Visa sökformulär

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har ansvar för att bistå nämnderna med sakkunskap, bereda ärenden och verkställa beslut.

Sedan 1 januari 2019 har förvaltningen följande verksamhetsområden:

  • Idrott
  • Kultur
  • Fritid och Förebyggande
  • Stöd och utveckling

Inom förvaltningens verksamhetsområde finns stadens kulturinstitutioner, idrottsarenor, idrottsplatser, badhus, fritidsbåtshamnar, motionsspår, friluftsområden samt fritid och förebyggande arbete. Vi har bland annat ansvar för Anundshög, Vallby friluftsmuseum, Västerås kulturskola, Västerås konstmuseum och Stadsbiblioteket.

Fritid och förebyggande omfattar områdena fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, mötesplatser för äldre, familjecentrum, förebyggarcentrum och familjerådgivning.

Föreningsstöd är en del inom förvaltningen som administrerar uthyrning av kommunala lokaler, idrottsanläggningar och fritidsbåtshamnar. Föreningsstöd fungerar också som ett stöd till föreningslivet och handlägger olika former av bidragsansökningar.

Enheten Kulturstöd och arrangemang är en del av förvaltningen och har som uppdrag att samordna Kultur i äldreomsorgen. Utöver detta bedrivs arbete med Kultur i stadsdelarna och andra kulturarrangemang riktade till barn, ungdomar och äldre. Kulturskolan samordnar Kultur i skolan för barn i grundskolan.

Kontakta oss

Lenny Hallgren

Direktör, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

021-39 15 15

Niclas Lindberg

Kulturchef

021-39 46 35

Stefan Brandberg

Idrottschef med övergripande ansvar för verksamhetsområde idrott och friluftsliv.

Telefon: 021-39 15 12

Åsa Sundgren Häggberg

Verksamhetschef Fritid och Förebyggande

021-39 25 87

Sandra Råsberg

Enhetschef Stöd och utveckling

Telefon: 021-39 77 05

Hjälpte informationen på denna sida dig?