Visa sökformulär

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för beställning inom områdena gator, parker, vägar,  och trafikfrågor.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Tekniska nämnden sammanträder i rum A287 kl 13.30.

  • 18 april
  • 16 april klockan 08.30
  • 20 juni
  • 15 augusti
  • 19 september klockan 08.30
  • 17 oktober
  • 14 november klockan 08.30
  • 19 december.

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Jazmin Pettersson (S), ordförande

Ulf Jansson (C), 1:e vice ordförande

Stefan Lindh (M), 2:e vice ordförande

Jan van der Horst (S)

Mikael Vilbaste (MP)

Solveig Nygren (M)

Anna Östholm (L)

Ersättare

Ann-Christine Alkazhami (S)

Ali Khatab (MP)

Adam Pettersson (C)

Pauline Sturesson (KD)

Cassandra Romo (M)

Carl-Johan Aberger (M)

Sture Larsson (L)

Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2017PDF

 

Kontakta oss

Jazmina Pettersson (S)

Ordförande i tekniska nämnden

Hjälpte informationen på denna sida dig?