Beräkna avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

 
Ange endast de barn i hushållet som har placering i maxtaxereglerad verksamhet. Gäller ej barn med enbart allmän förskoleverksamhet eller i öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringar. För rätt beräkning anger du yngsta barnet som barn nummer ett och därefter med stigande ålder.
 
Barn 1
0 kronor
 
Barn 2
0 kronor
 
Barn 3
0 kronor
 
0 kronor
 
Förskoleverksamhet 1-3 år:
Barn som fyller tre år under året tillhör avgiftskategorin förskoleverksamhet 1-3 år fram till och med 14 augusti.
 
Förskoleverksamhet 3-5 år:
Gäller för treåringar från och med 15 augusti det år barnet fyller tre år. Avgiftens storlek är oavsett timmar per vecka.