Logotyp
Visa sökformulär

Rådgivande organ

Västerås stad vill ha ett aktivt samarbete med alla invånare. Därför pågår ett ständigt arbete med frågor som är grundläggande för de mänskliga rättigheterna.

Ett öppet samhälle

Västerås stad arbetar för ett öppet samhälle för alla -  oavsett, kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös uppfattning och funktionsnedsättning. Arbetet med att förbättra, utveckla och stärka invånardialogen pågår ständigt. Det handlar om att stärka integrationen, folkhälsan, jämställdheten, mångfalden och öka delaktigheten bland invånare.

Hur arbetar vi med de frågorna?

Det gör vi bland annat genom olika samverkansgrupper. Exempelvis arbetar vi i samverkansråd med två av våra nationella minoriteter, sverigefinnar och romer. En demokratisk arena där minoritetsgruppernas specifika frågor kan diskuteras. Exempel på andra grupper är det kommunala rådet för funktionshinderfrågor, som arbetar med att stärka inflytandet i övergripande frågor som rör funktionshindrade samt det kommunala pensionärsrådet som till exempel arbetar för att pensionärernas synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Vill du läsa mer om de olika samverkansgrupperna och råden hittar du dem till vänster i menyn.

Hjälpte informationen på denna sida dig?