Kartor

Vi kan erbjuda dig en mängd olika sorters kartor, både digitala och tryckta. I vår samlings­karta kan du hitta var olika verk­sam­heter finns, till exempel för­skolor, bad och boenden för äldre. Du kan se var det finns ledig mark för ditt före­tag, forn­lämningar eller offentlig konst. Du kan även beställa kartor i sam­band med bygglov.

Kartbild från och länk till samlingskarta.

Samlingskartan

I samlings­kartan hittar du en mängd olika in­formation. Här kan du bland annat tända och släcka lager som visar var för­skolor, parker och äldre­boenden ligger.

Samlingskartan

Kartbild från och länk till 3D-kartportalen.

3D-karta

I vår 3D-kartportal kan du se olika projekt i 3D. Klicka i kartan för att se de projekt du är intresserad av. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för större projekt

Kartbild från arkitektguiden.

Arkitekturguiden

Västerås innerstad är unik med många byggnader uppförda under modernismen. Modernismen är en stil inom arkitektur och samhällsplanering. Med vår arkitekturkarta kan du upptäcka historien bakom flera byggnader i Västerås innerstad.

Arkitekturguiden

Kartbild från och länk till bostadsbyggnadskartan.

Bostadsbyggande

I kartan för bostadsbyggande hittar du planerad, påbörjad och färdigställd bostadsbyggnation för åren 2015-2021. I kartan redovisas också kommande markanvisningar, översiktsplan 2026 samt vilken som är den primära upplåtelseformen inom en stadsdel.

Kartan för bostadsbyggande

Kartbild från och länk till bullerkartan.

Bullerkartan

I buller­kartan hittar du mätningar av bullernivåer från vägar, tåg och flyg. I kartan kan du se bullrets utbredning på olika platser i kommunen. 

Bullerkartan

Kartbild från och länk till detaljplanekartan.

Detaljplaner

I karta över detalj­planer visar vi var det finns detaljplaner. Dels de gällande som vunnit laga kraft och på­gående detalj­planer som vi arbetar med att ta fram. Det finns bara detaljplaner från 2008 och framåt.

Kartan med detaljplaner

Kartbild från och länk till kartan med fornlämningar.

Fornlämningar

I kartan med fornlämningar hittar du linjer, platser och områden med fornlämningar. 

Kartan med fornlämningar

Kartbild på en historisk karta och länk till den.

Historiska kartor

I denna tjänst hittar du kartor från följande år: 1688, 1751, 1854, 1902, 1907, 1915, 1933, 1950, 1962, 1963, 1973, 1983 och 1998.

Historiska kartor

Svepkarta med två olika kartor över samma område i samma bild.

Historiska svepkartor

Vi har tre typer av svep­kartor där du kan jäm­föra kart­bilder genom att dra i en svep­list mellan kartorna. De här tre kan du välja mellan:

Kartbild från och länk till Mälardalskartan.

Mälardalskartan

Mälardals­kartan är ett projekt inom sam­arbetet Fyra Mälar­städer. Fyra Mälar­städer be­står av Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. I kartan hittar du bland annat in­formation om ledig närings­livs­mark, turism och detalj­planer för alla fyra städer.

Mälardalskartan

Kartbild från och länk till kartan för offentlig konst.

Offentlig konst

I den här kartan hittar offentlig du konst i och runt omkring Västerås.

Kartan för offentlig konst

Kartbild från och länk till parkeringskartan.

Parkeringskartan

I den här kartan kan du se var det finns parkeringsplatser för bilar och motorcyklar. Du kan också se var betalautomaterna finns och vad det kostar att stå på Västerås stads parkeringar.          

Parkeringskartan

Kartbild från och länk till kartan med smultronställen.

Smultronställen

Digital karta där västeråsarna själva kan tipsa om trevliga platser i kommunen som är värda en utflykt.

Kartan med smultronställen

Kartbild från och länk till solkartan.

Solkartan

Den här kartan visar hur stor solinstrålningen är på olika byggnader. Du ser hur mycket solenergi som strålar in på väggar och tak samt hur väl byggnaden lämpar sig för solpaneler.

Solkartan

Kartbild från och länk till kartan till Översiktsplan 2016.

Kartan för översiktsplan 2026

I den här kartan kan du se förslag på hur mark kan användas. Kartan visar också olika intressen och förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i planeringen.

Kartan för översiktsplan 2026

Kartor i samband med bygglov

När du ska söka bygg­lov behöver du ofta ett kart­under­lag. Det visar hur du får bygga på din tomt och hur ditt be­fintliga hus ligger på tomten. Vilket under­lag du behöver är beroende på vad du ska bygga. Du kan välja mellan

  • Nybyggnadskarta (vanlig och förenklad)
  • Situationsplan
  • Tomtkarta.

Kartor och geografisk information

Tryckta kartor

Vi gör flera olika tryckta kartor. Här är några exempel

  • Västerås Atlas
  • Västerås stadskarta.

Hör av dig till vårt Kontaktcenter om du beställa eller köpa tryckta kartor.

Tryckta kartor

Flygfoto/ortofoto

Om du behöver ett under­lag till en karta kan du behöva ett orto­foto. Det ser ut som ett flyg­foto som är taget rakt uppifrån. De är också gjorda så de är skal­enliga med verklig­heten. Det finns orto­foto i Västerås stad från flera årtal, fram­förallt över själva tät­orten.

Vill du beställa ortofoto, hör av dig till Kontaktcenter.

Kartor och geografisk information

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00

kontaktcenter@vasteras.se