Remissvar nationell transportplan

Trafikverkets förslag till nationell transportplan saknar flera avgörande satsningar för Sverige. Det här är Västerås stads svar på Trafikverkets remissförslag.

Trafikverkets förslag saknar satsningar till Stockholm-Mälarregionen som:

  • driver på nyindustrialiseringen i spåren av elektrifiering och energiomställning.
  • gör det möjligt att ställa om till ett hållbart resande, hållbara godstransporter och tillgänglighet i hela landet.
  • hjälper Sverige att nå klimatmål och transportpolitiska mål.

Se filmen om Västerås stads remissvar:Vi vill:

  • Att Västerås Central med ett nytt resecentrum prioriteras för att möta dagens och framtidens resandebehov, för att säkra kompetensförsörjning och knyta ihop bostadsmarknaden i hela Stockholm-Mälarregionen.
  • Att en ny Hjulstabro prioriteras för en utvecklad Mälarsjöfart till Mälarhamnarna, vilket krävs för en ökad omställning till hållbara godstransporter via sjöfarten.
  • Att ökad kapacitet på Mälarbanan och Svealandsbanan prioriteras, detta genom att bygga bort flaskhalsar samt skapa nytt tågläge för förbättrade pendlingsmöjligheter till världsnavet inom elektrifiering, energi- och batteriutveckling på Finnslätten.
  • Att den gemensamma utredningen tillsammans med norska Jernbanedirektoratet knyter samman hela stråket mellan Oslo och Stockholm och följer den överenskomna processen i åtgärdsvalsstudien.

Läs mer:

Västerås yttrande på Trafikverkets remiss till Nationell transportplan Pdf, 351.9 kB. (PDF)