Visa sökformulär

För medarbetare i Västerås stad

Logga in på Insidan

Klicka här för att komma till intranätet Insidan. Länk till annan webbplats.

På Insidan hittar du löpande information om covid-19, dina samarbetsytor, Självservice och andra verksamhetssystem.

Kontohantering

Klicka här för att komma till kontohanteringsportalen. Länk till annan webbplats.

Här kan bland annat lärare byta lösenord på elever och chefer byta lösenord och lägga in mobiltelefonnummer på sina anställda. Det är även här som man som anställd själv kan lägga in sitt mobiltelefonnummer. Mobiltelefonnumret används för inloggning i lösenordskiosken samt för SMS-koder vid säker inloggning.

Alltid bästa möjliga möte är Västerås stads värdegrund. Det är även precis vad vi ska ge alla vi möter – oavsett om det handlar om förskolebarn, kollegor eller äldre som behöver stöd. I en tid som präglas av stress och oro för coronavirusets spridning är det extra viktigt med ett omsorgsfullt agerande.

Här kan du se en powerpoint om hur vår värdegrund ska användas i orostider. Powerpoint, 3.3 MB.

Frågor och svar om covid-19

Många medarbetare inom Västerås stad har frågor om covid-19 och hur det påverkar deras arbete. Västerås stads intranät uppdatera kontinuerligt med ny information och digitala utbildningar i hur smittspridningsrisken ska hanteras. Du hittar även svar på vanliga frågor här under.

Vaccinering

Alla som är 18 år och äldre kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Du kan läsa mer om vaccineringen i Västmanland på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats..

Staten betalar för vaccin och vaccinering. Det är gratis för alla att vaccinera sig mot covid-19.

Västerås stads personal vaccinerar endast kunder, både ute på enheterna och i hemmen.

Du ska i första hand boka tid för vaccinering utanför arbetstid. Om det inte går kan du prata med din chef, för att se om det är möjligt utifrån er verksamhet att du kan vaccinera dig under arbetstid. Om du behöver ta ledigt för att vaccinera dig kan du använda komp, flextid eller annan ledighet. Om du vill veta vad som gäller i din verksamhet ska du prata med din närmaste chef.

Alla som bor på ett äldreboende erbjuds vaccination mot covid-19. I samband med erbjudandet får närstående information från ansvarig sjuksköterska eller enhetschef på boendet. På de kommunala boendena är det Västerås stads legitimerade sjuksköterskor som utför vaccineringen. De kan också se i hälso- och sjukvårdsjournalen om kunden är vaccinerad.

Om du får biverkningar eller skada efter vaccinering mot covid-19 ska du inte anmäla det till Arbetsmiljöverket eller som arbetsskada till Försäkringskassan. Dessa biverkningar och skador räknas inte som skador utifrån arbetsskadeförsäkringen eftersom det är upp till var och en om man vill vaccinera sig. Om du har vaccinerat dig och får en ogynnsam och ej förväntad reaktion efteråt kan du däremot få sjuklön och ersättning från socialförsäkringen. Om du blir sjuk efter vaccinering mot covid-19 ska du sjukanmäla dig enligt våra vanliga rutiner för sjukfrånvaro.

I arbetet

Med bakgrund av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar distansarbete, i syfte att minska smittrisken av corona/covid-19, har Västerås stad fattat beslut om en tillfällig rutin för distansarbete.

Grunden är att där det är möjligt ska medarbetare få arbeta hemifrån. Chefens bedömning av om det är möjligt för medarbetare att arbeta hemifrån grundar sig på att service till invånare ska kunna ges med oförändrad kvalitet, och att arbetsledning, samordning och uppföljning av arbetet ska kunna genomföras även om arbetet utförs på distans.

Medarbetare som bor i regioner med beslut om lokala allmänna rekommendationer ska arbeta på distans, om det är möjligt utifrån verksamhetens behov. De ska inte schemaläggas med arbete på arbetsplatsen så länge de lokala allmänna rekommendationerna gäller.

Även om vi har ett naturligt behov av att mötas och umgås fysiskt innebär distansarbete och digitala möten på många sätt att vi blir mer effektiva, och för många av våra medarbetare kommer det vara möjligt att fortsätta med distansarbete även efter pandemin. Det är din närmaste chef som beslutar om och i vilken utsträckning du kan jobba på distans, utifrån hur ditt uppdrag ser ut och utifrån de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och myndigheterna. Efter sommaren kommer en uppdaterad riktlinje för distansarbete.

