Valnämnden

Vårt ansvar

Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval. Geografiska röstningsområden, valdistrikt samt val- och röstninglokaler är nämndens ansvar. Utöver det ansvarar nämnden för att utse röstmottagare.

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande ordinarie nationella val är den 13 september 2026. Innan dess är det val till Europaparlamentet 2024.

Nämndens ledamöter

Lena Burström (S)

Ordförande valnämnden

lena.burstrom@vasteras.se

Milena Axklo (C)

1:e vice ordförande valnämnden

milena.axklo@vasteras.se

Emil Ytter (M)

2:e vice ordförande valnämnden

emil.ytter@vasteras.se

Ledamöter

Christina Ackesten (KD)

Harri Åman (V)

Jan Johansson (SD)

Bengt Wallén (L)

Erik Janse (MP)

Ersättare

Agron Zabergja (S)

Alondra Herrera (V)

Desiree Eriksson (KD)

Razmik Krikorian (C)

Åke Ottoson (M)

Patric Sjölund (SD)

Bengt-Åke Nilsson (L)

Åsa Goos (MP)

Kontakt

Relaterade dokument