Västmanlandsmusiken

Västmanlandsmusiken jobbar för att du, oavsett hur gammal du är eller var du bor, ska ha tillgång till ett rikt kulturliv. De låter det nya inom musik, dans och nycirkus möta traditionen, mixar känt och okänt – tar världen till Västmanland!

Om Västmanlandsmusiken

Västmanlandsmusiken har till uppgift att förse Västerås konserthus med närmare 200 evenemang per år, varav en del av dessa är vår egen husorkester Västerås sinfoniettas konserter. De bidrar till att närmare 800 evenemang kan genomföras runt om i länet varje år.

Verksamheten bedrivs på uppdrag av ägarna, Västerås stad (90 procent) och Region Västmanland (10 procent). Från dem och även från staten får Västmanlandsmusiken bidrag till att utföra sitt uppdrag. Även biljettintäkter, försäljning av evenemang till lokala arrangörer och näringsliv och intäkter från uthyrning av Västerås konserthus bidrar till Västmanlandsmusikens kassa.

Styrelsemedlemmar

Ledamöter
Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande
Eleonore Lundkvist (M), andre vice ordförande
Monica Stolpe-Nordin (C)
Jan Johansson (SD)
Samuel Stengård (KD)

Ersättare
Jörgen Andersson (M)
Carin Lidman (S)
Anna Nordin (M)
Lars-Erik Nordin (V)
Vakant

Kommunalförbundets protokoll