Om du jobbar hemifrån är det viktigt med bra kontorsergonomi hemma. Efter överenskommelse med din chef kan du till exempel låna med dig datorskärm, tangentbord och datormus från arbetsplatsen.

Grundinställningen är att interna möten (till exempel APT) ska ske digitalt om det är möjligt. Det gäller både möten, utbildningar och konferenser. Oavsett om vi jobbar på distans eller på arbetsplatsen innebär digitala möten att vi får ett mer flexibelt arbetssätt. Dessutom blir digitala möten ofta mer effektiva, produktiva och jämlika.

Det är alltid närmaste chef som beslutar om ett möte ska genomföras fysiskt och det är mötets syfte som avgör om det finns särskilda skäl att göra det. Om det är nödvändigt med fysiska möten ska det motiveras med att de är absolut nödvändiga utifrån verksamhetens behov, och antalet ska begränsas till ett minimum. Fysiska möten ska hållas i lokaler där varannan stol lämnas tom, för att deltagarna ska kunna hålla avstånd på minst 1,5 meter. Det är också viktigt att fortsätta hålla avstånd i övriga öppna ytor, till exempel i korridorer och fikarum eller när medarbetare går till och från möten. En rekommendation är att hålla fysiska möten utomhus i så stor utsträckning som möjligt, och att uppmuntra medarbetare till promenadmöten när det passar.

Även om Folkhälsomyndigheten och regeringen har släppt på restriktionerna är det fortfarande smittspridning i samhället. Därför är det viktigt att påminna om att närmaste chef (tillika chef som fattar beslut om eventuella fysiska möten) är ansvarig för arbetsmiljön för samtliga medarbetare. En del i det ansvaret är att säkra att medarbetare inte utsätts för risk för smitta på arbetsplatsen eller i sammanhang som hör till arbetet.

Enligt de skärpta riktlinjerna ska alla resor i tjänsten som inte är nödvändiga utifrån verksamhetens behov ställs in och om möjligt ersättas med digitalt möte. Om det är nödvändigt med tjänsteresa ska inte kollektivtrafik användas, utan resan genomförs med cykel, tjänstebil eller egen bil.

Smittskyddsläkaren har bekräftat att så länge vi använder egna munstycken till alkolåsen och använder dem som man ska (alltså blåser ut genom munstycket och inte andas in genom det) kan vi fortsätta använda alkolåsen som vanligt. De innebär ingen större smittorisk än annat man använder i bilen, till exempel ratt, blinkers och växelspak.

Om någon på din arbetsplats konstateras vara smittad ska den personen vara hemma två dagar efter att symtomen har försvunnit. Om du har haft nära kontakt med någon som är smittad av covid-19 ska du vara extra uppmärksam på symtom som kan vara tecken på covid-19. Under 14 dagar räknat från den dag du senast kan ha utsatts för smitta bör du träffa så få personer som möjligt. Även om du känner dig frisk innebär det att:

 • Du ska träffa så få människor som möjligt och vara extra noggrann med att hålla avstånd till dem du träffar (1,5–2 meter).
 • Du kan gå till arbete, skola och förskola så länge du är helt frisk, men du uppmanas avstå från sociala inomhusaktiviteter på fritiden som t.ex. inomhusträning, middagsbjudningar och fester.
 • Du bör meddela din chef att du kan ha utsatts för smitta. Arbeta hemma om du kan.
 • Du ska vara noggrann med din handhygien.

När det gäller sanering av lokaler där smitta konstaterats finns en rutin för hur det ska gå till.

Sjukdom, ledighet och semester

Symtom på corona/covid-19 liknar de man har vid vanlig förkylning eller influensa. Det kan vara snuva, luftvägsbesvär, feber, hosta, huvudvärk, muskel- och ledvärk. Andra symtom kan vara nedsatt smak- och luktsinne, diarré och trötthet. Om du får symtom under arbetet ska du avbryta arbetet och åka hem. Tänk på att inte åka kommunalt om du ska hem. Du ska alltså inte åka direkt till sjukvården. Om du besöker sjukvården är risken stor att du sprider smittan vidare till både hälso- och sjukvårdspersonalen och andra patienter. Du ska sjukanmäla dig enligt ordinarie rutin till Västerås stad.

Om du är osäker på om du kan ta hand om dig själv hemma eller behöver kontakta vården kan du använda Region Stockholms självskattningstest, som du hittar på https://corona.sll.se/. Tänk på att Folkhälsomyndighetens rekommendation fortfarande är att du ska stanna hemma även vid milda besvär.

Om du har testat dig för covid-19 ska du stanna hemma under tiden du väntar på provsvaret. Du ska också meddela din chef att du kan ha utsatts för smitta.

Om du är hemma på grund av symtom på covid-19 räknas de två extra dagarna in i sjukledigheten och du får ersättning från Försäkringskassan med sjuklön under dag 1–14. Efter 14 dagar gör Försäkringskassan en bedömning om eventuell fortsatt ersättning. Det här är en viktig åtgärd för att förhindra ytterligare smittspridning. Det är särskilt viktigt för arbetstagare inom vård och omsorg, där riskgrupper finns och kan bli smittade, men gäller för alla. Enligt smittskyddslagen har varje individ ett stort ansvar för att inte sprida smitta vidare. Om du är osäker och vill veta hur du ska göra, kontakta 1177 för rådgivning.

Om du är hemma på grund av symtom på covid-19 men känner dig frisk och inte behöver vara sjukskriven kan du och din chef komma överens om att du kan jobba hemifrån.

Symtom efter vaccinering

Om du har vaccinerat dig och får symtom som feber, ont i lederna och musklerna eller ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccineringen ska du stanna hemma. Det är förmodligen biverkningar av vaccineringen. Du ska stanna hemma så länge du har symtom, och om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du testa dig. Det är för att få svar på om du har covid-19, till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar tydligt att du som är sjukfrånvarande från jobbet med symtom på covid-19 ska stanna hemma två dagar efter att symtomen försvunnit innan du återgår till arbetet. Om du har haft enstaka milda symtom utan feber kan du återgå till jobbet när du har varit symtomfri i minst 48 timmar.

Om du har testats positiv för covid-19

Du kan gå tillbaka till jobbet eller skolan när du känner dig frisk, har varit feberfri i två dygn och det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk. Det gäller även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Om du är osäker kan du ringa 1177 för rådgivning.

Om du har testats negativ för covid-19

Om du har testat negativt gäller olika råd beroende på vilket test du har tagit.

 • Om du har tagit ett PCR-test: ett PCR-test används för att se om man har en pågående infektion. Om resultatet är negativt kan du gå tillbaka till jobbet eller skolan när du är frisk.
 • Om du tagit ett antigentest (snabbtest): om resultatet är negativt kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till jobbet eller skolan. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Om du har symtom men inte testats för covid-19

Om du har tillfälliga, lätta symtom som går över inom ett dygn behöver du oftast inte testa dig för covid-19. Däremot ska du stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi, behöver du inte testa dig. Om du har haft symtom i mer än ett dygn och inte testat dig ska du stanna hemma i minst sju dygn (för barn i grundskolan inklusive förskoleklass, se även texten nedan). Du kan gå tillbaka till jobbet eller skolan när du blivit frisk och om minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska du ha varit utan feber och du ska i övrigt känna dig frisk. Det gäller även om du har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta,snuva eller lukt- och smakbortfall. Om du arbetar inom vård eller omsorg (inte barnomsorg) gäller andra rutiner. Här kan du läsa mer om det: Länk till Folkhälsomyndighetens vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 Länk till annan webbplats..

Om du har haft covid-19 och blir sjuk igen

Du bör alltid stanna hemma så länge du är sjuk, även om du tidigare har haft covid-19. Du behöver vanligtvis inte testa dig igen om du vet att du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret och infektionen har bekräftats med ett PCR-test, antigentest eller ett antikroppstest. I vissa fall kan en läkare ändå be att du testar dig.

Så länge bör barn i förskola och grundskola stanna hemma

 • Barn i förskola: Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas om de har symtom på covid-19. De ska stanna hemma så länge de har symtom och ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom. Om det har gått sju dygn sedan barnet blev sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt varit friskt, kan barnet ändå gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Samma sak gäller vid varje nytt infektionstillfälle.
 • Barn i grundskola: för barn i grundskolan rekommenderar Folkhälsomyndigheten i första hand testning vid symtom på covid-19. Om barnet inte testas, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma rekommendationer som för förskolebarn.

Regeringen har fattat ett temporärt beslut om att karensavdraget slopas. Beslutet gäller till den 30 september 2021. Västerås stad kommer som vanligt att göra ett karensavdrag när din sjuklöneperiod börjar. Du kan i efterhand få ersättning från Försäkringskassan med ett belopp om 804 kronor. Du ansöker själv om ersättning för karensavdraget på Försäkringskassans webbplats.

Länk till Försäkringskassans information om ersättning för karensavdrag Länk till annan webbplats.

 • Om din första sjukdag är före den 15 december behöver du ett läkarintyg från och med dag 15.
 • Om din första sjukdag är den 15 december eller senare behöver du läkarintyg från och med dag 22.

