Lyssna

Talande webb

Västerås stad är ansluten till Talande webb som är ett hjälpmedel för dig som hellre lyssnar än läser. Talande webb fungerar både i mobilen och på datorn. Med Talande webb kan du lyssna på webbplatsens texter och dokument. Du kan dessutom spara uppläst tal som ljudfiler, förstora text, använda läslinjal eller skärma av delar av texten för att det ska bli lättare för dig att hålla fokus på det du läser.

Mer information

Illustration av verktyget Talande webb där funktionsknappen, ett frågetecken, är markerat.

Starta Talande webb och klicka på informationsknappen. Där hittar du förklaringar till de olika funktionerna.