Kemikalier

Många av de saker vi omger oss med innehåller kemikalier. De ingår i material och komponenter som produkterna är tillverkade av. Men de kan också vara tillsatta för att uppnå en viss funktion. Det finns många saker du kan göra för att minska spridningen av farliga kemikalier. Till exempel att välja miljömärkta kläder och varor som innehåller färre kemikalier.

Minska skadliga ämnen

Här hittar du verktyg för att bidra till en miljö med mindre skadliga ämnen. Västerås stad har sedan 2016 deltagit i EU-projektet NonHazCity där vi tillsammans med allmänhet och verksamheter arbetar för att minska mängden skadliga ämnen i vår vardag samt till Östersjön. Några av de saker vi arbetat med är att ställa kemikaliekrav i relevanta upphandlingar inom Västerås stad, plastbantning i stadens verksamheter och informationsinsatser till allmänheten/verksamheter om material i kontakt med livsmedel samt skadliga ämnen i hushållen och på arbetsplatsen.

En applikation som kan användas av privatpersoner som vill kunna minska sin exponering för skadliga ämnen i sina hem eller på arbetsplatsen har tagits fram. I filmerna nedan får du tips och inspiration om hur du kan kemikaliebanta i din bostad eller på din arbetsplats. Med hjälp av guideboken kan du som privatperson själv inventera ditt hem i jakt på skadliga ämnen och få tips på bättre alternativ.

NonHazCity är ett projekt inom EU-fonden Interreg Baltic Sea Region. Medverkande förvaltningar är miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt upphandlingsenheten på stadsledningskontoret.

För mer information om NonHazCity kontakta Henrietta Nygren, henrietta.nygren@vasteras.se.

Film: Tips för ett kemikaliesmart hem

Film: Tips för en kemikaliesmart arbetsplats

Guide till ett kemikaliesmart hem Pdf, 4.9 MB.

App: Minska din exponering för skadliga ämnen

NonHazCity

Giftfritt Västerås - facebook

Välj giftfritt när du shoppar

Det finns många saker du kan göra för att minska spridningen av skadliga kemikalier. Till exempel att välja en giftfri bottenfärg till din fritidsbåt och tvätta bilen på en biltvätt som har en godkänd reningsutrustning. Som konsument har du rätt till information om en varas kemikalieinnehåll. Ställ frågor i affären. När du som konsument ställer frågor bidrar du till att företagen måste ta ett större ansvar för varorna de säljer. Läs mer om vad du kan tänka på inom respektive områden under flikarna.

Våga Fråga!

Som konsument har du rätt till information om en varas kemikalieinnehåll. Ställ frågor i affären. Var misstänksam mot varor som luktar starkt av kemikalier. När du som konsument ställer frågor bidrar du till att företagen måste ta ett större ansvar för varorna de säljer. Du kan alltid fråga i affären om du undrar om en vara innehåller något skadligt ämne. Det är företagen som tillverkar, importerar och säljer varor som är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa eller miljön. Därför måste de arbeta medvetet med kemikaliefrågor. Företagen måste ha kontroll på om varorna innehåller skadliga ämnen, ställa krav på leverantörer och kanske göra egna stickprovskontroller. De ska också kunna informera om varorna innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Myndigheternas roll är att kontrollera att företagen tar sitt ansvar.

Våga fråga – innehåller den här varan farliga kemikalier? Pdf, 899.2 kB.

Kandidatförteckningen, Kemikalieinspektionen

Se filmen om att Våga fråga!

YouTube Visningbild

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, vattendrag och så småningom i Mälaren, varifrån ditt dricksvatten kommer. Det bästa sättet att tvätta bilen är därför att åka till en biltvättsanläggning som har en godkänd reningsutrustning.

Därför är tvättvattnet farligt

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtlivet. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag. Om du tvättar i en anläggning utan rening så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen. 

Man tvättar sin äldre jänkarbil i en miljövänlig biltvätt.

Tvätta bilen miljövänligt

Det bästa är att tvätta bilen på en godkänd tvättanläggning eller gör-det-själv-hall där tvättvattnet samlas upp och renas. Dessa är utrustade med reningsanläggningar som samlar upp det smutsiga vattnet efter tvättningen. Om du absolut inte har möjlighet att tvätta i en miljögodkänd biltvätt, tvätta bilen över grus eller gräs! Det kan i alla fall lite grann fungera som reningsfilter.

Använd miljömärkta produkter

En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt och bilvax som är effektiva. 

Miljömärkning Svanen

Miljömärkning Bra miljöval

Tvätta din bil i en biltvätt eller tvättanläggning

Det första och bästa sättet att tvätta bilen är att åka till en biltvättsanläggning som har en godkänd reningsutrustning. Där renas tvättvattnet innan det släpps ut. Det finns ett flertal biltvättsanläggningar i Västerås som har godkänt reningssystem.

 • Alfa Tvätt, Kranbalksgatan 3
 • Arver Lastbil, Speditörsgatan 2
 • Bilbadet Bäckby, Gjutjärnsgatan 4
 • Car Wash Center, Björnövägen 2
 • Cirkle K, Bergslagsvägen 3
 • Circle K, Hammarbyrampen 1
 • Circle K, Knektgatan 2
 • Circle K, Ullvigatan 41
 • Julatvätten, Hallsta Gårdsgata 7
 • Miljö Bilvård, Krankroksgatan 7
 • OKQ8, Djuphamnsvägen 3
 • OKQ8, Kopparbergsvägen 47
 • OKQ8, Norrleden 2B
 • OKQ8 (D&D), Österleden 1
 • Preem, Stockholmsvägen 128
 • Punkt Carwash, Munkgatan 10
 • St1 Rocklunda, Arosvägen 43
 • Wash World, Dornhammargatan 1

Vill du veta mer om miljövänlig biltvätt, kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.


Som ansvarsfull båtägare väljer du en giftfri bottenfärg och kör din båt på så kallad alkylatbensin. I Sverige finns det cirka
200 000 gamla tvåtaktsmotorer som släpper ut en stor del oförbränt bränsle i luft och vatten. Avgaserna och bränslet innehåller kolväten som är mycket skadliga för hälsan och miljön.

För dig som har båtplats i Västerås

Många båtägare använder sig av båtbottenfärger för att förhindra att alger, musslor och eventuellt havstulpaner sätter sig fast på båtskrovet. Färgerna har ofta negativa effekter på miljön. Kemiskt verkande båtbottenfärger är klassade som bekämpningsmedel. Men påväxt på skrovet kan göra att båten blir trögkörd vilket leder till högre bränsleåtgång. Det är dåligt för både miljön och plånboken.
Det förekommer fortfarande en felaktig användning av båtbottenfärger i småbåtshamnarna i Västerås. Det visar bland annat försäljningsstatistik av båtbottenfärg, provtagning av tvättvatten vid spolplatta samt provtagning av båtskrov på en uppläggningsplats i Västerås.

YouTube Visningbild

Spola båtbottenfärgen

Har du en båtplats, så kallad huvudsaklig förtöjningsplats, i Västerås får du inte måla din båt med de färger som är avsedda för ost- eller västkusten. Det gäller även om båten under vissa delar av säsongen är i Östersjön eller på västkusten. I Mälaren och andra insjöar är alla bekämpningsmedelsklassade bottenfärger förbjudna att använda. Att en båtbottenfärg är klassad som bekämpningsmedel framgår av burkens märkning. Den mest miljövänliga metoden är att tvätta båten för att ta bort påväxt. Spola gärna båten där det finns en spolplatta med rening. Då förhindras att gifter sprids vidare till vatten eller grundvatten.

Alternativa metoder

Som båtägare är det viktigt att du tänker på hur du kan minimera miljöpåverkan. Titta på färgens märkning och läs hur du undviker skador på din hälsa och på miljön. Använd alternativa mekaniska metoder som i många fall fungerar utmärkt. Några exempel är:

 • Högtrycksspolning på land över spolplatta med rening.
 • Borsttvätt i vattnet, automatisk eller för hand (endast för giftfria båtar).
 • Skrubbning av båten för hand (endast för giftfria båtar).

Borttagning av båtbottenfärg

Båtar som tidigare målats med biocidfärger fortsätter läcka miljöskadliga ämnen så länge äldre färglager finns kvar. När man slipar och blästrar båtbotten som behandlats med bekämpningsmedelsklassad färg eller annan färg kan farliga ämnen, till exempel koppar, spridas. Ska du ta bort giftig färg från din båt ska det göras på ett sätt som inte riskerar att sprida gifterna till miljön. Transportstyrelsen har tagit fram tips och råd till dig som ska ta bort giftig färg.

Transportstyrelsen - Sanering av bottenfärg

För dig som redan har en giftfri båtbotten har Västerås stad en båtbottentvätt i Kraftverkshamnen, längst ut vid Notudden. För att få använda båtbottentvätten måste din båt uppfylla gränsvärdena för biocidfri båtbotten.