Detta gäller från den 15 december 2020, till och med den 30 september 2021.

Du som ansöker om smittbärarpenning behöver inte lämna något läkarintyg, enligt ett beslut från regeringen. Beslutet gäller från den 6 februari.

Behöver jag läkarintyg om jag är hemma och vabbar?

Du som är hemma och vabbar behöver läkarintyg för ditt barn från och med dag 22. Det gäller sedan den 15 december 2020, till och med den 30 september 2021.

Om du är osäker på vad som gäller, kontakta HR på din förvaltning.

Om du har varit ute och rest ska du testa dig när du kommer hem till Sverige. Det gäller oavsett vilket land du har varit i, bortsett från länder inom Norden. Testet (som kallas PCR-test) kan svara på om du har en pågående covid-19-infektion, även om du inte har några symtom. Du som har varit utomlands ska också vara försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa, och särskilt undvika att träffa personer som ingår i riskgrupp.

För personal inom Vård- och omsorgsförvaltningen gäller en ny rutin från och med den 26 juli. Den kan du läsa här Länk till annan webbplats..

Undantag från rekommendationen om att testa sig efter en utlandsresa

I vissa fall gäller inte rekommendationen om att testa sig och hålla sig isolerad efter en utlandsresa. Det gäller för dig som har rest inom EU, inte har några symtom och uppfyller minst ett av de här kraven:

 • du har fått din första vaccindos minst tre veckor innan du kom hem till Sverige
 • du har fått två vaccindoser
 • du kan visa upp ett intyg på att du har haft covid-19 under de senaste sex månaderna
 • du kan visa upp ett negativt covidtest vid hemkomst.

För att kunna veta att du inte behöver isolera dig utan kan komma tillbaka till jobbet direkt efter semestern ska du vara symptomfri och visa ett intyg för din närmaste chef på att du är fullvaccinerad eller har ett positivt testresultat som visar att du har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna. Ett covidbevis räcker för att styrka att du är vaccinerad. För att styrka positivt testresultat kan du skriva ut en journalanteckning från 1177 eller kontakta din vårdcentral.

Här kan du läsa mer om och ladda ner ditt covidbevis:

Länk till covidbevis.se Länk till annan webbplats.

De tidigare rekommendationerna för personer som rest till Sverige från länder inom EU, EES, Schengen, från Storbritannien och ett antal andra länder, gäller fortfarande. Om du reser in i Sverige från något annat land än dessa ska du stanna hemma i 7 dagar efter att du har kommit hem. Dag 1 och dag 5 ska du göra ett covid-19-test. Du ska också jobba hemifrån eller stanna hemma under 7 dagar efter att du har kommit hem. Det gäller oavsett om du har symtom eller inte.

Under den här perioden räknas du enligt Folkhälsomyndigheten som smittbärare, men om du testar negativt kommer du inte att få några förhållningsorder från läkare, vilket är en förutsättning för smittbärarpenning. I och med att du inte får förhållningsregler från läkare får du stå för ledigheten själv i 7 dagar efter att du har kommit hem. Du kan alltså inte få varken smittskyddspenning, annan ersättning från det allmänna eller ersättning från din arbetsgivare. Sjukledighet ska bara användas som frånvaroorsak om du blir sjuk. För frånvaron kan du istället använda semester, tjänstledighet utan lön, flex- eller komptid.

Här kan du läsa mer om rekommendationerna för dig som reser in i Sverige från utlandet:

Länk till Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Flera av symtomen vid pollenallergi är samma som vid corona/covid-19, och om du har symtom är det svårt att veta vad de beror på. Stanna därför hemma om du får snuva, hosta eller halsont, även om symtomen är lindriga. Om du tar läkemedel för din allergi ska du ta dem som vanligt. Om medicineringen mot allergin hjälper beror symtomen troligtvis på allergi, och då behöver du inte stanna hemma. Om du däremot får feber eller nya symtom som du inte tror beror på din allergi, ska du stanna hemma tills symtomen försvunnit och sedan två dagar till. På 1177.se kan du läsa mer om skillnaden mellan pollenallergi och corona/covid-19: https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/allergier-och-overkanslighet/pollenallergi/ Länk till annan webbplats.

Regeringen har fattat beslut om att du som tillhör riskgrupp eller lever med närstående som är i riskgrupp i vissa fall ska få förebyggande sjukpenning om du avstår från arbete.

