Visa sökformulär

Funktionsvariation, Växkraft

Växkraft är kulturskolan för barn och unga med funktionsvariation eller som är i behov av särskilt stöd. Eleverna ges möjlighet utifrån egna förutsättningar att delta i stimulerande verksamheter.

Växkraft instrument

Ålder efter personlig överenskommelse.

Lektionen är alltid individuellt anpassad och enskild. De instrument som erbjuds är baryton, blockflöjt, fiol, elbas, piano, sång, trumpet, slagverk (trumset), tvärflöjt och valthorn.

Vi erbjuder även undervisning på specialbyggda melodi-, bas- och ackordinstrument.

Boka din plats på växkraft, instrument

En liten film om Växkraft på Kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygelgitarr

Växkraft dans

Från 6 år

På lektionerna använder vi dans för att öva bland annat kroppskontroll, musikalitet, koordination, balans och att jobba i grupp. Ett av målen är också att få eleven att uppleva glädje genom dans.
Med de yngre eleverna provar vi på olika sorters dans och med de äldre eleverna inriktar vi oss på en specifik dansstil. Du kan boka och gå kursen från höstterminen det år du fyller 6 år.

Lektioner sker i grupp.

Från 8 år

Rullstolsdans

På lektionerna använder vi dans och rörelse för att öva bland annat kroppskontroll, musikalitet, koordination och att jobba i grupp. Ett av målen är också att få eleven att uppleva glädje genom dans och sammanhörighet.
Du kan boka och gå kursen från höstterminen det år du fyller 8 år.
Lektioner sker i grupp. Assistenter till deltagare kan förekomma på lektionen.

Boka din plats på växkraft, dans

En liten film om Växkraft på Kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Växkraft musikal

Från 10 år

Här får du som är intresserad av både sång, dans och teater göra allt på en gång. Vi träffas i en liten grupp där vi blir trygga tillsammans.
Alla deltar utifrån sin egen förmåga och undervisningen anpassas efter eleverna i gruppen.
Målet är att på sikt framföra en musikal.
Tillsammans skapar vi magi.

Lektioner sker i grupp.

Boka din plats på växkraft, musikal

En liten film om Växkraft på Kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionsinriktad musikterapi - FMT

Från 5 år

Funktionsinriktad musikterapi är en metod där man med musikens hjälp stödjer elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling.

  • Målet är, ökad koncentrationsförmåga, bättre balans, kroppshållning, andning och motorik.
  • FMT bearbetar och organiserar kroppens grundfunktioner.
  • Musiken är ett medel som på ett lustfyllt sätt stimulerar och aktiverar eleven att utvecklas.
  • Vi arbetar med kontakt, kommunikation, samverkan, trygghet och motivation.
  • Lektionen är alltid individuellt anpassad och enskild.
  • Metoden är ordlös. Vi använder inga ord, bara musik.

Boka din plats på funktionsinriktad musikterapi

En liten film om Växkraft på Kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.