Kommunalråd och oppositionsråd

De flesta förtroendevalda i Västerås stad har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Några få arbetar dock på heltid med sina politiska uppdrag. De kallas för kommunal- respektive oppositionsråd.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Utöver ordförande finns det nio kommunalråd som har olika ansvarsområden. I Västerås stad finns också sex oppositionsråd. Kommunal- och oppositionsråden sitter med i kommunstyrelsen. Om du inte hittar den politiker eller de uppgifter du söker här kan du leta vidare under sidan där våra nämnder och styrelser presenteras. Där finns information om alla nämnder och styrelser inom Västerås stad, vilka uppgifter de har och vilka förtroendevalda som ingår i respektive nämnd och styrelse.

Västerås stad har anställda politiska sekreterare som hjälper de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Kontaktuppgifter till våra politiska sekreterare hittar du i kontaktlistan nedan.

Kontakta oss

Staffan Jansson (S)

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 32 31

staffan.jansson@vasteras.se

Ann-Louise Molin Östling (S)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande kulturnämnden, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 13 93

ann-louise.molin.ostling@vasteras.se

Jonas Cronert (S)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande Nya Västerås Flygplats AB, ordförande grundskolenämnden, ordförande Skultuna kommundelsnämnd, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 31 37

jonas.cronert@vasteras.se

Amanda Grönlund (KD)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande Västerås Stadshus AB, ordförande äldrenämnden, 1:e vice ordförande Bostads AB Mimer, ersättare i Västmanlands Teater, ordförande kommunala penisonärsrådet

Telefonnummer: 021-39 31 23

amanda.gronlund@vasteras.se

Samuel Stengård (KD)

Kommunalråd, ersättare kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande fastighetsnämnden, ersättare Västerås stadshus AB

samuel.stengard@vasteras.se

Anna Maria Romlid (V)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande individ- och familjenämnden, ledamot Västerås Stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 22 12

anna.maria.romlid@vasteras.se

Hawar Asaiesh (V)

Kommunalråd, ersättare kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande i grundskolenämnden, ersättare i Västerås stadshus AB

Telefonnummer

hawar.asaiesh@vasteras.se

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande individ- och familjenämnden, ersättare grundskolenämnden, ledamot Västerås Stadshus AB

Telefonnummer: 070-320 41 61

viktoria.skure.eriksson@vasteras.se

Monica Stolpe Nordin (C)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ordförande miljö- och konsumentnämnden, 1:e vice ordförande byggnadsnämnden

Telefonnummer: 021-39 31 05

monica.stople.nordin@vasteras.se

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande Västerås Stadshus AB, ersättare kommunalförbundet Vafab Miljö

Telefonnummer: 021-39 22 24

elisabeth.unell@vasteras.se

Anna Nordin (M)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande individ- och familjenämnden, 2:e vice ordförande äldrenämnden Telefonnummer 076-495 04 21

anna2.nordin@vasteras.se

Johan Henriksson (M)

Oppositionsråd, ersättare kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande byggnadsnämnden, 2:e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden, ersättare Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 0703 84 79 33

johan.henriksson@vasteras.se

Erik Johansson (SD)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ledamot tekniska nämnden, ledamot förskolenämnden, ersättare äldrenämnden, ledamot styrelsen för Västerås stadshus AB

Telefonnummer 021-39 31 21

erik2.johansson@vasteras.se

Roger Haddad (L)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ledamot utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefonnummer 021-39 31 26

roger.haddad@vasteras.se

Markus Lindgren (MP)

Oppositionsråd, ledamot kommunfullmäktige, ledamot tekniska nämnden, ersättare grundskolenämnden

Telefonnummer: 073-046 87 95

markus.lindgren@vasteras.se

Jenny Setterholm (S)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 072-085 33 15

jenny.setterholm@vasteras.se

Mikael Dimgård (S)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 87 15

mikael.dimgard@vasteras.se

Frida Gunnarsson (S)

Politisk kanslichef

Telefonnummer: 021-39 29 50

frida.gunnarsson@vasteras.se

Nilla Kuul (KD)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 16 50

nilla.kuul@vasteras.se

Elina Nordberg (C)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 10

elina.nordberg@vasteras.se

Staffan Andersson (V)

Politisk sekreterare

Telefonnummer 021-39 31 18

staffan.andersson@vasteras.se

Damiana Sabah Younan (M)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021 - 39 31 09

damiana.sabah.younan@vasteras.se

Tobias Utterstedt (SD)

Politisk sekreterare

Telefonnummer 021-39 31 21

tobias.utterstedt@vasteras.se