Förskola och skola

Välkommen att ta del av information om förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning i Västerås.
Kontaktcenters personal

Kontaktcenter svarar på frågor om förskola och skola

Västerås stads Kontaktcenter svarar på frågor kring förskola och skola, till exempel behov och placering i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, skolskjuts samt för övergripande information om förskola och skola.
Blankett samlat betygsdokument

Slutbetyg i vuxenutbildning

Nya regler gör att ett slutbetyg får utfärdas senast den 1 juli 2015. Har du ett samlat betygsdokument och vill läsa mot ett slutbetyg ta kontakt med studievägledarna på Vuxenutbildningscentrum.

ORIGO - en väg in i förskola och skola

Alla nyanlända barn och ungdomar ska ges likvärdiga möjligheter och förutsättningar till en bra skolstart i Västerås.
Lekplats

Hitta rätt på karta

Hitta var förskolor, grundskolor och gymnasieskolor med mera finns placerade med hjälp av digitala kartor.
Nyheter
2014-04-15
Den 23 april åker en grupp ungdomar från Hahrska gymnasiet till Rotterdam. Resan ingår i projektet Voices of youth, som handlar om att hitta arbetsätt för att arbeta med ungdomar så att de kan få sina röster hörda av politiker och beslutsfattare.
Kalender
Fåglar
2014-05-04
Naturskolan vid Asköviken
Söndag den 4 maj hälsas alla välkomna till Fågelskådningens dag på Naturskolan vid Asköviken.