Fastighetsnämnden

Vårt ansvar

Fastighetsnämnden har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter, ansvarar för dess fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt genomför stadens mark- och bostadspolitik. Fastighetsnämnden är huvudman för exploateringsverksamheten och ska bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planerings- och genomförandeprocessen.

Nämndens ledamöter

Samuel Stengård (KD)

Ordförande

samuel.stengard@vasteras.se

Anton Tysklind (S)

1:e vice ordförande

anton.tysklind@vasteras.se

Claes Kugelberg (M)

2:e vice ordförande

Telefonnummer: 070-679 29 49

claes.kugelberg@vasteras.se

Ledamöter

Mikael Stenås (S)

Sheraz Al Hasan (S)

Ulf Jansson (C)

Anders Ohlsson (M)

Anna Thunell (MP)

Sven Jonsson (SD)

Ersättare

Jörgen Wolff (S)

Eva Fredell (S)

Krister Molin (S)

Elzbieta Norling (S)

Emil Thessén (KD)

Stephanie Anegrund (M)

Emil Lundin (M)

Mikael Liebl (SD)

Mikael Eriksson (SD)