Visa sökformulär

För medarbetare i Västerås stad

Logga in på Insidan

Klicka här för att komma till intranätet Insidan.länk till annan webbplats

På Insidan hittar du dina samarbetsytor, självservice och andra verksamhetssystem.

Instruktionsfilm för att logga in på Insidan från internet.

Kontohantering

Klicka här för att komma till kontohanteringsportalen.länk till annan webbplats

Här kan bland annat lärare byta lösenord på elever och chefer byta lösenord och lägga in mobiltelefonnummer på sina anställda. Det är även här som man som anställd själv kan lägga in sitt mobiltelefonnummer. Mobiltelefonnumret används för inloggning i lösenordskiosken samt för SMS-koder vid säker inloggning.

Information om coronaviruset

Många medarbetare inom Västerås stad har frågor om coronaviruset och hur det påverkar deras arbete. Stadens intranät uppdatera kontinuerligt med ny information och digitala utbildningar i hur smittspridningsrisken ska hanteras. Du hittar även svaret på vanliga frågor nedan.

Västerås stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket i dagsläget innebär att är man symtomfri kommer man till sin arbetsplats och arbetar.

Ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer kan ställningen till att jobba hemifrån att komma förändras. Har du frågor kontakta din närmaste chef.

Symtomen är feber, hosta, andningssvårigheter och påminner om influensa. Om du får symtom under arbetet ska du avbryta arbetet och ringa 1177 för rådgivning. Om du ringer 1177 från arbetet ska du göra det från ett enskilt rum om det går. Tänk på att inte åka kommunalt om du ska hem. Du ska sjukanmäla dig enligt ordinarie rutin till Västerås stad. Du ska alltså inte åka direkt till sjukvården. Om du besöker sjukvården är risken stor att du sprider smittan vidare till både hälso- och sjukvårdspersonalen och andra patienter.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar tydligt att du som är sjukfrånvarande från jobbet med symtom som snuva, luftvägsbesvär, feber, hosta, huvudvärk, muskel- och ledvärk ska stanna hemma två dagar extra innan du återgår till arbetet. Dessa två extra dagar inräknas i sjukledigheten och du får ersättning från Försäkringskassan med sjuklön under dag 1–14. Efter 14 dagar gör Försäkringskassan en bedömning om eventuell fortsatt ersättning. Det här är en viktig åtgärd för att förhindra ytterligare smittspridning. Det är särskilt viktigt för arbetstagare inom vård och omsorg, där riskgrupper finns och kan bli smittade, men gäller för alla. Enligt smittskyddslagen har varje individ ett stort ansvar för att inte sprida smitta vidare.

Regeringen har beslutat att ta bort karensavdraget. Om du har varit sjuk under perioden 11 mars–11 maj 2020 kommer du att få tillbaka ersättning för karensavdrag. Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt och du får tillbaka karensdagsavdraget retroaktivt. Så fort vi har fått information om hur vi ska hantera den retroaktiva återbetalningen av karensavdraget informerar vi om det.

Nej, inte enligt regeringens nya beslut.

Friska medarbetare går till jobbet i väntan på provsvar, om inte smittskyddet har gett andra förhållningsregler. Friska medarbetare som har smittade familjemedlemmar (som vårdas hemma) ska sitta i karantän i hemmet.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns det i dagsläget ingen anledning att friska medarbetare som återkommer från en resa ska stanna hemma från arbetet. Om du är frisk går du till jobbet. Om du har luftvägssymtom (feber, hosta, huvudvärk) ska du stanna hemma, och om det behövs kontaktar du din familjeläkare eller 1177. Om medarbetare återvänder från Asien görs en riskbedömning i varje enskilt fall. Kontakta din närmaste chef för frågor om eventuell riskbedömning.

Två dagar efter att luftvägssymtomen har försvunnit. Det gäller även efter konstaterat coronavirus.

Om du har en allergi som till exempel pollenallergi med hosta, snuva och rinnande ögon, så är det just allergi du har. Du ska då ta de mediciner du brukar (för pollenallergi) och jobba på som vanligt. Du känner dig själv bäst och om det brukar vara så här varje vår är det ingen förändring i år. Om du däremot har hosta och snuva i kombination med hög feber bör du stanna hemma tills du är feberfri och ytterligare 48 timmar. Om besvären är kraftiga eller inte går över på ett par dagar kan du kontakta din familjeläkare eller 1177 för rådgivning.

