Visa sökformulär

Kartor

Vi kan erbjuda dig en mängd olika sorters kartor, både digitala och tryckta. I vår samlings­karta kan du hitta var olika verk­sam­heter finns, till exempel för­skolor, bad och boenden för äldre. Du kan se var det finns ledig mark för ditt före­tag, radon eller forn­lämningar. Du kan även beställa kartor i sam­band med bygglov.

Kartbild från samlingskarta

I samlings­kartan hittar du en mängd olika in­formation. Här kan du bland annat tända och släcka lager som visar var för­skolor, parker och äldre­boenden ligger.
Länk till samlingskartan.länk till annan webbplats

Kartbild på en historiska svepkarta

I denna tjänst hittar på kartor från följande år; 1688, 1751, 1854, 1902, 1907, 1915, 1933, 1950, 1962, 1963, 1973, 1983 och 1998.
Länk till Historiska kartor.länk till annan webbplats

Svepkarta med två olika kartor över samma område i samma bild

Historiska svepkartor

Vi har tre typer av svep­kartor där du kan jäm­föra kart­bilder genom att dra i en svep­list mellan kartorna. De här tre kan du välja mellan:

Kartbild från Mälardalskartan

Mälardals­kartan är ett projekt inom sam­arbetet Fyra Mälar­städer. Fyra Mälar­städer be­står av Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. I kartan hittar du bland annat in­formation om ledig närings­livs­mark, turism och detalj­planer för alla fyra städer.
Länk till Mälardalskartan.länk till annan webbplats

Kartbild från parkerinskartan

I den här kartan kan du se var det finns parkeringsplatser för bilar och motorcyklar. Du kan också se var betalautomaterna finns och vad det kostar att stå på Västerås stads parkeringar.          
Länk till parkeringskartan.länk till annan webbplats

Kartbild från Samlingskartan

Digital karta som bygger på den populära tryckta kartan med smultron­ställen. Kartan bygger på tips från kända och mindre kända västeråsare.
Länk till kartan med smultronställen.länk till annan webbplats

Länk till en utskriftsvänlig version av kartan med smultronställen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild från solkartan

Den här kartan visar hur stor solinstrålningen är på olika byggnader. Du ser hur mycket solenergi som strålar in på väggar och tak samt hur väl byggnaden lämpar sig för solpaneler.           
Länk till solkartan.länk till annan webbplats

Kartbild från täckningskartan

I den här kartan kan du se hur täckningen är för mobiltelefoner på olika platser i kommunen.          
Länk till täckningskartan.länk till annan webbplats

Kartbild från kartan till Översiktsplan 2016

I den här kartan kan du se förslag på hur mark kan användas. Kartan visar också olika intressen och förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i planeringen.
Länk till kartan för översiktsplan 2026.länk till annan webbplats

Andra digitala kartor

Vi har även andra verk­samhets­kartor. Efter varje punkt i listan, ligger en länk till respektive karta.

Kartor i samband med bygglov

När du ska söka bygg­lov behöver du ofta ett kart­under­lag. Det visar hur du får bygga på din tomt och hur ditt be­fintliga hus ligger på tomten. Vilket under­lag du behöver är beroende på vad du ska bygga. Du kan välja mellan

  • Nybyggnadskarta (vanlig och förenklad)
  • Situationsplan
  • Tomtkarta.

Tryckta kartor

Vi gör flera olika tryckta kartor. De flesta kan du köpa i Stads­hus­entrén, bok­handel och hos turist­byrån. Här är några exempel

  • Västeråskartan
  • Västerås Atlas (ny 2018)
  • Utflyktskartan
  • Västerås Stadskarta.

Flygfoto/ortofoto

Om du behöver ett under­lag till en karta kan du behöva ett orto­foto. Det ser ut som ett flyg­foto som är taget rakt uppifrån. De är också gjorda så de är skal­enliga med verklig­heten. Det finns orto­foto i Västerås stad från flera årtal, fram­förallt över själva tät­orten.

Vill du beställa ortofoto, hör av dig till Kontaktcenter.

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?