Möjlighet att ha plats i annan kommun

Barn som söker plats i Västerås kommun

Barn som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg om det finns särskilda skäl. Det är Västerås stad som gör bedömningen. Uppfylls särskilda skäl erbjuds barnet plats på samma villkor som barn folkbokförda i Västerås kommun. Finns inga särskilda skäl kan barnet erbjudas plats om det inte hindrar andra barn som har rätt till plats i Västerås. För mer information ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00, knappval 2. Avgiften betalar du till din hemkommun.

Söker du plats i Västerås ska du alltid kontakta din hemkommun, det gäller både när barnet får en plats och när platsen sägs upp. När barnet slutar i Västerås ska platsen sägas upp i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Vill du söka till fristående förskola, fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg i Västerås kontaktar du enheten direkt.

Blankett för ansökan om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn som inte är folkbokförda i Västerås Pdf, 45.2 kB.

Västeråsbarn som söker plats i annan kommun

Barn som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter. Vårdnadshavare kontaktar den mottagande kommunen och den kommunen bestämmer om det finns möjlighet att ta emot barnet.

När placeringsdatum i den andra kommunen är bestämt ring Västerås stads Kontaktcenter för att få blanketten Anmälan om behov och platsansökan för barn folkbokförda i Västerås. Telefon 021-39 00 00, knappval 2. När Västerås stad har fått den ifyllda blanketten fattas beslut om hur många timmar barnet får vara i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i den andra kommunen. Avgiften för platsen betalar du till Västerås stad.

Vårdnadshavare till barn som är placerade i en annan kommun än hemkommunen har också ansvar för att säga upp platsen i båda kommunerna enligt kommunernas egna regler för uppsägning.

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Västeråsbarn som byter folkbokföring till en annan kommun

Om ett barn som har en plats i Västerås kommun byter folkbokföring till en annan kommun ska vårdnadshavare omgående säga upp platsen. Barnet får ha kvar platsen högst två månader från det datum som barnet är folkbokfört i den nya kommunen.

Vill vårdnadshavare ha en plats i Västerås ska en ny ansökan skickas till Västerås stad och en ny bedömning göras. Om bedömningen visar att det finns särskilda skäl har barnet rätt till plats i Västerås, på samma villkor som barn folkbokförda i Västerås kommun. Det finns inga garantier att du får behålla platsen på den förskola du har.

Blankett för ansökan om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn som inte är folkbokförda i Västerås Pdf, 45.2 kB.

För mer information vänd dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se