Logotyp
Visa sökformulär

Trygg och säker

Västerås stad arbetar för att alla invånare ska känna sig trygga, såväl hemma som ute i samhället. Här kan du läsa om hur vi arbetar förebyggande och vid krissituationer, samt vart du kan vända dig om något skulle hända. Ring 113 13 om du vill ha information om allvarliga olyckor, bränder, naturkatastrofer eller sjukdomsutbrott.

Vad gör jag när jag blir utan el, vatten, värme eller telefon

Under en kris kan det bli avbrott i elen, vattnet, värmen eller telefonnätet. Kommunen kan hjälpa till på flera olika sätt. Vi informerar också om hur länge avbrottet pågår.

För felanmälan när du har strömavbrott, ring:

 • Mälarenergis kunder 021-18 19 00
 • Vattenfalls kunder 020-82 58 58

För felanmälan när du har fjärrvärme- eller vattenavbrott, ring:

 • Mälarenergi 021-18 19 00

Strömavbrott

Det finns flera orsaker till strömavbrott. Oväder som åska, storm och kraftigt snöfall påverkar luftledningsnäten. Avgrävda kablar eller fel i utrustningar orsakar också avbrott.

Om du får strömavbrott, kontrollera först den egna utrustningen, säkringar och jordfelsbrytare. Kontrollera om grannarna också har strömavbrott. Om det är ett större elavbrott kan du få mer information om när vi förväntar att det ska vara löst på vår webbplats eller i radio P4.

Värmeavbrott

Om din bostad plötsligt blir utan värme finns det en hel del du kan göra för att slippa frysa. Se till att ha extra värmekällor, sovsäckar, filtar, tändstickor och värmeljus hemma.

Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats och Civilförsvarsförbundets webbplatslänk till annan webbplats finns enkla råd om hur du hanterar ett värmeavbrott på bästa sätt.

Vattenavbrott

Det kan hända att området där du bor blir utan dricksvatten och orsaken inte går att lösa snabbt. Om det händer kommer kommunen att ställa ut tankar med nödvatten i de drabbade områdena. När vattnet kommer tillbaka kan det vatten som först kommer ur kranen vara lite grumligt. Spola därför en stund.

Nödvatten under en kris

Nödvattnet är i första hand till för matlagning och dryck. Vi informerar om var hämtstationerna finns på Västerås stads webbplats, Mälarenergis webbplats och i radio P4. Inom några timmar efter ett vattenavbrott ska vi kunna erbjuda 3–5 liter rent vatten per person och dygn, och mängden ökar ju längre avbrottet varar. Det är bra om du är förberedd och använder nödvattnet så effektivt som möjligt.

Läs mer på Mälarenergis webbplats.länk till annan webbplats

Tips på hur du förbereder dig och sparar på vattnet när du har vattenavbrott:

 • Vattendunkar med skruvkork är bäst att hämta vatten i – så köp och ha hemma.
 • Lägg vattenfyllda PET-flaskor i frysen, fyllda till tre fjärdedelar. Fryst vatten håller sig friskt länge.
 • Toalettens vattenbehållare är en bra reserv. Den innehåller cirka åtta liter vatten som du enkelt kan rena genom att koka upp det. Det behövs ingen särskild koktid för att ta bort bakterier.
 • Rent vatten kan du spara många dagar i rena dunkar. Ställ dem där det är mörkt och svalt.
 • Till tvätt och disk kan du använda vatten från sjöar och större vattendrag.
 • I toaletten kan du spola med vilket vatten som helst.

Telefonavbrott

Se aktuell information om störningar och avbrott hos olika teleoperatörer på myndigheternas krisinformationssida. Vid större störningar informerar vi via lokalradion P4 Västmanland, 100,5 MHz. Ring kommunens Kontaktcenter om du har frågor: 021-39 00 00.

På krisinformation.se hittar du aktuell information om störningar och avbrott.länk till annan webbplats

Hälsoeffekter vid värmebölja

Värmebölja är en period med ovanligt varmt väder. Värmebölja definieras av SMHI som en period på minst tre dagar i sträck då dygnets högsta temperatur är minst 26 grader. Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i riskgrupper. Att vistas länge i solen kan orsaka trötthet, huvudvärk, yrsel och illamående. Varmt väder kan också orsaka vätskebrist och uttorkning om du inte dricker tillräckligt med vätska. Hur du klarar och upplever värme är individuellt.

I den här foldern hittar du allmänna råd om värmebölja/höga temperaturer.PDF

Trygghetspunkter i Västerås

En trygghetspunkt är en mötesplats under kriser. Dessa skolor använder vi som trygghetspunkter under kriser när det är störningar i värmeförsörjningen, strömavbrott eller telefonavbrott.

 • Bäckbyskolan, Välljärnsgatan 492
 • Nybyggeskolan, Bygatan 26
 • Fredriksbergsskolan, Rosenfinksgatan 4
 • Pettersbergsskolan, Pettersbergsgatan 39
 • Carlforsska gymnasiet, Sångargatan 1
 • Emausskolan, Långmårtensgatan 6
 • Skiljeboskolan, Säbygatan 2
 • Viksängsskolan, Viksängsgatan 23
 • Bjurhovdaskolan, Boplatsgatan 14
 • Irstaskolan, Ullvigatan
 • Hökåsenskolan, Örtegrens väg
 • Tillbergaskolan, Källbovägen 6
 • Persboskolan, Karl IX:s väg 3–7
 • Dingtuna kyrkskola, Kyrkvägen
 • Önstaskolan, Daggrosgatan 2
 • Tortunaskolan, Holmstens väg 12
 • Orrestaskolan, Orrestavägen 14
 • Lövängsskolan, Lövängsgatan 4
 • Tegelviksskolan i Eskilstuna kommun, för boende i Kvicksund

I extrema situationer är trygghetspunkterna en plats dit du kan gå för att få värme, varm mat, information eller stöd från människor i samma situation. De kan också fungera som värmestuga till invånare som inte har värme i bostaden på grund av krisen. Om vi behöver öppna trygghetspunkterna informerar vi om det på kommunens webbplats, anslag vid trygghetspunkten eller via P4 Västmanland 100,5 MHz.

Klicka på den här länken så hittar du Västerås samlingskarta, I menyn väljer du Omsorg, stöd och hjälp och markerar visa trygghetspunkterna.länk till annan webbplats

Bild på två varningstutor med blå himmel bakom

Foto: Paul Wishart, Mostphotos

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om det sker olyckor och allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara använder myndigheterna viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ett varningssystem. Det finns två typer av VMA: en ljudsignal som sänds ut utomhus och ett informationsmeddelande i radio och tv. Viktigt meddelande till allmänheten, VMA är ett varningssystem som vi använder när det sker olyckor och andra allvarliga händelser där allmänheten kan vara i fara. Det kan vara gasläckor, oväder eller stora bränder. Det finns två typer av VMA: en ljudsignal som sänds ut utomhus och ett informationsmeddelande i radio och tv.

Varningssignal utomhus

Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det pågår under minst två minuter. Vi sänder larmet omedelbart om det finns allvarliga risker. Det finns signalhorn i tätorterna Västerås och Hökåsen. Utomhuslarmet används också om Sverige skulle hamna i krig.

Gör så här när du hör VMA-signalen:

 • håll dig inomhus
 • stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar
 • besök vår webbplats eller lyssna på radio för att få mer information (främst P4 Västmanland 100,5 MHz).

När faran är över sänds en 30 sekunder lång signal.

Vi testar varningssystemet fyra gånger om året: klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Informationsmeddelande i radio, på tv och på webben

VMA kan också vara ett mindre akut informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador. Informationsmeddelandet sänds ut i SVT, TV4, Sveriges Radio och kommersiella radiokanaler. Det upprepas inom 10 minuter. På Västerås stads webbplats och på Facebook kan du också hitta information om vad som har hänt.

Röstmeddelande i telefonen

Sedan den 1 februari 2015 kan du även få varningar genom röstmeddelande från nummer 010-474 55 00 till din fasta telefon och till din mobiltelefon om du har ett abonnemang där du har registrerat en gatuadress. Det innebär att om en allvarlig händelse har inträffat i det område där du bor kan du få varningen direkt. När systemet med telefonvarningar är fullt utbyggt kommer du även att kunna få varningar genom mobiltelefonen om du befinner dig i ett drabbat område någon annanstans än där du bor.

Läs mer om Viktigt Meddelande till Allmänheten på SOS Alarms webbplats.länk till annan webbplats

Kartbild över var VMA-sirenerna är placerade i Västerås kommun.

Kartbild över var VMA-sirenerna är placerade i Västerås kommun och Kvicksund.

Räddningstjänst

Mälardalens brand- och räddningsförbund, MBR ansvarar för brandkåren i Västerås. De har tre brandstationer i kommunen: Vallby, som är huvudstation, Brandthovda och Skultuna. MBR har också brandstationer i Kolbäck, Hallstahammar, Surahammar och Virsbo.

Läs mer på Räddningsförbundets egen webbplats.länk till annan webbplats

Krishantering

Ibland uppstår det allvarliga händelser som påverkar hela samhället. Det kan vara elavbrott, naturkatastrofer, flygolyckor eller andra typer av olyckor där kommunen och landstinget snabbt måste sätta in insatser. Om och när något händer är vi förberedda för att hantera krisen. Vi övar olika krisscenarier regelbundet. Västerås stad har det övergripande ansvaret för att hantera samordning av samhällsstörningar i kommunen. 

Vill du engagera dig och vara en resurs när något allvarligt händer?

Läs mer på sidan Västerås frivilliga resursgrupp FRG.

Om du är i fara

Ring 112 om du själv eller någon annan i din närhet har råkat illa ut – alltså när det är en nödsituation där det är fara för liv. Du kan alltid larma räddningstjänsten utanför brandstationerna på Vallbyleden 9 och Västeråsvägen 25.

