Visa sökformulär

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Barn som söker plats i Västerås kommun

Barn som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg om det finns särskilda skäl. Det är Västerås stad som gör bedömningen. Uppfylls särskilda skäl erbjuds barnet plats på samma villkor som barn folkbokförda i Västerås kommun. Finns inga särskilda skäl kan barnet erbjudas plats om det inte hindrar andra barn som har rätt till plats i Västerås. För mer information ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00, knappval 2. Avgiften betalar du till din hemkommun.

Söker du plats i Västerås ska du alltid kontakta din hemkommun, det gäller både när barnet får en plats och när platsen sägs upp. När barnet slutar i Västerås ska platsen sägas upp i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Vill du söka till fristående förskola, fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg i Västerås kontaktar du enheten direkt.

Blankett för ansökan om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn som inte är folkbokförda i Västerås Pdf, 45.2 kB.

Västeråsbarn som söker plats i annan kommun

Barn som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter. Vårdnadshavare kontaktar den mottagande kommunen och den kommunen bestämmer om det finns möjlighet att ta emot barnet. Om det finns särskilda skäl är kommunen skyldig att ge barnet en plats. Vårdnadshavare måste kunna styrka de skäl som har angetts i ansökan. Ansökan om plats i annan kommun görs i Västerås stads e-tjänst för förskola och fritidshem.

Vårdnadshavare till barn som är placerade i en annan kommun än hemkommunen har ansvar för att säga upp platsen i båda kommunerna. Det vill säga både i hemkommunen och i den kommun där barnet har sin plats. Båda kommunerna måste också kontaktas när barnet har fått en plats i en annan kommun. När placeringsdatum i den andra kommunen är fastställt eller om platsen ska sägas upp ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00, knappval 2. Avgiften betalar du till Västerås stad.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Västeråsbarn som byter folkbokföring till en annan kommun

Om ett barn som har en plats i Västerås kommun byter folkbokföring till en annan kommun ska vårdnadshavare omgående säga upp platsen. Barnet får ha kvar platsen högst två månader från det datum som barnet är folkbokfört i den nya kommunen.

Vill vårdnadshavare ha en plats i Västerås ska en ny ansökan skickas till Västerås stad och en ny bedömning göras. Om bedömningen visar att det finns särskilda skäl har barnet rätt till plats i Västerås, på samma villkor som barn folkbokförda i Västerås kommun. Finns inga särskilda skäl kan barnet erbjudas plats om det inte hindrar andra barn som har rätt till plats i Västerås.

Blankett för ansökan om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn som inte är folkbokförda i Västerås Pdf, 45.2 kB.

För mer information vänd dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Prisade pedagoger och skolledare

    Idag har Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2021 delats ut till framstående pedagoger och skolledare i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna vid tre ceremonier. Priset på 25 000 kronor ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

  • Välkommen till informationsmöten om förskoleklass

    De kommunala och fristående grundskolorna i Västerås bjuder in till informationsmöten om förskoleklass. Vårdnadshavare med barn som ska börja i förskoleklass hösten 2022 får information om skolornas inriktningar och profiler.