När kan det vara aktuellt med förebyggande sjukpenning?
Innan det blir aktuellt ska möjligheten att arbeta på distans hemifrån utredas. Precis som fram till nu är arbetsgivaren skyldig att undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller om medarbetarens arbetsuppgifter kan anpassas för att minska smittrisken. Om det inte går och det inte är möjligt med distansarbete från hemmet kan medarbetare som tillhör riskgrupp söka förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan. Då ska medarbetaren beviljas ledighet utan lön, även i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. Ledigheten är ingen sjukledighet, utan ska registreras med orsak förebyggande sjukpenning. Löneadministratör behöver lägga in orsaken.

Vem gäller beslutet för?
Regeringsbeslutet gäller för medarbetare i riskgrupp som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller för de medarbetare som finns listade som riskgrupp på Socialstyrelsens lista över riskgrupper, och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas av covid-19. Beslutet gäller också i vissa fall för medarbetare som måste avstå från arbete för att undvika smitta en närstående.

Hur och när betalas ersättningen ut?
Försäkringskassan beslutar om ersättningen. Ersättningen kan som längst betalas ut i 90 dagar från och med den 1 juli 2020. Ersättningen betalas ut som ett schablonbelopp om max 804 kr per dag vid hel frånvaro. För att få ersättningen måste den som söker ersättningen lämna in läkarintyg som styrker tillhörighet till någon av de angivna riskgrupperna. Om medarbetaren beviljas ersättning har hen också rätt till ledighet under samma period.

Från när och hur kan man ansöka om ersättningen?
Försäkringskassan öppnade sin ansökan om förebyggande sjukpenning den 24 augusti 2020. Ansökan kan användas av medarbetare som tillhör riskgrupp och uppfyller kriterierna ovan, och medarbetare som måste avstå arbete för att undvika att smitta en närstående och som uppfyller kriterierna i punktlistan längre ner. Du kan ansöka om ersättning retroaktivt från och med den 1 juli 2020. Om du ska ansöka om ersättning behöver du i god tid kontakta din läkare för ett läkarintyg som bifogas i ansökan och som visar att du eller din närstående tillhör riskgrupp.

Vilka räknas som riskgrupp?
Via länken här under hittar du Socialstyrelsens lista över vilka som räknas till riskgrupp.
Socialstyrelsens lista över riskgrupper Länk till annan webbplats.

Om jag har närstående i riskgrupp, vad krävs för att jag ska få ersättning från Försäkringskassan?
För att du ska få ersättning för förebyggande sjukpenning krävs det att du uppfyller dessa krav:

 • Medarbetaren ska arbeta deltid som personlig assistent eller vårda en anhörig och då också få närståendepenning.
 • Medarbetaren måste avstå från arbete helt eller delvis för att undvika att smitta närstående med covid-19.
 • Medarbetaren ska leva i hushållsgemenskap med den närstående.
 • Arbetsgivaren ska ha genomfört en riskbedömning som visar att medarbetaren inte kan arbeta med andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller anpassa arbetet så att smittspridning kan undvikas. Det ska inte heller finnas någon möjlighet för medarbetaren att arbeta på distans i ordinarie eller anpassade arbetsuppgifter.
 • Medarbetare som är personlig assistent åt sin anhörig behöver ha arbetat som assistent i minst 80 timmar för den månad hen söker för och den som man är assistent åt ska ha beviljats statlig assistansersättning.

Som närstående räknas make, sambo, barn, föräldrar och syskon samt deras makar sambor och barn. Man kan inte få ersättning för den tid som personen i riskgruppen är inlagd på sjukhus och inte heller vid vård av en närstående som man inte bor tillsammans med.

Hur registreras frånvaron?
Närmaste chef kontaktar löneadministratör som lägger in frånvaron i lönesystemet. Tänk på att även gravida medarbetare, som vi inte har möjlighet att anpassa arbetet för utifrån att undvika smitta och där det inte är möjligt med distansarbete, behöver rapporteras in av närmaste chef till löneadministratör för rätt hantering i lönesystemet.

Var hittar jag mer information?
Du kan läsa mer om förebyggande sjukpenning här:

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/06/ersattning-till-riskgrupper-samt-vissa-anhoriga-och-foraldrar/ Länk till annan webbplats.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler Länk till annan webbplats.

Du hittar också mer information i Självservice.

Vart ska jag vända mig med frågor?
Kontakta HR på din förvaltning eller i ditt bolag om du har frågor.

Nej. Oro för smitta är inte arbetsrättsligt ett giltigt skäl att vägra att utföra sina arbetsuppgifter eller inte infinna sig till arbetsplatsen.

