Logotyp
Visa sökformulär

Uppvärmning

Bor du i villa eller annat enfamiljshus? Då måste du antagligen betala för uppvärmningen av huset själv. Du kan spara mycket pengar och energi genom att göra kloka val för uppvärmningen. Samtidigt bidrar du till en minskad påverkan på miljön. På den här sidan hittar du flera smarta tips.

I undersidor hittar du mer information om några vanliga former för uppvärmning. Där kan du läsa mer om värmepumpar, ved- och pelletseldning och fjärrvärme.

Det kostar ganska mycket att värma upp ett hus, och du kan välja bland fler olika sätt. Vilket du väljer påverkar både din energi­för­bruk­ning, kostnader och miljön. Men det finns mycket du kan göra för att förbruka så lite energi som möjligt, och ändå ha det varmt och skönt.

Ny energimärkning förenklar val av uppvärmning för villan

Det är uppvärmning och varmvatten som står för den största delen av energianvändningen i ett hushåll. Därför är det viktigt att göra ett bra val om hur huset ska värmas upp. Nu får du hjälp av en energimärkning. Från och med den 26 september ska produkter för uppvärmning ha den här märkningen. Det är till exempel värmepumpar, el- , olje- och gaspannor, samt varmvattenberedare. Med hjälp av märkningen kan du jämföra olika produkter innan du gör ditt val. Läs mer på energimyndighetens webbplats. Du kan alltid prata med din energi- och klimatrådgivare för att få hjälp och råd.

Länk till sidan om Energimyndighetens webbplats om energimärkning.länk till annan webbplats

Sänker du värmen 1 grad så kan du spara 5 procent i energianvändning.

Isolering och vanor påverkar din förbrukning mest

Börja med att se över det som kallas klimatskal. Det är fönster och dörrar, ytterväggar, golv och isolering med mera. Du kanske ska isolera mer på vinden, eller sätta upp tätningslister vid dörrar och fönster så att inte värmen försvinner ut. Husets ventilation påverkar också energiförbrukningen.
Fundera också på vilka vanor du och övriga i familjen har. Är det någon som vill ha det väldigt varmt i sovrummet? Eller någon som duschar varmt länge?
Reser du bort en längre tid och ingen är i huset är det bra att sänka temperaturen.

Har du frågor kring upp­värmning av ditt hus är du alltid välkommen att kontakta oss på energi- och klimat­råd­givningen.

Om du ska bygga nytt hus

Du bör satsa på att ditt nya hus ska dra så lite energi som möjligt. Det finns nuförtiden något som kallas låg­energi­hus, passiv­hus, och noll­energi­hus. Passiv­hus är hus som byggs med speciell teknik och isolering, så att du inte behöver något aktivt system för upp­värmning. Istället sker upp­värmningen genom att åter­vinna luften som går ut från huset, och bara genom att människor finns i huset. Genom kroppsvärme, helt enkelt!

Länk till Passivhuscentrum i Alingsås.länk till annan webbplats

Det är husets läge och förutsättningar som avgör vilket upp­värmnings­sätt du väljer. Till exempel, om huset ligger nära fjärrvärmenätet eller om förutsättningarna för bergvärme är bra. Även hus­hållets ekonomi, och intresse för drift och under­håll, spelar in.

Solenergi

Tror du att solenergi bara är något för varma länder? Helt fel! Solenergi är både effektivt och fungerar väldigt bra här i Sverige också. Energimyndigheten har räknat ut att Sverige har lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet. Det beror på att vi har så långa dagar under sommarhalvåret. Dagens teknik för solenergi är väldigt effektiv.

Solenergi brukar delas upp i solvärme och solel. Läs mer om hur du kan använda solens strålar på ett bra sätt.

Länk till Svensk solenergis webbplats.länk till annan webbplats

Länk till stadens sida om solenergi.

Solvärme

Solenergi kan användas till produktion av värme. Det är ett bra komplement till andra former av uppvärmning. En solvärmeanläggning kan minska behovet med köpt energi med 2000-6000 kilowattimmar per år. Det gäller för en normalvilla och är beroende av system och storlek på solfångarna. Solvärme fungerar bäst ihop med ved- eller pelletspanna. Även kombinationer med värmepump och elpanna kan vara en bra lösning.

Solvärme kan svara för cirka hälften av en normalfamiljs årliga behov av varmvatten. Då används ett standardsystem för solvärme. I det systemet är fyra till sex kvadratmeter solfångare anslutna till en varmvattenberedare. Beredaren kan ha mellan 200 till 300 liters volym.

Passa på att investera i solvärme när du ändå ska byta varmvattenberedare. Då blir merkostnaden för solvärmen som lägst! Ett annat utmärkt tillämpningsområde för solvärme är uppvärmning av en pool eller annat mindre utomhusbad.

Länk till Energimyndighetens webbplats om solvärme.länk till annan webbplats

Solel - producera din egen el med hjälp av solceller

Genom solceller kan du producera din egen el. Solcellerna sitter sammankopplade till en solpanel. I dag finns det många olika leverantörer av solcellspaket med varierade toppeffekter.

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av fastighetsägare. Det vill säga såväl företag och offentliga organisationer, som privatpersoner. Från och med den 1 januari 2015 är nivån för att få stöd maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödet uppgår dock max till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Förutsättningen är då också att installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Stödet är rambegränsat och räcker alltså bara så länge de avsatta pengarna räcker.

Läs mer om stödet och hur du ansöker på Energimyndighetens webbplats i länken på nästa rad.

Länk till Energimyndighetens webbplats om solceller.länk till annan webbplats

Länk till Energimyndighetens webbplats om stöd till solceller.länk till annan webbplats

Vem äger elnätet?

Beroende på var i kommunen du bor är det Mälarenergi eller Vattenfall som äger elnätet. De ansvarar för anslutningen till elnätet av din anläggning.

Länk till Mälarenergis webbplats om anslutning till elnätet.länk till annan webbplats

Länk till Vattenfalls webbplats om anslutning till elnätet.länk till annan webbplats

Från och med 1 januari 2015 kan man få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för överskottsel som matas in på nätet.

Besök en solpark

Är du sugen på att besöka eller veta mer om Skandinaviens största solföljarpark? Längs med E18, mellan Västerås och Enköping finns en stor solcellspark. Den visas för grupper efter förfrågan. Hör av dig till dina energi- och klimatrådgivare.

Kolla om du behöver bygglov för din anläggning

Kom ihåg att ta reda på om du behöver söka bygglov för den solenergianläggning du har tänkt uppföra. Du kan prata med vårt Kontaktcenter för att få svar på det.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor.

Telefon: Zandra Camber 021-39 25 71 och Per Eriksson 021-39 25 75

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?