Logotyp
Visa sökformulär

Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig att ett barn eller ungdom far illa kan du anmäla det till socialkontoret i Västerås. De gör då en bedömning om de ska gå vidare och göra en utredning.

Skyldighet att anmäla

Om du arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar är du skyldig att göra en anmälan om du misstänker att något av barnen far illa på något sätt.

Ung kvinna i förgrunden tittar på en suddig figur i bakgrunden
Så här gör du

Hur går det till?

Du kan lämna en anmälan muntligt eller skriftligt.

Det är Mottagning individ och familj som tar emot din anmälan. Om du ringer når du socialkontoret via Västerås stads växel 021-39 00 00, knappval 4.

När en anmälan kommit in gör socialkontoret en förhandsbedömning för att bestämma om de ska göra en utredning.

Så här jobbar vi

Det här händer sen

Anmälan och utredning

När en anmälan om att ett barn misstänks fara illa kommer in gör socialkontoret en förhandsbedömning för att bestämma om de ska göra en utredning. Om det finns skäl att göra en utredning kontaktar Socialkontoret de berörda personerna och olika personer kring familjen, för att få mer information. Syftet är att ta fram ett så korrekt och fullständigt beslutsunderlag som möjligt. Alla samlade uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut dokumenteras. Allt det som skrivs är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.

Du som utreds

Under en utredning har du rätt att anlita ett juridiskt ombud, men då på egen bekostnad. Du har alltid möjlighet att uttala dig om utredningen och ge kompletterande information. Om utredningen leder till ett beslut från Individ- och familjenämnden har du rätt att närvara och föra din talan. Om du vill överklaga ett beslut eller om en utredning leder till ett tvångsingripande kan du få rättshjälp.

Kontakta oss

Mottagning individ och familj, socialkontor

Gemensam mottagning för Socialkontor vuxen och Socialkontor barn och ungdom. Du som redan har en kontakt med en socialsekreterare/ handläggare kontaktar denne som tidigare.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5.

Postadress: Västerås stad, Mottagning individ och familj, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021- 39 00 00 Vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00

Socialjour

Telefon 021- 39 20 66, eller via polisen telefon 114 14.

Socialjourens öppettider: måndag till torsdag klockan 16.30-00.00, fredag 16.30-01.00, lördag 15.00-01.00, söndag 15.00-00.00

Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via polisen telefon 114 14. Vid akuta ärenden under kontorstid måndag - fredag, kontakta Mottagning Individ och familj via Kontaktcenter telefon 021-39 00 00, val 4.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Lyft för trähusbygge på Öster Mälarstrand

    På torsdagsmorgonen började företaget K2A att montera sitt hyreshus i trä på Öster Mälarstrand. Som en jättelik byggsats lyftes den ena modulen efter den andra och staplades på det som så småningom ska bli 116 hyreslägenheter. 

  • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

    Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?