Visa sökformulär

Valnämnden

Vårt ansvar

Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval. Geografiska röstningsområden, valdistrikt samt val- och röstninglokaler är nämndens ansvar. Utöver det ansvarar nämnden för att utse röstmottagare.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande ordinarie nationella val är den 11 september 2022.

Nämndens ledamöter

Bengt Wallén (L)

Ordförande valnämnden

Telefonnummer: 070-218 05 83

Robert Lennes (S)

1:e vice ordförande valnämnden

Hans Carlqvist (M)

2:e vice ordförande valnämnden

Telefonnummer: 070-210 13 70

Dan Edlund (C)

Erik Janse (MP)

Jan Johansson (SD)

Harri Åman (V)

Elin Granqvist (KD)

Ersättare

Anna Porsaeus (L)

Milena Axklo (C)

Johannes Wretljung Persson (MP)

Emil Ytter (M)

Gisela Carstinge (SD)

Marie Wiberg (V)

Ibrahim Onar (KD)

Solveig Nilsson (S)

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås