Tillgänglighetsredogörelser

Här presenterar vi hur Vasteras.se och vår app Mitt Västerås uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi vill att vår webbplats och våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många som möjligt. Oavsett till exempel funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vasteras.se

Kontakta oss om du inte kan använda webbplatsen.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga. Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss.

Ring: 021-39 00 00
Mejla: kontaktcenter@vasteras.se


Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för vasteras.se och appen Mitt Västerås.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 30 oktober 2023.

Testningsmetod

Under oktober 2023 gjordes en ny tillgänglighetsöversyn av vasteras.se. Översynen gjordes bland annat med manuella tester, men också med rapporter från analysverktyget Siteimprove, tillgänglighetsgranskaren Aceit och den inbyggda tillgänglighetskontrollen i vårt redigeringsverktyg Sitevision. Vi har också fått hjälp att granska vissa funktioner av webbutvecklingsbyrån HiQ Mälardalen. Resultatet av översynen och vår egen självskattning har legat till grund för tillgänglighetsredogörelsen.

Allmänna brister

 • Våra dokument och blanketter är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Delar av texterna på webbplatsen är inte klarspråkade, och innehåller exemeplvis facktermer och andra uttryck som kan vara svåra att förstå.
 • På start- och landingssidorna finns det länkar som har samma länktext, trots att de leder till olika sidor.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Funktionen för att gå direkt till innehåll leder till sidomenyn och inte till huvudinnehållet. Innehållet är dock korrekt uppmärkt med landmärken så att en skärmläsare ska leda dig rätt.
 • Det finns videoinnehåll som saknar syntolkning. Det finns också videos som inte har någon unik titel i HTML-koden.
 • Vissa bilder saknar alt-text, eller har en alt-text med fel beskrivning.
 • Delar av HTML-koden validerar inte på webbplatsen.

Problem vid användning med begränsad motorik

 • Funktionen för att gå direkt till innehåll leder till sidomenyn, vilket innebär att du behöver tabba förbi menynrubrikerna för att komma till huvudinnehållet.

Problem vid användning utan hörsel

 • Vissa filmer saknar textning.
 • Det finns endast enstaka filmer med teckenspråkstolkning.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Dokument som är publicerade innan 2018-09-23.
 • Videofilmer publicerade innan 2020-09-23.

Mitt Västerås

Appen är i första hand en samling länkar som erbjuder snabbare vägar till en del av stadens service. Informationen som finns i appen finns också på andra platser, till exempel på webbplatsen. Appen är ett komplement och är aldrig den enda vägen till en information eller tjänst.

Hör av dig till oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Om du lämnar dina kontaktuppgifter återkommer vi normalt inom tre dagar.

Mejla: kontaktcenter@vasteras.se
Ring: 021-39 00 00


Kontakta tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och tala om det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning