Visa sökformulär

Fastighetsnämnden

Vårt ansvar

Fastighetsnämnden har det samlade ägaransvaret för Västerås stads fastigheter, ansvarar för dess fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt genomför stadens mark- och bostadspolitik. Fastighetsnämnden är huvudman för exploateringsverksamheten och ska bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska intressen i planerings- och genomförandeprocessen.

Nämndens ledamöter

Jesper Brandberg (L)

Ordförande fastighetsnämnden

Telefonnummer: 021-39 13 98

Staffan Jansson (S)

1:e vice ordförande fastighetsnämnden

Telefonnummer: 021-39 32 31

Eleonore Lundkvist (M)

2:e vice ordförande fastighetsnämnden

Telefonnummer: 073-027 87 38

Maria Kesselring (S)

Monica Stolpe-Nordin (C)

Håkan Wretljung (MP)

Elisabeth Unell (M)

Tomas Stridsman (SD)

Magnus Agestav (KD)

Ersättare

Jörgen Wolff (S)

 

Jazmin Pettersson (S)

Per Bolund (L)

Nina Löfgren (L)

Sara Gunstad Selin (C)

Anders Olsson (M)

Veronika Samuelsson (M)

Martin Björk (M)

Sven Jonsson (SD)

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?