Visa sökformulär

Krisledningsnämnden

Vårt ansvar

Krisledningsnämnden sammanträder endast i händelse av kris. Krisledningsnämnden har inga ordinarie sammanträden. Kontakt med nämnden sker via stadsledningskontorets kansli.

Nämndens ledamöter

Anders Teljebäck (S), ordförande

Amanda Agestav (KD), 1:e vice ordförande

Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande

Carin Lidman (S)

Lars Kallsäby (C)

Anna Hård af Segerstad (M)

Ersättare

Staffan Jansson (S)

Ann-Louise Molin Östling (S)

Marléne Tamlin (MP)

Rodrigo Romo (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hjälpte informationen på denna sida dig?