Krisledningsnämnden

Vårt ansvar

Krisledningsnämnden sammanträder endast i händelse av kris. Krisledningsnämnden har inga ordinarie sammanträden. Kontakt med nämnden sker via stadsledningskontorets kansli.

Nämndens ledamöter

Staffan Jansson (S)

Ordförande krisledningsnämnden

Telefonnummer: 021-39 32 31

staffan.jansson@vasteras.se

Amanda Grönlund (KD)

1:e vice ordförande krisledningsnämnden

Telefonnummer: 021-39 13 99

amanda.gronlund@vasteras.se

Elisabeth Unell (M)

2:e vice ordförande krisledningsnämnden

Telefonnummer: 021-39 22 24

elisabeth.unell@vasteras.se

Ledamöter

Ann-Louise Molin Östling (S)

Jonas Cronert (S)

Solveig Nilsson (S)

Anna Maria Romlid (V)

Vicki Skure-Eriksson (C)

Eleonore Lundkvist (M)

Anna Nordin (M)

Erik Johansson (SD)

Caroline Frisk (SD)

Roger Haddad (L)