Visa sökformulär

Kulturnämnden

Nämndens ledamöter

Markus Lindgren (MP)

Ordförande kulturnämnden

Telefonnummer 073-046 87 95

Jenny Setterholm (S)

1:e vice ordförande kulturnämnden

Telefonnummer: 021-39 31 35

Jörgen Andersson (M)

2:e vice ordförande kulturnämnden

Telefonnummer: 070-656 25 02

Per-Åke Olofsson (S)

Jacob Axelson (L)

Mikael Palmqvist (C)

Maria Ringström (M)

Per Blomström (SD)

Ibrahim Onar (KD)

Ersättare

Turkan Haco (S)

Anny Bustos Teljebäck (S)

Margaretha Lundell (L)

Birgitta Olsson (C)

Jonas Bruslind (MP)

Håkan Ampellindh (M)

Johan Eriksson (M)

Yin Zhan (M)

Kirsten Lysgaard (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås