Analys

Här publicerar vi aktuella rapporter och statistiska analyser om i första hand befolkningen och bostäderna i Västerås.

Flyttkedjeanalys

Fasad på flerfamiljshus på Notudden

Som en del i Västerås stads arbete med att ta fram kunskapsunderlag för att bättre kunna planera för kommunens bostadsförsörjning, har Statistik- och analysenheten under 2022 tagit fram en flyttkedjeanalys.

Syftet med denna rapport är dels att analysera hur stor betydelse som nyproduktionen har haft för rörligheten på bostadsmarknaden i Västerås kommun, dels att analysera vilka som flyttat in i nyproduktionen och vilka bostäder som tillgängliggjorts till följd av nyproduktionen.

Flyttkedjeanalys av nyproduktion i Västerås stad

Kontakta oss

Statistik- och analysfunktionen

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysfunktionen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se