Misstanke om barn som far illa

Alla har ett ansvar att uppmärksamma barn som far illa. Om du är orolig för ett barn eller en ungdom bör du anmäla det till socialtjänsten. Du behöver inte veta om din misstanke stämmer – det räcker att du känner oro. Mottagning barn och ungdom bedömer om en utredning behöver inledas.

Så här gör du en orosanmälan

Du kontaktar i första hand Mottagning barn och ungdom om du vill göra en orosanmälan.

Besöksadress: Sigurdsgatan 21 E
Postadress: Västerås stad, Mottagning barn och ungdom, 721 87 Västerås
Telefon på vardagar mellan 8.30 och 16.00. Lunchstängt mellan kl.12.00-13.00

Ring Västerås stads växel på 021-39 00 00 knappval 9.

Du kan också göra din orosanmälan digitalt.


För dig som är privatperson

Det finns inga formella krav på hur en orosanmälan ska göras. Det viktiga är att du hör av dig till Mottagning barn och ungdom och berättar vem du är orolig för och varför. Din anmälan kan vara muntlig eller skriftlig.

Du får vara anonym om du vill. Då ska du inte ange ditt namn eller e-postadress.

Om du väljer att vara anonym är det extra viktigt att du lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt om den du är orolig för. Då underlättar du socialtjänstens arbete med att hantera din anmälan.

För dig som arbetar med barn och ungdomar

All personal som arbetar med barn och unga upp till 18 år är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdomar far illa. Du måste uppge ditt namn! Din anmälan kan vara muntlig men behöver då kompletteras skriftligt.

Vill du göra en akut orosanmälan utanför kontorstid?

Om din oro är så stark att du inte vill vänta till nästa vardag, kan du kontakta socialjouren via telefon eller fax.

Telefon: 021-39 20 66
Fax: 010 - 150 98 13

Socialjourens öppettider:
Måndag – torsdag 16.30-00.00
Fredag 16.30 – 01.00
Lördag 15.00 – 01.00
Söndag och helgdag 15.00-00.00

Avvikande öppettider:
Vardag före röd dag 15.30-00.00

Övrig tid endast för akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande dag når du Socialjouren via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Så här hanterar socialtjänsten din orosanmälan

När en anmälan om att ett barn misstänks fara illa kommer in gör Mottagning barn och ungdom en förhandsbedömning för att bestämma om de ska göra en utredning.

Om det finns skäl att göra en utredning kontaktar socialtjänsten de berörda personerna och olika personer kring familjen, för att få mer information. Syftet är att ta fram ett så korrekt och fullständigt beslutsunderlag som möjligt.

Alla samlade uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut dokumenteras. Allt det som skrivs är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.