Logotyp
Visa sökformulär

Västerås utvecklas

Här kan du följa några projekt som arbetar med att göra Västerås till en ännu bättre kommun att leva, verka och bo i.

Bra länkar

Projekt i staden

Två barn äter sötsaker på cityfestivalen

Nya torgen

Hur vill du att Stora Torget och Bondtorget ska se ut i framtiden och hur ska de användas? Just nu pågår ett stort arbete för att förbereda framtidens torg och vi vill veta vad du tycker. Fram till den 30 november kan du lämna ditt förslag om nya torgen.
Klicka här för att läsa mer

Två barn äter sötsaker på cityfestivalen

Tyck om din innerstad

Har du tankar och idéer om hur Västerås innerstad kan utvecklas? Vi vill gärna att du är med och tycker om din innerstad i vår invånardialog. Resultatet kommer att bli en gemensam målbild, en framtidsbild, för Västerås innerstad. Målbilden ska styra hur innerstaden planeras och utvecklas i framtiden.
Klicka här för att läsa mer
Följ projektet genom #tyckomdininnerstad

Nya Lögarängsbadet

Det nya Lögarängsbadet kommer att byggas väster om det nuvarande badet, på det som kallas för Malmbacken. Det kommer att ha långsidan mot Mälaren och får en underbar utsikt över Mälarens vatten. Det nuvarande badet hållet öppet som vanligt tills det nya är färdighbyggt våren 2019. 
Klicka här för att läsa mer om Lögarängsbadet
Här kan du läsa vanliga frågor och svar om badet 
Följ projektet genom #lögarängsbadet

Stationsområdet Kungsängen

Området nära stationen i Västerås ska förändras från öde ytor till en levande stadsdel med nytt resecentrum som en central mittpunkt. Stadskärnan får också en naturlig koppling till Mälaren genom den nya stadsdelen. Förbättringar av området sker ständigt, under de senaste åren har cykel- och gångvägar skapats eller förbättrats.
Klicka här för att läsa mer om stationsområdet Kungsängen
Följ projektet genom #stationsområdetkungsängen

Nya Resecentrum

Resecentrum

Under rusningstrafik blir det idag trångt på Västerås Central. Prognoserna visar att tågresandet kommer att öka och därför är Västerås i stort behov av att få ett Resecentrum som är en smidig och tillgänglig plats. Resecentrum ska också bli en trevlig passage för den som vill ta sig från den ena sidan av spåren till den andra. Om allt går som planerat har vi en färdig detaljplan under 2018.
Klicka här för att läsa mer om Resecentrum
Följ projektet genom #västeråsresecentrum


Nya Resecentrum

Västerås hamn

Det här är ett av de största svenska sjöfartsprojekten någonsin. Just nu arbetar experter med att undersöka vilka satsningar som behöver göras i och omkring Södertälje sluss och hamnarna i Västerås och Köping. EU har nu gett Mälaren status som inre vattenväg. Det innebär att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från Västerås och Köpings hamnar.
Klicka här för att läsa mer om Västerås hamn
Följ projektet genom #västeråshamn

Nya Resecentrum

Södra Källtorp

Södra Källtorp kommer att bli en ny modern stadsdel i centrala Västerås med fokus på bland annat bostäder, omsorg och utemiljö. Totalt planeras för lite över 700 bostäder. I området kommer det också att byggas till exempel ett äldreboende, idrottsplats och förskola.
Klicka här för att läsa mer om Södra Källtorp
Följ projektet genom #västeråsutvecklas

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?