Logotyp
Visa sökformulär

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden sammanträder endast i händelse av kris. Krisledningsnämnden har inga ordinarie sammanträden. Kontakt med nämnden sker via stadsledningskontorets kansli.

Ledamöter

Anders Teljebäck (S), Ordförande
Amanda Agestav (KD), 1:e vice ordförande
Elisabeth Unell (M), 2:e vice ordförande
Carin Lidman (S)
Lars Kallsäby (C)
Anna Hård af Segerstad (M)

Ersättare

Staffan Jansson (S)
Ann-Louise Molin Östling (S)
Marléne Tamlin (MP)
Rodrigo Romo (M)
Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Vasiliki Tsouplaki (V)

Hjälpte informationen på denna sida dig?