Logotyp
Visa sökformulär

Grundskola

Så här gör du

Så här gör du

Plats finns alltid reserverad för ditt barn i en av de kommunala skolor som ligger nära hemmet. Du kan välja en annan skola, kommunal eller fristående, i mån av plats. I så fall kontaktar du den önskade skolan. När det är dags att börja årskurs 6 och 7 får du hem valblanketter och information.

I Västerås stad har du möjlighet att jämföra grundskola i webbverktyget Jämför service.

Läs mer om Jämför service härlänk till annan webbplats

Bra länkar

Grundskolor i Västerås

Har du svårt att använda kartan? Vi arbetar för att göra kartorna ännu bättre. Använd gärna vår karttjänst för att hitta under tiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Grundskolorna i bokstavsordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om grundskola

Kille, tjej och lärare

Grundskolan är en nioårig obligatorisk skolform. De flesta barn börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller sju år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller sex år och vid särskilda skäl det år de fyller åtta år.

Läs mer om förskoleklass här

Läs mer om fritidshem här

Läs mer om grundskola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

För vem

Vad gäller?

Modersmål, hemspråk

För barn som går i grundskola finns modersmålsundervisning och studiehandledning. Det finns en grundskola i Västerås som erbjuder finskspråkig grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 3.

Läs mer om modersmål och hemspråk härlänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Västerås stad ansvarar för att utbildningen vid de kommunala skolorna genomförs enligt de bestämmelser som finns i lagar och förordningar. De fristående skolorna i Västerås har motsvarade skyldighet för sina verksamheter. Fristående skolor måste vara godkända av Skolinspektionen, som också ansvarar för tillsynen av både kommunala och fristående skolor. I de flesta skolor har fritidshemmen lokalintegrerats för att underlätta samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem.

Barn- och ungdomsprogram

Västerås stads barn- och ungdomsprogram utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Programmet ska vara känt i stadens verksamheter och genomsyra allt arbete som berör barn och unga.

Läs mer om barn- och ungdomsprogrammet härlänk till annan webbplats

Inflytande

Både elever och föräldrar kan engagera sig på olika sätt:

  • Elevinflytande. I varje klass eller undervisningsgrupp ska eleverna få möjlighet att tillsammans med läraren diskutera frågor som är av gemensamt intresse.
  • I skolan finns ofta elevråd, elevkår, elevinflytanderåd eller elevförening. Det är en grupp av elever som ska ta tillvara elevernas intressen i skolan.
  • Sveriges elevråd (SVEA) och Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO) är två organisationer som arbetar för elevers inflytande i skolan och stöttar elevråd i deras arbete.
  • Föräldraråd bygger på frivilligt engagemang och finns i många skolor. Föräldraråd brukar bestå av en till två föräldrar per klass. I föräldrarådet diskuterar man skolfrågor och vanligen utses några representanter som har kontakt med skolans personal. Att engagera sig i ett föräldraråd är ett bra sätt att få inblick i skolans verksamhet och är dessutom en möjlighet att påverka i skolfrågor som man tycker är viktiga.

Komtek

Komtek är en kommunal teknik- och entreprenörskola. Här kan barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala musikskolan fast med teknik. Komtek erbjuder kurser efter skoltid för barn och ungdomar, med fokus på åldrarna 6-16 år. Lärare kan komma till Komtek med klasser och förlägga delar av den praktiska tekniken där.

Läs mer på Komteks webbplatslänk till annan webbplats

Kulturgarantin

Alla grundskoleelever i Västerås, från förskoleklass till årskurs 9, omfattas av kulturgarantin. Kulturgarantin innebär att alla Västerås grundskolor kostnadsfritt kan ta del av ett professionellt kulturutbud vid minst ett tillfälle varje läsår. Detta gäller både kommunala skolor och fristående skolor.

Mer information om Kulturgarantin och länk till kulturbokningen finns här

Skapande skola

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skola och kulturliv. Satsningen finansieras av Statens Kulturråd. Med hjälp av dessa medel pågår projekt på ett flertal av Västerås grundskolor. I fokus står elevers eget skapande i samverkan mellan skola och kulturliv.

Mer information om skapande skola, katalog och e-formulär för bokning finns här

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om en specifik skola eller dess verksamhet kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts eller hur du väljer skola, kontaktar du Kontaktcenter. I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och fritidsgårdsverksamhet. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i skolan.

Om du tycker att skolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, till exempel att ditt barn inte får hjälp och stöd att klara skolarbetet eller att ditt barn blir retad utan att personalen gör någonting åt det, pratar du först med skolan. Du vänder dig till:

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa men klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?