Logotyp
Visa sökformulär

Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig eller din familj kan ansöka om ekonomiskt bistånd. För att ansöka kontaktar du Socialkontor ekonomi.

Information

Kontaktuppgifter

Socialkontor ekonomi
Telefonnummer till växeln 021-39 00 00
Besöksadress: Stora gatan 58
Postadress: Västerås stad, Socialkontor ekonomi, 721 87 Västerås stad

Telefontid: vardagar klockan 08.00-16.30
Öppettider: måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.00-16.00 lunchstängt 12.00-13.00. På onsdagar endast öppet förmiddag 9.00-12.00

Nu finns en ny e-tjänst som heter Mina pengar

Du måste ha Mobilt bank-ID eller Bank-ID för att kunna använda den.
Innan du kan börja använda e-tjänsten ska din handläggare aktivera tjänsten åt dig. Du behöver också fylla i en samtyckesblankett.

För dig som har aktiverat e-tjänsten

Länk till e-tjänstenlänk till annan webbplats

För dig som vill aktivera e-tjänsten

Kontakta din handläggare på Socialkontor ekonomi


I e-tjänsten Mina pengar kan du se:

 • när din ansökan har kommit in till Socialkontor ekonomi
 • slutgiltiga beräkningar av ekonomiskt bistånd
 • beslut som har fattats av handläggare på Socialkontor ekonomi
 • eventuell utbetalning
För vem

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Ekonomiskt bistånd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Västerås kommun. För att få ekonomiskt bistånd måste du få ett beslut från socialkontoret.

Du kan själv göra en ungefärlig beräkning av om din ekonomi ligger på en nivå som ger rätt till ekonomiskt bistånd. Använd socialstyrelsens verktyg för provberäkning. Men tänk på att beräkningen inte är ett slutgiltigt besked, eftersom det är många faktorer som avgör om du får bistånd.

Läs mer om socialstyrelsens verktyg för provberäkninglänk till annan webbplats.

Så här gör du

För dig som är nysökande

Det är socialtjänsten som bedömer och beslutar om du ska få bistånd och hur mycket det ska vara.

Ansökan och besökstid

Om det är första gången du ansöker ringer du till Socialkontor ekonomi och bokar en besökstid med en handläggare. Om du sedan tidigare har en handläggare kontaktar du den. Om du är sambo eller gift ansöker ni tillsammans.

Utredning

När din ansökan är klar gör handläggaren en utredning för att se om du har rätt till stöd. Under utredningen undersöker handläggaren om ditt behov kan tillgodoses på annat sätt. Därför ska du redovisa inkomster för alla personer i hushållet i din ansökan. Vi kontrollerar också om du skulle kunna få ersättning från någon annan myndighet.

Beslut

Från det att du har lämnat in en fullständig ansökan tar det max två veckor innan du får ett beslut.

Så här jobbar vi

Om överklagan, sekretess och dina synpunkter och klagomål 

Du har rätt att överklaga alla beslut om försörjningsstöd. Om du vill kan du få hjälp att skriva din överklagan som sen lämnas till din handläggare. Din överklagan måste ha kommit in till socialkontor ekonomi senast tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet.

När överklagan kommer in tar handläggaren ställning till om beslutet ska omprövas. Om handläggaren inte ändrar beslutet så skriver denne ett yttrande om varför beslutet inte ändras och skickar det till förvaltningsrätten.

Läs mer om överklaga beslut

Regler för sekretess

Det finns handlingar som innehåller uppgifter som är hemliga och därför är belagda med sekretess. Sekretessbelagda uppgifter kan till exempel handla om personliga förhållanden i ärenden som rör ekonomiskt bistånd.

Läs mer om regler för sekretess

Synpunkter och klagomål

Västerås stads koordinator för synpunkter och klagomål stödjer och vägleder dig om du vill lämna synpunkter och klagomål.

Kontakta oss

Koordinator för synpunkter och klagomål

Johan Crusefalk

Västerås stads koordinator för synpunkter och klagomål stödjer och vägleder dig när du vill lämna synpunkter och klagomål på verksamheter inom det sociala området. Ansvariga nämnder är individ- och familjenämnden, nämnden för personer med funktionsnedsättning och äldrenämnden.

Besöksadress Stadshuset

Telefonnummer 021 - 39 39 50

Hitta hit

Hitta till socialkontor Ekonomi

Det här händer i Västerås

 • Kurs i återfallsprevention i september

  Vi vänder oss till Dig som missbrukat alkohol eller droger och idag har en kortare eller längre tids nykterhet/drogfrihet som Du vill ha hjälp att behålla. Vi erbjuder en kostnadsfri kurs som ökar Din...

 • Anhöriggrupp på Missbruksmottagningen

  Är Du anhörig till någon som har problem med beroendeframkallande medel som alkohol, narkotika/läkemedel? Vill du träffa och prata med andra i liknande situation?

Nytt i Västerås

 • Stor militärövning i Västerås under september

  I september pågår en stor militär övning som påverkar Västerås trafik och framkomligheten på vägarna i vårt område. Övningen Aurora 17 är den största militära övningen i sitt slag på mer än 20 år.

 • Familjejuridik för anhöriga

  Nu kan du som vårdar eller hjälper en närstående få mer kunskap om de vanligaste frågorna inom familjejuridiken. Kanske funderar du på saker som arv och testamente men det blir inte riktigt av att ta reda på vad som gäller. Du kan ändra på det genom att anmäla dig till en kunskapsserie med två träff...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?