Logotyp
Visa sökformulär

Mätningstjänster

Mätningar av olika slag är viktiga hjälpmedel om du ska bygga om eller bygga nytt. Västerås stad erbjuder många typer av mätningstjänster. Du kan få materialet från mätningarna på flera sätt. Som papperskartor, och i digitala format.

Mätningar och koordinat-bestämning är tjänster som behövs för många ändamål. Framför allt i byggprojekt och samhällsplanering. I Västerås stad är det stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för mätningarna.

Mätdata levereras både till andra förvaltningar i staden, till byggföretag och till privatpersoner. Här är några exempel på områden där mätningar används,

 • byggmätning
 • projekteringsmätning
 • framställning av terrängmodeller
 • kompletteringar och underhåll av stadens kartdatabaser och mätpunkter
 • underlagskartor
 • översvämningsutredningar.
 • utsättningar.
Vaningsskylt med texten mätning vid sidan av en väg

För att kunna erbjuda så kostnadseffektiva och flexibla lösningar som möjligt används den mest moderna tekniken som exempelvis GPS eller reflektorlösa, radiostyrda längd- och vinkelmätningsinstrument. Detta sammantaget med väl utvecklade mät- och beräkningsmetoder gör att stadsbyggnadsförvaltningen kan tillgodose de flesta av våra kunders önskemål.

Koordinatsystem och stompunkter

Det är stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för hanteringen av referenssystem och stomnät i Västerås stad. Vi har specialkompetens inom geodesi- och mätningsområdet, och hjälper till med att göra transformationer och omräkningar mellan olika referenssystem. Du kan även beställa koordinater för polygon- och fixpunkter.

Västerås stad använder sedan hösten 2007 referenssystemet SWEREF 99 16 30 i plan och RH 2000 för höjdangivelser.

Husutstakning för en säker grund

Det finns några olika typer av mätningar som är särskilt användbara för dig som går i husbyggarplaner. Ska du bygga nytt gör man något som kallas för husutstakning. Det är en mätning som visar var huset ska placeras på tomten enligt bygglovet (som du först måsta ha klart).

Husutstakningen delas upp i tre olika delar:

 • Koordinatberäkning.
 • Grovutstakning.
 • Finutstakning.

I koordinatberäkningen bestäms var husets hörn placeras på nybyggnadskartan. I grovutstakningen görs utsättningen av husets hörnpunkter fysiskt på marken. Det brukar markeras med träpinnar eller käppar. Finutstakningen görs vanligen innan själva grunden är på plats. Normalt spänner man upp trådar mellan hörnen som markerar den blivande grunden. Man brukar även säga att man markerar det färdiga fasadlivet (ytterväggens gräns) för huset.

Avgifter för husutstakning.Word

Lägeskontroll för att vara riktigt säker

Oftast behövs en kontroll göras av hus som håller på att byggas, för att se att huset stämmer överens med bygglovet. Det kallas lägeskontroll. Vanligtvis görs lägeskontrollen efter grundläggningen, men den kan också göras när huset är färdigbyggt. Lägeskontroll behövs i de flesta fall för att få så kallat slutbevis för sin nybyggnation. Om lägeskontrollen visar annat resultat än bygglovet antecknas avvikelsen i ett särskilt protokoll. Är avvikelserna stora kan det innebära att byggnaden måste ändras. Avvikelser kan även innebära skadeståndsanspråk.

Avgifter för lägeskontroll.Word

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Öppet hus om fler bostäder i Barkarö

  Välkommen till Öppet hus för ny detaljplan för Gotö etapp 2 och delar av Barkarövägen med flera, dp 1867. Vi planerar för fler bostäder och möjligheten att ha handel i området. Du har möjlighet att st...

 • Möte om utveckling av Barkarö för fler bostäder

  Välkommen till möte om nytt planprogram för Barkarö-skogen, pp 36. Vi planerar för fler bostäder i området. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

Nytt i Västerås

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

Hjälpte informationen på denna sida dig?