Visa sökformulär

Radonmätning

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk. Det går att förebygga genom att se till att radonhalten i din bostad är så låg som möjligt. Har du inte redan undersökt din fastighet är det hög tid att göra det nu. Radonhalten bör inte överstiga referensnivån 200 becquerel per kvadratmeter.

För vem

Så här gör du en radonmätning

För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta. Mätsäsong för radon är 1 oktober till och med 30 april. Mätningen ska pågå under minst två månader, rekommenderat tre månader. 

Punkt ett

Beställ radondosor.

Längst ner på sidan hittar du länkar till de företag som är ackrediterade av SWEDAC (dessa visas bara under mätsäsongen 1 oktober till 30 april).

Du beställer minst två dosor per bostad. Bor du i ett hus med flera våningsplan med boendeyta (till exempel sovrum, vardagsrum, gillestuga) ska du placera en dosa på varje våningsplan. Tänk alltså på att beställa extra dosor om du har fler än två våningsplan i ditt hus.

Punkt två

Placera ut dosor

När du fått hem dina dosor via posten ska du placera ut dessa enligt instruktionerna.

Låt dosorna vara utplacerade i minst 60 dagar, helst 90 dagar. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen rekommenderar tre månader för ett tillförlitligt resultat.

Punkt tre

Skicka in dosorna för analys

Följ instruktionerna du fått i paketet från din leverantör om hur du skickar in dosorna.

Punkt fyra

Rapportera till Västerås stad

Kontrollera om mätföretaget automatiskt skickar in en kopia av resultatrapporten till kommunen.

Om inte, ska du skicka in rapporten till miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se


Resultatet av gjorda radonmätningar är offentliga uppgifter. Mätresultaten finns tillgängliga i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens karttjänst. Läs mer om hur du hittar karttjänsten under Sök radonmätningar nedan.

Har du för högt värde?

Överstiger radonvärdet 200 becquerel per kvadratmeter är det läge att göra en radonsanering.

Information om radonsanering

Flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus är det din hyresvärd eller bostadsrättsförening som ska se till att radonhalten inte överstiger referensvärdet 200 becquerel pers kvadratmeter.

Radonmätning i flerbostadshus och allmänna lokaler

Så här gör du

Varför ska jag mäta radon?

Radon är en gas som inte syns, smakar eller luktar. Den kan tränga in i huset om det inte är tätt mot marken, lösa sig i grundvattnet eller frigöra sig från byggmaterial. 

Höga halter av radon i bostadsluften ökar risken att drabbas av lungcancer. Denna effekt förstärks ytterligare i kombination med rökning. Enligt miljöbalken bedöms radongashalter över 200 becquerel per kvadratmeter vara skadligt för människors hälsa.

Om din fastighet har för höga radonhalter

Om mätningar visat på höga halter av radon i bostaden bör du åtgärda det så snart som möjligt. Äger du ett småhus kan du söka bidrag för saneringen. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Ansökan gör du hos länsstyrelsen. Mer information om radonbidraget hittar du hos Boverket.

Bidrag till radonsanering, Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Sök radonbidrag, Boverketlänk till annan webbplats

Bild på en dosa som mäter radon

Sök radonmätningar

Här nedan finns en länk till en radonkarta där du hittar radonmätningar i småhus som finns i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens register. Registret innehåller endast mätningar från egna hem, inte flerfamiljehus. Om du bor i ett flerbostadshus kan du kontakta din fastighetsägare för frågor om radon. 

Sök gjorda radonmätningar i radonkartanlänk till annan webbplats

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?