Nej. Oro för smitta är inte arbetsrättsligt ett giltigt skäl att vägra att utföra sina arbetsuppgifter eller inte infinna sig till arbetsplatsen.

Du behöver ett intyg från läkare om att du tillhör en riskgrupp, och rekommenderas att vara hemma. Om det är möjligt kan du jobba hemifrån.

Om du är frisk ska du gå till jobbet men vara extra uppmärksam på symtom.

Om du själv inte känner av några symtom ska du gå till jobbet som vanligt, men vara uppmärksam på symtom. Eventuell karantän för närstående som befinner sig i riskgrupp och för dig som anhörig är det regionens smittskyddsläkare som tar beslut om.

I dagsläget kan du inte få ersättning om förskolan eller skolan är stängd och ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Det pågår ett arbete inom regeringen för att se hur en sådan ersättning skulle kunna se ut. Ingenting är beslutat ännu. Arbetsrättsligt finns det ingen grund för att vara ledig eller behålla lönen i en sådan situation. Det innebär att du behöver begära semesterledighet, kompensationsledighet eller tjänstledighet. Det är arbetsgivaren som avgör om ledighet kan beviljas, beroende på verksamhetens behov. Om barnet däremot behöver vara hemma på grund av sjukdom betalar Försäkringskassan ut ersättning för VAB. Du kan läsa mer om detta på Försäkringskassans webbplats: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-gallerlänk till annan webbplats.

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du mer information.länk till annan webbplats

När det gäller inrikes tjänsteresor är det eget ansvar som gäller. Fundera på om du verkligen behöver åka på tjänsteresa i nuläget eller om det finns andra sätt att mötas, exempelvis via telefon eller webbmöte.

Västerås stad har tagit fram en tillfällig rutin för distansarbete. Du hittar den som en pdf via den här länkenPDF.

Det avgör ansvarig familjeläkare.

Om någon på arbetsplatsen konstateras vara smittad ska den personen vara hemma fram till två dagar efter att symtomen försvunnit. Personen i den smittades närhet (kollegor eller anhöriga) kan gå till jobbet, skolan eller förskolan som vanligt, men ska vara uppmärksamma på symtom.

Det finns en rutin för sanering vid konstaterad smitta.

Nej, några andra riktlinjer än att möten med fler än 500 deltagare ska undvikas finns inte. Om ditt möte är mindre än så är rekommendationen att fundera på om mötet måste ske fysiskt eller om det är möjligt att lösa på annat sätt, exempelvis via telefon eller webbmöte.

Enhetsspecifika möten fortsätter som planerat. Utbildningstillfällen, föreläsningar och möten med deltagare från olika verksamheter ska vi i nuläget undvika. Fundera på vilka möten som kan genomföras digitalt. När det gäller större sammankomster kan du diskutera med din närmaste chef.

Medarbetare kan alltid kontakta sin närmaste chef för mer information. Medarbetare som har frågor om arbetsmiljö eller andra HR-relaterade frågor ska prata med respektive chef, som i sin tur tar kontakt med förvaltningens HR-enhet.

Vi har öppnat en funktion där du som kan och vill hjälpa till kan skicka in en intresseanmälan. Om du blir aktuell för ett uppdrag som resursstöd hör vi av oss till dig med mer information. Du som vill anmäla intresse ska inte tillhöra någon riskgrupp.

Länk till intresseanmälan resursstödlänk till annan webbplats

Vi är väldigt tacksamma för det intresse många frivilliga visar i den rådande situationen!

Alltid bästa möjliga möte

Alltid bästa möjliga möte är Västerås stads värdegrund. Det är även precis vad vi ska ge alla vi möter – oavsett om det handlar om förskolebarn, kollegor eller äldre som behöver stöd. I en tid som präglas av stress och oro för coronavirusets spridning är det extra viktigt med ett omsorgsfullt agerande.

Här kan du se en powerpoint om hur vår värdegrund ska användas i orostider.Powerpoint

Hjälpte informationen på denna sida dig?