Visa sökformulär

Kommunalråd och oppositionsråd

De flesta förtroendevalda i Västerås stad har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Några få arbetar dock på heltid med sina politiska uppdrag. De kallas för kommunal- respektive oppositionsråd.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Utöver ordförande finns det nio kommunalråd som har olika ansvarsområden. I Västerås stad finns också sex oppositionsråd. Kommunal- och oppositionsråden sitter med i kommunstyrelsen. Om du inte hittar den politiker eller de uppgifter du söker här kan du leta vidare under sidan där våra nämnder och styrelser presenteras. Där finns information om alla nämnder och styrelser inom Västerås stad, vilka uppgifter de har och vilka förtroendevalda som ingår i respektive nämnd och styrelse.

Västerås stad har anställda politiska sekreterare som hjälper de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Kontaktuppgifter till våra politiska sekreterare hittar du i kontaktlistan nedan.

Kontakta oss

Staffan Jansson (S)

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande Västerås stadshus AB, ordförande kommunalförbundet Vafab Miljö

Telefonnummer: 021-39 32 31

Ann-Louise Molin Östling (S)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande kulturnämnden, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 13 93

Jonas Cronert (S)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande Nya Västerås Flygplats AB, ordförande grundskolenämnden, ordförande Skultuna kommundelsnämnd, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 31 37

Amanda Grönlund (KD)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande Västerås Stadshus AB, ordförande äldrenämnden, ersättare kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen

Telefonnummer: 021-39 31 23

Samuel Stengård (KD)

Kommunalråd, ersättare kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande fastighetsnämnden, ersättare Västerås stadshus AB

Telefonnummer 021-39 33 60

Anna Maria Romlid (V)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande individ- och familjenämnden, ledamot Västerås Stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 22 12

Hawar Asaiesh (V)

Kommunalråd, ersättare kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande i grundskolenämnden, ersättare i Västerås stadshus AB

Telefonnummer

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande individ- och familjenämnden, ersättare grundskolenämnden, ledamot Västerås Stadshus AB

Telefonnummer: 070-320 41 61

Monica Stolpe Nordin (C)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ordförande miljö- och konsumentnämnden, 1:e vice ordförande byggnadsnämnden

Telefonnummer: 021-39 31 05

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande Västerås Stadshus AB, ersättare kommunalförbundet Vafab Miljö

Telefonnummer: 021-39 22 24

Eleonore Lundkvist (M)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande byggnadsnämnden, 2:e vice ordförande grundskolenämnden, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer 073-0278738

Anna Nordin (M)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande individ- och familjenämnden, 2:e vice ordförande äldrenämnden Telefonnummer

Erik Johansson (SD)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ledamot tekniska nämnden, ledamot förskolenämnden, ersättare äldrenämnden, ledamot styrelsen för Västerås stadshus AB

Telefonnummer 021-39 31 21

Roger Haddad (L)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ledamot utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefonnummer

Markus Lindgren (MP)

Oppositionsråd, ledamot kommunfullmäktige, ledamot tekniska nämnden, ersättare grundskolenämnden

Telefonnummer: 073-046 87 95

Jenny Setterholm (S)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 072-085 33 15

Mikael Dimgård (S)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 87 15

Nilla Kuul (KD)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 16 50

Elina Nordberg (C)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 10

Staffan Andersson (V)

Politisk sekreterare

Telefonnummer 021-39 31 18

Jenny Edberg (M)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 09

Tobias Utterstedt (SD)

Politisk sekreterare

Telefonnummer

Anna Lundberg (L)

Politisk sekreterare

Telefonnummer 021-39 31 32

Stadshuset i Västerås

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Ny ljudvandring berättar Djäknebergets historier

    Djäkneberget är ett mycket omtyckt och välbesökt område i Västerås. Här finns unik kulturmiljö och stora naturvärden. Nu lanserar Västerås stad en ljudvandring där du kan uppleva bergets historia och träffa många västeråsare som har egna minnen och en relation till berget.

  • Startklart för sista pusselbiten i utvecklingen av Kopparlunden

    Nu påbörjas arbetet med den fjärde och sista detaljplanen i Kopparlunden. Byggnadsnämnden tog den 15 juni beslut om ett planuppdrag. Det innebär att stadsbyggnadsförvaltningen ska påbörja en detaljplaneprocess. Arbetet med en detaljplan brukar ta ett till två år och följer en process enligt Plan- oc...