Förskolenämnden sammanträder den 21 mars 2023

Mötet inleds med allmänhetens frågestund i max 15 minuter, välkomna!

Datum: 21 mars 2023
Tid: Klockan 13.00-16.00
Plats: Stadshuset, Kreativiteten
Pris: Gratis

Publicerad

Senast ändrad