Från den 25 april 2020 gäller en ny förordning om tillfällig föräldrapenning. Den innebär att föräldrar som behöver avstå från att arbeta för att vårda barn i samband med eventuella skolstängningar kan få tillfällig föräldrapenning. De har också rätt att vara lediga, med stöd av föräldraledighetslagen. Utbetalningar av tillfällig föräldrapenning görs i dessa fall med en annan beräkningsgrund, vilket innebär att föräldrar kommer att få cirka 90 procent av den dagersättning de normalt får.

I första hand kommer eventuella kvarstående lediga dagar och semesterdagar under innevarande år att föras över till nästkommande år. Medarbetare som vill ha de lediga dagarna utbetalda i ersättning istället för att föra över dem till nästkommande år ska få ersättning istället. Det är mot bakgrund av att växlingen till de lediga dagarna har skett av det lagstadgade semesterdagstillägget. De medarbetare som vill ha ersättning för de lediga dagarna ska senast den 1 december 2020 meddela sin närmaste chef, som omgående kontaktar Lönecenter för utbetalning i samband med decemberlönen 2020.

Det kommer att finnas möjlighet att teckna enskild överenskommelse om växling även nästkommande år, för de medarbetare som inte har haft möjlighet att ta ut samtliga lediga dagar och semesterdagar under 2020. Samtliga undertecknande parter är överens om denna hantering, kopplad till de medarbetare som har tecknat enskild överenskommelse om växling av semesterdagstillägg mot extra lediga dagar.

Detta är överenskommet med samtliga fackförbund. Innan några överenskommelser sker ska närmaste chef kontakta HR.​

De medarbetare som enligt Allmänna bestämmelser har rätt till en ledig dag när nationaldagen inträffar på en lördag eller söndag, och som inte kunnat ta ut den lediga dagen under 2020 på grund av att det inte har varit möjligt utifrån verksamhetssynpunkt, får ta ut den lediga dagen under 2021. Detta är överenskommet med samtliga fackförbund.

Innan några överenskommelser sker ska närmaste chef kontakta HR.

Skulle ett behov finnas hos oss som arbetsgivare och du som medarbetare också vill komma in och jobba helt eller delvis, en eller flera gånger, under din pågående föräldraledighet så kommer vi som arbetsgivare inte att betrakta det som någon att du tar av fler perioder utifrån föräldraledighetslagen.

Föräldraledighet är beviljad utifrån föräldraledighetslagen, som ger ett starkt skydd för dig som förälder. Det innebär bland annat att om du har en pågående föräldraledighet så kan inte din chef ensidigt avbryta ledigheten. Däremot kan din chef ha en dialog med dig om hur möjligheterna ser ut för dig att komma in och arbeta antingen helt eller delvis, för kortare eller längre period, på frivillig basis. Samma resonemang som ovan gäller också för lagstadgade ledigheter som har påbörjats, så som studieledighet, ledighet för att arbeta fackligt samt ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Det är särskilda regler gällande ledigheter som träffas av avtalsbestämmelser, så som exempelvis semester.

Enligt en överenskommelse med alla fackförbund utom Kommunal ändras § 5, om tidssaldo och avstämning. I övrigt gäller det ordinarie avtalet. Det här innebär ändringen:

 • Tidssaldot får variera mellan minus 15 timmar och plus 40 timmar.
 • Plussaldo regleras genom ledighet.
 • Efter överenskommelse med beslutande chef får sådan ledighet tas ut under hela eller del av dag.
 • Avstämning 2 ggr per år – juni och december.

Avstämning av tidssaldo innebär att plussaldo över 40 timmar i normalfallet tas bort ur tidssaldot. Minussaldo över -15 timmar regleras i första hand genom att medarbetare får arbeta in tiden, vilket normalt ska ske under en månad efter avstämningen. Därefter görs i normalfallet helt löneavdrag för minussaldo som överstiger -15 timmar.

Under 2020 och 2021 kan vissa grupper och medarbetare som under året har varit tvungna att arbeta mer på grund corona/covid-19 få ta med sig mer tid än 40 timmar över avstämningsperioderna i juni och december. Dialog ska ske med närmaste chef om möjlighet till uttag av flextiden innan respektive avstämningsperiod.

Under 2020 och 2021 kan medarbetare som har haft frånvaro på grund av corona/covid-19, slippa helt löneavdrag för minussaldo som överstiger -15 timmar vid avstämningsperioderna i juni och december. Planering om hur minussaldot ska arbetas in ska göras i samråd med närmaste chef innan respektive avstämningsperiod. Vilka grupper och/eller individer som kan komma att omfattas av den tillfälliga ändringen ovan bedöms av närmaste chef i samråd med HR.

