Visa sökformulär

Valberedningen

Kommunfullmäktiges valberedning nominerar ledamöter och ersättare till stadens styrelser och nämnder.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Ledamöter

Margareta Israelsson (S), ordförande

Martin Lindahl (MP)

Lars Kallsäby (C)

Amanda Agestav (KD)

Anna Hård af Segerstad (M)

Jesper Brandberg (L)

Ann-Christine From Utterstedt (SD) 

Anna Maria Romlid (V)

Ersättare

Lars Eriksson (S) 

Agneta Luttropp (MP)

Vicki Skure Eriksson (C)

Erik Söderberg (KD)

Stefan Lindh (M)

Ulf Larsson (L)

Patric Sjölund (SD)

Per Lithammer (V)

Hjälpte informationen på denna sida dig?