Visa sökformulär

Överförmyndarnämnden

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Västerås stad har sedan 2003 en överförmyndarnämnd. Nämnden består av tre ledamöter och väljs av kommunfullmäktige.

Länk till Överförmyndarförvaltningens hemsidalänk till annan webbplats

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.

Gemensamt för förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap är att någon helt eller delvis är oförmögen att tillvarata sina intressen och företräda sig själv. Så kan vara fallet av vitt skilda anledningar och förekommer i mycket olika sammanhang. Det kan vara fråga om omyndiga, människor som är bortavarande och – vilket förekommer i det stora flertalet av fall – personer som på grund av hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska eller personliga angelägenheter.

Uppdraget som ställföreträdare är viktigt eftersom den bärande tanken med det är att alla ska få lika rätt oavsett förmåga. Av det följer även att det är viktigt att tillsyn utövas och att tillsynsuppdraget genomförs med omsorg.

Överförmyndarnämnden i Västerås stad står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länk till kallelse, handlingar och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Lars Lindén (KD) ordförande

Jan Plewako (M) vice ordförande

Åse Olofsson (S) ledamot

Ersättare

Anders Barkensjö (S)

Monica Nordgren (MP)

Ingalill Aase (M)

Hjälpte informationen på denna sida dig?