Båtbottentvätt i Kraftverkshamnen  

Ny motor eller alkylat

Genom att byta till alkylatbensin kan du minska utsläppen av de mest miljöfarliga ämnena i avgaserna betydligt. Om du använder fyrtaktsmotor samt alkylatbensin kan du minska utsläppen med 90 procent. Hur du kör båten påverkar också utsläppsmängden. Låt inte motorn gå på tomgång i onödan och försök hitta den hastighet som är mest ekonomisk och skonsam för miljön.

Lag om båttoalett

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Det är för att minska övergödningen av Östersjön, som räknas som en särskilt känslig miljö. Mälarens vatten rinner ut i Östersjön. Båttoaletten tömmer du på en latrintömningsstation. I dagsläget finns tömningsstationer i:

 • Mälarparkshamnen
 • Lögarängshamnen
 • Borgåsunds gästhamn
 • Kraftverkshamnen
 • Gäddeholms hamn

Många av de saker vi omger oss med innehåller kemikalier. Du omges av tiotusentals olika kemiska ämnen i till exempel läkemedel, bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel och målarfärger. Kemiska ämnen ingår också i kläder, möbler, datorer och kosmetiska och hygieniska produkter och i alla andra varor. Allt innehåller kemikalier.

Många av dagens miljöproblem orsakas av vår konsumtion av produkter som innehåller miljöfarliga eller hälsofarliga kemikalier. När du köper en vara bör du alltid välja den som är bäst för miljön och hälsan. Men det är inte alltid så lätt att välja mellan olika produkter.

Ofta behövs kemikalierna för att vi ska kunna leva det liv vi gör. Kemikalierna kan vara tillsatta för att ge varan vissa egenskaper. Det kan till exempel handla om att göra en plast mjuk, ett tyg mindre brandfarligt eller ge varan en blank metallyta. Varor kan också innehålla rester av kemikalier som använts i tillverkningen men som inte längre har någon funktion.

Kemikalier läcker ut

När du använder, sliter och tvättar varan läcker de tillsatta kemikalierna ut. Exempel på kemikalier som kan spridas från varor och ge negativa effekter är:

 • Mjukgörande ftalater (plastprodukter)
 • Vissa flamskyddsmedel (textilier, datorer och TV-apparater)
 • Tungmetaller som krom (skinn), bly (smycken) och kadmium (konstnärsfärger, laddbara batterier)
 • Antibakteriella ämnen som silver (träningskläder och kylskåp) och triclosan (tandkräm och deodoranter)

Barn är särskilt utsatta

Eftersom barnens kroppar inte är färdigutvecklade är de mer känsliga för exponering av skadliga ämnen än vuxna. Det gäller speciellt organ som utvecklas efter födseln, till exempel immunförsvaret och hjärnan. Barn har en tunn och ömtålig hud, och de andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna. Mindre barn utforskar dessutom sin omgivning genom att smaka och suga på saker. Om de utsätts för samma mängd av en kemikalie som en vuxen så kan de ändå få i sig mer i relation till kroppsvikten.

Vad är en biocidbehandlad vara?

Biocider är bekämpningsmedel som används för att bland annat behandla textilier och varor. En biocidprodukt kan vara ett ämne eller en blandning som ska ta död på eller oskadliggöra skadliga och irriterande organismer, som bakterier, mögelsvampar eller insekter. Flera biocider är giftiga även för andra levande organismer. Därför är det viktigt att biocidbehandlade varor inte används i onödan eller felaktigt.

I marknadsföringen av antibakteriella biocider används begrepp som anti-mögel, anti-bakteriell eller anti-odör. Textilier och andra varor som innehåller biocider måste vara märkta så du som konsument kan göra ett mer medvetet val. Märkningen måste vara synlig och lättläst. Om det inte finns någon - våga fråga i butiken. Exempel på varor som innehåller biocider är sportkläder, kylskåp, matförvaringslådor, badkar, kuddar, tandborstar, knivar, madrasser, köksredskap, fasadfärg, kylvätskor och skor.

YouTube Visningbild

Goda råd

 • Undvik kläder och andra varor som är behandlade med bakteriedödande ämnen
 • Välj miljömärkta kläder och varor som innehåller färre kemikalier
 • Välj en produkt som inte innehåller fluorföreningar när kläder och skor ska återimpregneras
 • Tvätta nya kläder, sänglinnen, filtar, kuddar, gosedjur och handdukar innan du och barnen använder dem för första gången.

Så här jobbar vi

Västerås stad har sedan 2015 en handlingsplan för kemikalier. Ett syfte är att staden ska minska den egna kemikalieanvändningen i sina egna verksamheter och produkter. Ett annat syfte är att uppmuntra till en ökad medvetenhet kring kemikalier för Västerås invånare, företagare och andra verksamheter.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument