Visa sökformulär

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter, ansvarar för dess fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt genomför stadens mark- och bostadspolitik. Fastighetsnämnden är huvudman för exploateringsverksamheten och ska bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planerings- och genomförandeprocessen.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Magnus Edström (MP), ordförande

Carin Lidman (S), 1:e vice ordförande

Eleonore Lundkvist (M), 2:e vice ordförande

Yngve Wernersson (S)

Monica Stolpe-Nordin (C)

Elisabeth Unell (M)

Jesper Brandberg (L)

Ersättare

Anders Barkensjö (S)

Sandra Zanabria (S)

Caroline Närhi (MP)

Joakim Widell (KD)

Terese Pransjö (M)

Emil Ytter (M)

Pia Heldesjö (L)

Fastighetsnämndens verksamhetsberättelse 2017PDF

Kontakta oss

Magnus Edström (MP)

Ordförande i fastighetsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige

Telefonnummer: 021-39 23 42

Carin Lidman (S)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ledamot i Stadshus AB, 1:e vice ordförande i fastighetsnämnden, ordförande i Arbetsgivardelegationen, ersättare i Samordningsförbundet Västerås

Telefonnummer: 021-39 12 61

Eleonore Lundkvist

2:e vice ordförande i fastighetsnämnden

Telefonnummer: 073 - 0278738

Hjälpte informationen på denna sida dig?