Arbeta som röstmottagare

Söndagen den 9 juni 2024 är det Europaparlamentsval och du kan redan nu göra en intresseanmälan för att arbeta under valet. Över 700 personer i Västerås kommer att vara engagerade.

Valnämnderna i kommunerna

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen.

De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen veckan efter valdagen.

Om att arbeta som röstmottagare

Västerås kommer att ha 92 valdistriktdistrikt på valdagen och mottagning av förtidsröstning på ett 10-tal platser. För att valet skall kunna genomföras rättssäkert och effektivt krävs många engagerade personers medverkan.

Att arbeta som röstmottagare är ett ansvarsfullt myndighetsuppdrag som bidrar till grunden i den svenska demokratin.

Intresseanmälan

Här kan du göra din intresseanmälan för att arbeta under Europaparlamentsvalet. Du kan anmäla dig fram till 8 juni 2024.

Om länken inte fungerar prova att kopiera den och klistra in den i din webbläsare.

Vilka uppdrag finns det som röstmottagare?

 • Röstmottagare under förtidsröstning

Röstmottagarna sitter två tillsammans och tar emot förtidsröster på bibliotek och andra offentliga platser.

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen. Öppettider och antalet röstande ökar sista veckan före valdagen. Tjänstgöring sker i huvudsak på dagtid men kvällar och helger förekommer också.

 • Röstmottagare i valdistrikt på valdagen

På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 08:00-21:00. Under dagen tjänstgör röstmottagarna efter fastställt schema under cirka 9 timmar. När röstningen avslutas tjänstgör alla röstmottagare med sammanräkningen tills alla resultat är klara. Det är vanligtvis klart före midnatt.

 • Ordförande i valdistrikt

En röstmottagare tjänstgör som ordförande i valdistriktet. Ordförande har goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet.

 • Vice ordförande i valdistrikt

Vice ordförande har goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet när ordförande inte tjänstgör.

 • Lokalansvarig

Detta uppdrag ser olika ut beroende på i vilken lokal valdistriktet har placerats och denna lokals yttre förutsättningar. Det finns lokalansvariga som bara gör i ordning lokaler och svarar för öppning och stängning. I andra fall arbetar lokalansvarig även som röstmottagare i valdistriktet.

 • Kövärd

I vissa lokaler finns kövärdar som visar väljare rätt och organiserar eventuella köer. Det är schemalagd tjänstgöring 6 timmar under valdagen.

Krav på röstmottagare

För samtliga uppdrag krävs att man genomgår utbildning och valnämndens test, först då kan man bli aktuell som röstmottagare. För samtliga uppdrag krävs:

 • Noggrannhet, gott bemötande och samarbetsförmåga.
 • God kunskap i svenska. Kunskap i invandrarspråk som många pratar och minoritetsspråk är meriterande.
 • För att kunna arbeta som röstmottagare/röstmottagare vid förtidsröstning, måste personen fyllt 18 år senast vid tjänstgöringsdagen.
 • Enligt direktiv från valmyndigheten får högst två röstmottagare från samma familj tjänstgöra i samma distrikt.
 • Vårdad klädsel utan politiska symboler.
 • Att ha grundläggande IT- kunskap då kommunikationen med Valkansliet till stor del sker digitalt.

Utbildning

Vallagen 3 kap 5§ ” Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Vid utbildningen ska det utbildningsmaterial som tillhandahålls av den centrala valmyndigheten användas. Valnämnden får dock ersätta delar av materialet eller komplettera detta om det behövs med hänsyn till lokala förhållanden. Lag (2021:1328).”

Ersättningar

Valdag

Arbetsdagen påbörjas på valdagens morgon och avslutas när rösträkningen är avslutad på kvällen/natten.

För uppdragen utgår arvode som inkluderar ersättning för utbildningen.

Arvoden följer riksdagsledamotsarvodet. Om det var val idag skulle det se ut såhär:

 • Röstmottagare: 2 920 kronor för hela uppdraget inklusive utbildning
 • Ordförande: 4 599 kronor för hela uppdraget inklusive utbildning
 • Vice ordförande: 3 796 kronor för hela uppdraget inklusive utbildning
 • Lokalansvarig: differentierad ersättning
 • Kövärd men inte rösträknare: 1 533 kronor
 • Reserv valdagen: 730 kronor om inte inkallelse till tjänstgöring sker.

Vid inkallelse utgår ersättning för uppdraget enligt ovan och ingen extra ersättning för att man står på reservlista.

 • Milersättning utgår endast vid hämtning och lämningen av röster.

Förtidsröstning

Arbete sker på tilldelade arbetspass vid någon av våra förtidsröstningslokaler.

 • Röstmottagare i förtidsröstning får timpenning enligt kommunalt avtal på 182 kronor.
 • Milersättning utgår endast vid hämtning och lämningen av röster.

Ingen ersättning för bil-, parkerings- eller förtäringskostnader utgår.

Kontaktuppgifter

Val2022