Visa sökformulär

Möjlighet att ha plats i annan kommun

Elever som söker plats i Västerås kommun

Elever som är folkbokförda i en annan kommun har rätt till plats i kommunal förskoleklass och grundskola om det finns särskilda skäl. Det är Västerås stad som gör bedömningen. Uppfylls särskilda skäl kan eleven beredas plats i Västerås kommun. Finns inga särskilda skäl kan eleven tas emot om det inte hindrar andra elever som har rätt till plats i Västerås. För mer information ring Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 00 00, knappval 2.

Söker du plats i Västerås ska du alltid kontakta din hemkommun på grund av skolplikten. Din hemkommun behöver veta att ditt barn går i skola i en annan kommun, det gäller både när ditt barn får en plats och när platsen sägs upp. Du ska också meddela Kontaktcenter när ditt barn slutar i Västerås.

Blankett för ansökan om kommunal förskoleklass och grundskoleutbildning för barn/elever som inte är folkbokförda i VästeråsPDF

Blankett för ansökan om kommunal förskoleklass och grundskoleutbildning för barn/elever som inte är folkbokförda i Västerås, ifyllnadsbarWord

Vill du söka till fristående skola i Västerås kontaktar du skolan direkt.

Västeråselever som söker plats i annan kommun

Elever som är folkbokförda i Västerås kommun kan söka plats i en annan kommuns verksamheter. Vårdnadshavare kontaktar den mottagande kommunen och den kommunen bestämmer om det finns möjlighet att ta emot eleven. Om det finns särskilda skäl är kommunen skyldig att ge eleven en plats. Vårdnadshavare måste kunna styrka de skäl som har angetts i ansökan.

Vårdnadshavare till elever som är placerade i en annan kommun än Västerås kommun ska kontakta Västerås stads Kontaktcenter vid skolbyte på telefon 021-39 00 00, knappval 2.

Västeråselever som byter folkbokföring till en annan kommun

Om en elev som har plats i kommunal grundskola i Västerås kommun byter folkbokföring till en annan kommun under pågående läsår har eleven rätt att gå kvar läsåret ut. Därefter upphör rätten till fortsatt plats. Eleven har rätt till en ny bedömning och får fortsätta sin plats i Västerås om särskilda skäl finns. Eleven kan även behålla sin plats om det inte hindrar andra elever som har rätt till plats i Västerås.

Blankett för ansökan om kommunal förskoleklass och grundskoleutbildning för barn/elever som inte är folkbokförda i VästeråsPDF

Blankett för ansökan om kommunal förskoleklass och grundskoleutbildning för barn/elever som inte är folkbokförda i Västerås, ifyllnadsbarWord

Om eleven har börjat i grundskolan årskurs 8 har eleven rätt att fortsätta i årskurs 9.

För mer information vänd dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Barn förgiftade av sprängört

  Tre flickor i elvaårsåldern förgiftades den 4 maj sedan de ätit sprängört som någon lagt i vindskyddet vid Fågelviken. Flickorna fördes med ambulans till Västmanlands sjukhus där de fick tillbringa natten. De ska nu vara utom fara.