Visa sökformulär

Valnämnden

Vårt ansvar

Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval. Geografiska röstningsområden, valdistrikt samt val- och röstninglokaler är nämndens ansvar. Utöver det ansvarar nämnden för att utse röstmottagare.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande ordinarie nationella val är den 13 september 2026. Innan dess är det val till Europaparlamentet 2024.

Nämndens ledamöter

Lena Burström (S)

Ordförande valnämnden

Milena Axklo (C)

1:e vice ordförande valnämnden

Emil Ytter (M)

2:e vice ordförande valnämnden

Ledamöter

Ingemar Hägg (KD)

Harri Åman (V)

Jan Johansson (SD)

Bengt Wallén (L)

Erik Janse (MP)

Ersättare

Agron Zabergja (S)

Alondra Herrera (V)

Desiree Eriksson (KD)

Razmik Krikorian (C)

Åke Ottoson (M)

Patric Sjölund (SD)

Bengt-Åke Nilsson (L)

Marléne Tamlin (MP)

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna – hela programmet

    Från och med nästa vecka och ända in i början av september erbjuder Västerås stad även i år kultur för äldre. Nytt för denna sommar är att kulturutbudet även omfattar fem mötesplatser för äldre, som inte är kopplade till något boende, och dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika f...