Så får du information under krisen

 • Webbplatsen: Vi använder alltid kommunens webbplats, www.vasteras.se, för att informera om krisen. Symbolen med cirkeln och utropstecknet används för att uppmärksamma dig på att något allvarligt har hänt. Vi använder endast symbolen vid kriser.
 • Radio: P4 Västmanland, 100,5 MHz, är din viktigaste kanal när internet inte fungerar. Lyssna på radion för löpande information.
 • Telefon: Västerås stad har informationsnumret 021-39 90 00 dit du kan ringa för att få svar på frågor om krisen. Vi samarbetar med länsstyrelsen, polis, räddningstjänst, landstinget och Mälarenergi. Det nationella informationsnumret 113 13 lämnar också information om krisen dygnet runt. Västerås stad och andra ansvariga myndigheter vidarebefordrar information dit. Du kan också ringa dit om du vet något mer om det som hänt, som du tycker att det är bra att myndigheterna känner till.
 • Trygghetspunkter: Det finns 18 skolor som fungerar som trygghetspunkter där vi informerar om krisen. De fungerar även som värmestugor.
 • Längst ner på sidan under rubriken Bra länkar hittar du fler viktiga adresser.

Ditt eget ansvar under krisen

Vi har alla ett ansvar för vår egen och andras säkerhet under en kris. Det är viktigt att vara medveten om att det ibland inträffar oväntade händelser. Räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Läs mer om ditt eget ansvar på sidorna om krisberedskap på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Krisstöd i Västerås

När det uppstår kriser i Västerås erbjuder vi stöd till de som drabbas och deras närstående, oavsett om de bor i kommunen eller inte. Stödet handlar om både psykiskt stöd och om praktiska saker som kläder, mat och tak över huvudet. Krisstöd hjälper till med samma saker som socialtjänsten och socialjouren gör till vardags.

Stöd till alla som drabbas av krisen

Krisstöd ger psykologiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Det gäller både de som är direkt drabbade, till exempel överlevande och närstående och de som är indirekt drabbade. Vi erbjuder alltså stöd till de som bor, de som arbetar i och de som är på tillfälligt besök i kommunen.

Det är vanligtvis räddningsledare, polis eller landstinget som initierar en krisstödsinsats. Krisstödet möter de drabbade och hjälper dem på ett stödcenter. Om du drabbas av krisen kommer du alltså att erbjudas krisstöd..

Vi hjälper dig med psykiskt och praktiskt stöd

Genom krisstödet kan du få hjälp med kläder, mat, tak över huvudet och annan praktisk hjälp, men också psykiskt stöd. Krisstödet finns på både helger, kvällar och nätter. Krisstödet ska även upprätta informations- och stödcentrum samt samverka med övriga organisationer som berörs av händelsen.

Socialtjänsten i Västerås hjälper vid mindre kriser

Om du blivit drabbad av till exempel en brand och behöver krisstöd, kläder, mat och tak över huvudet kan du få hjälp av socialtjänsten eller socialjouren. I första hand bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

Kontakta socialjouren om du behöver hjälp.

 • Vardagar klockan 07.30-16.30: Kontaktcenter, 021-39 00 00.
 • Måndag till torsdag klockan 16.30-00.30, fredag 16.30-01.30, lördag 14.00-01.30, söndag 14.00-00.30: Socialjouren, 021-39 20 66. Övrig tid finns en social beredskap som nås via polisen, telefon 114 14.

Risker i Västerås

Västerås stad gör risk- och sårbarhetsanalyser för att överskåda vilka hot, risker och sårbarheter som finns i kommunen. Det finns även farliga anläggningar som har särskilda regler eftersom en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Det kan till exempel vara bensinstationer, kraftverk och flygplatser.

På sidan Risker och sårbarheter i Västerås hittar du mer information.

Skyddsrum i Västerås

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Övergripande ansvarig för skyddsrum är MSB. Västerås stad ansvarar för kommunens stora befolkningsskyddsrum i Mariaberget med plats för 3500 personer.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum och ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i vanlig bebyggelse och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler. Det är respektive fastighetsägare som ansvarar för sitt skyddsrum.

Hos MSB kan du läsa mer och hitta närmaste skyddsrum.länk till annan webbplats

Din säkerhet i hemmet och på fritiden

Det finns många säkerhetsrisker i hemmet och på fritiden. Det handlar till exempel om brandrisker och farliga ämnen. Men det finns mycket du kan göra för att minska riskerna. På webbplatsen DinSäkerhet.se kan du läsa mer om att göra hemmet säkrare. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB som driver DinSäkerhet.se.

Läs mer på DinSäkerhet.selänk till annan webbplats

Brottsförebyggande arbete

Vi arbetar förebyggande för att Västerås ska bli en tryggare och säkrare stad. Det finns flera brottsförebyggande råd, grannsamverkan i bostadsområden och verksamhet med polisvolontärer. Här kan även du göra en insats som volontär.

Här hittar du information om brottsförebyggande arbete

Kontakt

Kontakta oss

Mikael Lagergren

IT- och säkerhetsdirektör

Stadsledningskontoret

021-391113

Johan Ahlström

Riskingenjör

Stadsledningskontoret

021-391714

Per-Olof Rask

Koordinator

Stadsledningskontoret

021-392535

Christopher Forsberg

Säkerhetssamordnare

Stadsledningskontoret

021-392684

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?