hantera mycket större flöden av trafik, resenärer, besökare och personer som vill passera spåren än vad det är idag. Att kunna orientera sig är därför avgörande för att området ska fungera som en attraktiv plats. De lyfta övergångarna är tillgängliga över hela sin yta och upplevs som ett sammanhängande landskap som sveper över spårområdet. Övergångarna gör det även möjligt att passera spåren dygnets alla timmar, alla dagar i veckan.

Det kommer att gå att cykla över resecentrum vid både den primära och den sekundära byggnaden och det planeras för många cykelparkeringar. I förslaget finns säkra och generösa cykelparkeringar vid alla entréer. Vid de olika entréerna kommer det även att finnas taxihållplatser, parkeringsplatser och så kallade ”Kiss and ride”-platser där man kan hämta och lämna nära och kära.

Västerås nya resecentrum möjliggör smidiga byten mellan alla trafikslag – tåg, buss, bil, båt, cykel och gång, och byggs för att lätt kunna anpassas till framtidens färdsätt. 

I nya resecentrum möts du av en funktionell, luftig och ljus känsla. Du hittar allt du behöver inför, under och efter din resa. Parkera cykeln inomhus, ta ett lunchmöte eller spring till tåget till doften av nybakt bröd. Koppla upp dig medan du väntar, köp en ny deckare eller handla det som saknas till kvällens middag. Platsen blir en knutpunkt för att smidigt resa vidare, eller kanske startskottet på en efterlängtad och kul weekend i Västerås tillsammans med familj och vänner.

Njutbar och smidig pendling

Västerås ska kunna erbjuda njutbar och smidig pendling. Mindre än en timme från Stockholm.

Västerås resecentrum Sigurdsterassen

Du som ska åka med tåget från Västerås, eller kommer till Västerås med tåg eller buss kan välja den av de fyra in- och utgångar som passar dig bäst. Det är alltid nära till väderskydd, service, vila eller rekreation.

Västerås nya resecentrum Kungsängsterassen

En helt ny stadsdel

Tornet vid Västerås Resecentrum - förslag

I samband med att vi bygger resecentrum planerar vi för en helt ny stadsdel med närhet till kollektivtrafiken, citykärnan och vattnet. I detaljplanen planerar vi för bostäder, kontor och allmänna utrymmen i nära anslutning till resecentrum. Alla med framträdande arkitektur.  Projektområdet i sin helhet inkluderar en area om hela 55 hektar runt stationen och spårområdet. Läs mer om hela projektet här.

Västerås nya resecentrum från vattnet

Alla bilder är visionsbilder, ritade av BIG (Bjaerke Ingels Group).

Så här gör du

Tidplan

Västerås nya resecentrum utvecklas inom ramen för projekt Mälarporten, vilket även innefattar en omvandling av området runt stationen. Läs mer om projekt Mälarporten här. Innan detaljplanen för nya resecentrum kan bli färdig är det mycket som måste undersökas och beslutas om. Har arkitekterna tänkt på allt? Tillmötesgår vi de önskemål som olika intressegrupper har? Vad kommer det att kosta att bygga resecentrum, hur ska det finansieras, och när kan vi bygga vad?

Detaljplanen innefattar förutom själva resecentrum även förslag på bostäder och kontor i direkt anslutning till resecentrum. Hösten 2018 genomfördes ett samråd för detaljplanen. Då fick alla invånare och andra intressenter en chans att säga sitt. Under 2019 har synpunkterna från samrådet bearbetats och förslaget justerats. Vi har även genomfört utredningar kring trafikflöden och möjliga förbättringar för fotgängar- och cykelkopplingar. Vi räknar med att kunna skicka ut detaljplanen på granskning under 2020, för att förhoppningsvis kunna börja bygga Västerås tillfälliga resecentrum under 2021 och nya resecentrum 2022.

Planprocess Västerås nya resecentrum

Ovan ser du hur planprocessen för Västerås nya resecentrum ser ut, och var i processen vi befinner oss just nu. Eftersom resecentrums detaljplan är både stor och komplicerad används ett så kallat utökat förfarande. Här kan du läsa mer om kommunens olika planprocesser.

Förslag till Västerås Resecentrum - flygbild
Kontakt

Relaterade dokument

Nytt i Projektet

  • Hur beräknas projektkostnaden för resecentrum?

    Västerås nya resecentrum är en stor investering för dagens, och framtidens, Västerås. Projektet beräknas kosta runt två miljarder kronor enligt kalkyler framtagna under förstudien. Kostnaden fördelas mellan Västerås stad, Trafikverket och övriga fastighetsägare och intressenter i projektet. Vad inne...

  • Information om Västerås stads förhandling med Lantmännen

    Västerås stad har förhandlat med Lantmännen om silon under flera års tid. Platsen där silon ligger idag är viktig för Västerås utveckling. Just nu står förhandlingarna stilla och vi vill här berätta vilken fakta som gäller i frågan. Att ställa i ordning en gång- och cykelväg längs silon är en plan s...

Prenumerera på nyheter från Mälarporten

Är du intresserad av utvecklingen av Mälarporten och Västerås nya resecentrum och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Följ även gärna Mälarporten på Facebook. Där delar vi information som kan vara av intresse för invånare, resenärer, investerare m. fl., och för en diskussion om intressanta saker som vi funderar över eller vill ha era åsikter kring. 

Hantera prenumeration

#Mälarporten
#Västeråsresecentrum

Hjälpte informationen på denna sida dig?