Innan några överenskommelser sker ska närmaste chef kontakta HR.

Personer som tillhör någon av grupperna i listan nedan har ökad risk för att få en mer allvarlig form av covid-19. Kombination av en eller flera faktorer från mer än en grupp ökar risken ytterligare för allvarlig sjukdomsutveckling. På Socialstyrelsens webbplats finns en lista med de personer som räknas till riskgrupp.

Länk till Socialstyrelsens information om riskgrupper Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för att föda för tidigt. Därför bör du som är gravid i vecka 20 och senare räknas in bland de riskgrupper som har möjlighet till att få ersättning om de inte kan arbeta hemifrån.

Om du är gravid och är vaccinerad mot covid-19 har du ett lika gott skydd som övriga befolkningen som blivit vaccinerad, och alltså samma låga risk för allvarlig covid-19 som vaccinerade personer som inte är gravida. Om du har fått en första vaccindos för minst tre veckor sedan behöver du inte följa de särskilda förhållningsreglerna för den som bor med någon som är smittad, och du kan återgå till ditt arbete så länge du inte har några symtom. Du rekommenderas dock att testa dig på samma sätt som den som inte är vaccinerad. Om du arbetar i ett personnära yrke där det är krav på skyddsutrustning ska du använda den skyddsutrustning som gäller vid arbete på arbetsplatsen om du vistas på din arbetsplats.

Om du är gravid och har andra riskfaktorer (som till exempel fetma, diabetes eller högt blodtryck) bör du vara särskilt försiktig ur ett smittoperspektiv. Folkhälsomyndigheten rekommenderar starkt att du som är gravid tar ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36, för att undvika risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 eller att föda för tidigt.

Det är alltid frivilligt att informera sin arbetsgivaren om en graviditet. Dock kan vi som arbetsgivare inte vidta de åtgärder som krävs för att eliminera risker i arbetsmiljön (risk för smitta av covid-19) under graviditeten om vi inte har fått information om den. Om du är gravid och meddelar din chef kan chefen behöva fråga om det är möjligt att informera andra inom verksamheten, för att kunna minimera risken för smitta. Det kan handla om information till andra chefer och den eller dem som hanterar bemanningsplanering på din arbetsplats. Det gäller om du har arbetsuppgifter på din ordinarie arbetsplats eller om dina ordinarie arbetstider inte är lämpligt under graviditeten, utifrån risk för smitta.

Västerås stad gör sedan tidigare riskbedömning för gravida medarbetare och ska fortsätta med dessa riskbedömningar. En viktig del i riskbedömningen är att särskilt beakta smittrisker genom omfattande sociala kontakter för gravida, särskilt efter graviditetsvecka 20. Om det inte går att undanröja riskerna ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge dig som är gravid andra arbetsuppgifter. Det kan till exempel handla om att jobba hemifrån, helt eller delvis, från vecka 20. Du kan få graviditetspenning från Försäkringskassan, både på heltid och på deltid. Under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår kan vi också behöva tillfälliga åtgärder för att undvika risker. Hanteringen av risker för gravida medarbetare ingår i vårt ordinarie förebyggande arbetsmiljöarbete. Samverkan med medarbetaren ska ske och eventuell oro ska beaktas. Utifrån vår bedömning som arbetsgivare kan det innebära att du förflyttas eller omplaceras till ett annat arbetsställe eller får andra mer lämpliga arbetsuppgifter. Det kan också bli aktuellt att jobba hemifrån, helt eller delvis, från graviditetsvecka 20.

Efter att ha genomfört individuell riskbedömning (enligt våra vanliga rutiner, tillsammans med skyddsombud) och utvärderat möjliga förebyggande insatser för att skydda gravida medarbetare att exponeras för risker i arbetsmiljön, kan slutsatsen bli att vi som arbetsgivare behöver förbjuda dig som är gravid att arbeta (enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen, AFS 2007:5). I det läget kan du ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer rätt till graviditetspenning utifrån varje enskilt ärende.

Graviditetspenning kan utbetalas utifrån två olika förutsättningar:

 1. Om arbetet är fysiskt ansträngande kan du få ersättning med graviditetspenning tidigast från och med den 60:e dagen före din beräknade förlossning.
 2. Om arbetet innebär risker i arbetsmiljön kan du få ersättning från och med att du blir förbjuden att arbeta, med stöd av arbetsmiljölagen. Här räknas då risk för smitta in, vilket inkluderar covid-19 som har bedömts vara en allmänfarlig sjukdom klass 3.

