Musikal, Kulturskolan

För dig som vill spela teater, sjunga och dansa.

Musikal

Från 8 år

Här får du som är intresserad av både sång, dans och teater göra allt på en gång. I undervisningen ingår teaterimprovisationer, röst- och dansträning. Vi arbetar med olika teater- och musikalstycken.
För att öka chanserna till en musikalplats behöver du lämna en intresseanmälan om kursen är fullbokad inne i kurskatalogen.
Du kan boka och gå kursen från höstterminen det år du fyller 8 år.

Boka din plats på musikal

Solfjäder