Avgiftskontroll för förskola och pedagogisk omsorg

Avgiftskontroll gäller även fritidshem.
Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift. Därför genomför Västerås stad en kontroll av avgiften som betalats in under 2022. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade inkomster hos Skatteverket.

Vanliga frågor och svar

Kommer alla att få en faktura?

Nej, de som har angett för låg inkomst kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?

Fakturan skickas ut under året 2024.

Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Förskolenämnden och grundskolenämnden i Västerås stad har beslutat att denna kontroll ska genomföras från och med år 2015, en gång om året.

Protokoll förskolenämnden 2015-05-29 Pdf, 662.1 kB.

Protokoll grundskolenämnden 2015-05-26 Pdf, 1.5 MB.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?

Telefonnummer för frågor om avbetalningsplan finns på fakturan.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer. Mejla ditt önskemål eller ring, så skickar vi hem ett mer detaljerat underlag till dig.

E-post: avgiftskontroll@vasteras.se

Telefon: 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08.00-16.00.

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Västerås stad.

Fakturan kan inte stämma, vart ska jag vända mig?

Ring Kontaktcenter för mer information.
Telefon: 021-39 00 00, knappval 2, vardagar 08.00-16.00.

Kan jag få pengar tillbaka om jag har betalat för mycket avgift?

De som har angett en för hög inkomst kommer att få pengar tillbaka. Utbetalning kommer att ske under året 2024.

Hur snabbt ska jag betala om jag har betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. När du får ändrad inkomst är det viktigt att du anmäler det i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Ändra inkomst och familjeförhållande i e-tjänsten för förskola och fritidshem

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av avgift?

Exempel på avgiftsgrundande inkomster:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Omvårdnadsbidrag för barn (arvodesdelen)
Kontakt

Kontakta oss

Avgiftskontroll

Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig.

Telefonnummer: Nå Avgiftskontroll via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00, vardagar klockan 08.00-16.30

avgiftskontroll@vasteras.se