Försäkringskassan kan ta kontakt med arbetsgivaren för att säkerställa att vi har utrett och värderat möjligheten till andra åtgärder innan du har förbjudits att arbeta.

Om du är gravid och har fått förbud att arbeta kan du enligt arbetsmiljölagen inte stå till arbetsgivarens förfogande, och därför har du inte rätt till lön. Avstängning enligt AB § 10 mom. 4 är inte heller möjlig att använda i situationen (även om själva ordet avstängning förekommer i sammanhanget på Försäkringskassans hemsida).

Om du som är gravid inte får ersättning från Försäkringskassan kan du prata med HR på din förvaltning.

Närstående och anhöriga

Om du bor med någon som är smittad gäller särskilda förhållningsregler, tills det har gått 7 dagar från det datum som den som du bor med lämnade det prov som påvisade covid-19. Förhållningsreglerna innebär att:

 • Du ska arbeta eller studera hemifrån (gäller gymnasie- och högskolestudenter).
 • Symtomfria barn i grundskola, förskola eller gymnasiesärskola ska stanna hemma om någon i familjen är smittad.
 • Du ska meddela din chef att du kan ha utsatts för smitta.
 • Du ska vara noggrann med din handhygien.
 • Du ska boka tid för egenprovtagning för covid-19 dag 5 efter att den du bor med lämnade provet som bekräftade covid-19-diagnosen. Under tiden du väntar på provsvar ska du stanna hemma, och du ska meddela din chef att du kan ha utsatts för smitta. Det gäller alla som bor (eller har delat bostad) med någon som har covid-19 från förskoleklass och äldre. Förskolebarn ska inte testas för covid-19.

Om den du bor med har symtom på covid-19 och väntar på testsvar ska du vara extra uppmärksam på symtom som kan vara tecken på covid-19. Under 14 dagar räknat från den dag du senast kan ha utsatts för smitta bör du träffa så få personer som möjligt, och vara uppmärksam på symtom. Även om du känner dig frisk innebär detta följande:

 • Du ska i första hand följa nationella och lokala restriktioner.
 • Du bör träffa så få människor som möjligt och vara extra noggrann med att hålla avstånd till dem du träffar (1,5–2 meter).
 • Du kan gå till arbete, skola och förskola så länge du är helt frisk, men du uppmanas avstå från sociala inomhusaktiviteter på fritiden som t.ex. inomhusträning, middagsbjudningar och fester.
 • Du bör meddela din chef att du kan ha utsatts för smitta. Jobba hemifrån om du kan.
 • Du ska vara noggrann med din handhygien.

Om du är vaccinerad

Om det har gått minst två veckor sedan du fick din andra vaccindos är du inte skyldig att följa särskilda förhållningsregler eller testa dig om du inte har symtom, om du inte arbetar inom äldreomsorg eller i vårdverksamhet med särskilt sårbara patientgrupper. Om du har symtom ska du stanna hemma och testa dig även om du är vaccinerad.

Om du är osäker på vad som gäller kan du rådgöra med 1177.

Du ska tillfälligt avstå från arbete utanför hemmet om du bor tillsammans med en person i riskgrupp och din arbetssituation innebär att du inte kan följa Folkhälsomyndighetens råd för smittskydd. Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall ska du prata med din närmaste chef. Eventuell karantän för närstående som befinner sig i riskgrupp och för dig som anhörig är det regionens smittskyddsläkare som tar beslut om.

Ja. Även om du har fått båda doserna vaccin mot covid-19 innebär det inte att du har säker immunitet mot covid-19. Om någon du bor med blir sjuk i covid-19 ska du därför stanna hemma från jobbet och följa de förhållningsregler som gäller för den som bor med någon som är smittad.

Mer information

Du kan alltid kontakta din närmaste chef för mer information. Om du har frågor om arbetsmiljö eller andra HR-relaterade frågor ska du prata med din chef, som i sin tur tar kontakt med förvaltningens HR-enhet.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till dig som har visat intresse för att jobba hos oss inom vård och omsorg i Västerås stad. Tack för att du tillfälligt ville lämna din vanliga tjänst inom staden för att stötta oss! ​

Vi har fortfarande behov av sjuksköterskor. Om du är sjuksköterska och kan tänka dig att jobba inom vård och omsorg under sommarperioden – kontakta HR via vof.hr@vasteras.se. Om du blir aktuell för ett uppdrag hör vi av oss till dig med mer information. Du som vill anmäla intresse ska inte tillhöra någon riskgrupp.