Filmade föredrag

Här kommer Västerås stadsarkiv att publicera filmade föredrag, bland annat från vår programverksamhet.

Beskrivning

Filmat föredrag med Per-Ola Karlsson, konsultchef vid Centrum för Näringslivshistoria. Föredraget hölls den 16 maj 2023 i kommunfullmäktigesalen i Västerås stadshus.

Föredraget ingår i Västerås stadsarkivs programverksamhet.