Logotyp
Visa sökformulär

Nyheter

 • Vi utreder fluginvasionen

  Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektörer söker en förklaring

  Publicerad 20 juni 2017 11:31
 • God tillgång till dricksvatten i Västerås

  Du kanske har hört, läst eller sett att det just nu råder brist på grundvatten i stora delar av Sverige. I många samhällen används grundvatten för att förse hushållen med dricksvatten. Men i Västerås använder vi oss av Mälaren som vattentäkt. Det innebär att vi tar vatten från Mälaren, renar det och...

  Publicerad 20 juni 2017 10:43
 • Cornelia fick årets honnörspremium

  Barn- och utbildningsförvaltningen har år 2017 utsett Cornelia Laning, klass 92, Persboskolan till mottagare av honnörspremien ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne. Premien är på 1800 kronor.

  Publicerad 13 juni 2017 14:00
 • Resultat från förskoleenkät 2017

  I årets förskoleenkät är föräldrar i genomsnitt mycket nöjda med både kommunala och fristående förskolor i Västerås. Särskilt nöjda är de med hur förskolorna arbetar med normer och värden, barns inflytande samt trygghet och omsorg.

  Publicerad 09 juni 2017 09:05
 • Resultat från grundskoleenkät 2017

  Årets grundskoleenkäter visar att elever upplever höga förväntningar på att de ska klara skolan. Forskning visar att lärares höga förväntningar på eleven är en viktig framgångsfaktor för elevers lärande. Samtidigt visar resultatet att elevens upplevelse är låga när det gäller att undervisningen ska ...

  Publicerad 09 juni 2017 09:05
 • Resultat från gymnasieenkät 2017

  Det har skett en positiv utveckling enligt årets gymnasieenkät, där det samlade resultatet är positivt på de flesta områden. Svaren ska tolkas med en viss försiktighet på grund av den låga svarsfrekvensen.

  Publicerad 09 juni 2017 09:05
 • Bogserbåten Anny får stanna

  Den drygt 100 år gamla bogserbåten Anny som sedan några veckor ligger vid Tullhuskajen får stanna kvar. Teknik- och fastighetsförvaltningen beslutade på onsdagen att båten får ett ettårigt avtal, under förutsättning att det inte sker några störande arbeten på eller vid fartyget. 

  Publicerad 07 juni 2017 16:05
 • Eldningsförbud hävt i Västerås

  Från och med måndagen den 5 juni är det åter tillåtet att elda och grilla utanför detaljplanerat område förutsatt att man inte stör sina grannar. Detta gäller för hela kommunen.

  Publicerad 07 juni 2017 12:47
 • Testet av VMA-signal inställt idag

  Dagens test av VMA-signalen (Viktigt Meddelande till Allmänheten) är inställt idag måndag 5 juni. Det kommer alltså inte höras någon hög tut-signal i Västerås vid 15-tiden som det brukar göra vissa måndagar.

  Publicerad 05 juni 2017 13:59