Suzukiundervisning, Kulturskolan

Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala.

Suzuki ECE, Early Childhood Education 

0-3 år

Suzukimetoden för musikundervisning i mycket tidig ålder. Ramsor sånger och slagverk används som stimulans. Föräldrar uppmanas att observera och ge bekräftelse genom att visa barnet att de hör och ser.  Lektionerna förbereder barnet för att lära sig ett instrument med en Suzuki-lärare och utvecklar samtidigt en grund för allt lärande.
I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner. På ett lustfyllt och roligt sätt hjälper du ditt barn att utvecklas. 

För att öka chanserna till en kursplats behöver du lämna en intresseanmälan om kursen är fullbokad i kurskatalogen.

Här är en kort film med dans till trumma

Boka din plats på suzuki ECE

Suzukipojke

Suzuki fiol, cello och tvärflöjt

Från 4 år

Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala - först genom lyssnande (på gehör) och utan noter, sedan introduceras notläsning. I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner och hjälper ditt barn att utvecklas. 
Obs! Förälder har en egen kurs i omkring fem veckor innan eleven introduceras.

Suzukimetoden fortsätter användas genom hela utbildningen för en elev som börjar suzukiundervisning vid 4 år.
Vid 7 år är det för sent att börja med suzukiundervisning i dessa instrument.

För att ha chans till en kursplats under hösten 2023 behöver du anmäla intresse för instrumentet i Suzuki, i Kurskatalogen.

Boka din plats på suzukifiol,-cello, gitarr, tvärflöjt

Suzuki trumpet

Från 5 år

Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala - först genom lyssnande (på gehör) och utan noter, sedan introduceras notläsning. I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner och hjälper ditt barn att utvecklas. 
Obs! Förälder har en egen kurs i omkring fem-sex veckor innan eleven introduceras.

För att ha chans till en kursplats under hösten 2023 behöver du anmäla intresse för instrumentet i Suzuki, i Kurskatalogen.

Boka din plats på suzukitrumpet

Suzuki piano

Från 5-6 år

Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala - först genom lyssnande (på gehör) och utan noter, sedan introduceras notläsning. I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner och hjälper ditt barn att utvecklas. 
Obs! Förälder har en egen kurs i omkring åtta veckor innan eleven introduceras. Undervisning även på engelska.

Vid 7 år är det för sent att börja med suzukiundervisning i detta instrument.

För att ha chans till en kursplats under hösten 2023 behöver du anmäla intresse för instrumentet i Suzuki, i Kurskatalogen.

Boka din plats på suzukipiano

Suzuki introduktion

Film med föreläsning och presentation av suzukimetoden

Här har vi lagt en länk till en introduktionsföreläsning om suzukimetoden. Den riktar sig till dig som ska börja i suzukiundervisning eller är extra intresserad.

Se filmen med suzuki introduktion