Valberedningen

Vårt ansvar

Kommunfullmäktiges valberedning nominerar ledamöter och ersättare till stadens styrelser och nämnder.

Valberedningens ledamöter

Ordförande

Lena Johansson (S)

Ledamöter

Anna Maria Romlid (V)

Samuel Stengård (KD)

Karin Westlund (C)

Jenny Edberg (M)

Erik Johansson (SD)

Anna Lundberg (L)

Agneta Luttropp (MP)

Ersättare

Jonas Cronert (S)

Lars Nordin (V)

Amanda Grönlund (KD)

Vicki Skure-Eriksson (C)

Klara Helin (M)

Caroline Frisk (SD)

Roger Haddad (L)

Kristofer Åberg (MP)