Logotyp
Visa sökformulär

Nya torgen- västeråsarnas favoritplats

Fler sittplatser, trevlig grönska, en vattenanläggning och bra belysning.
När Bondtorget och Stora Torget görs om ska det finnas något att göra för både stora och små.  

Det ska vara ett välfungerande torg med en omsorgsfull utformning samt vara en plats man dras till och där man gärna stannar kvar. En öppen plats, tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Platsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Nu satsar vi på att ge torgen en helt ny utformning och innehåll så att dessa platser ska bli det levande hjärtat i staden – folklig kärlek. I december månad träffas arkitektbyrån, konstnärer, tjänstemän och representanter för fastighetsägare och börjar jobba och skissa fram förslag.

Många synpunkter, förväntningar och önskemål om vad våra torg ska vara framkom under invånardialogen som gjordes 2016. Alla bidrag från invånardialogen har utvärderats, men alla idéer kommer inte att kunna genomföras.

Sammanställningen av invånardialogen kan du läsa här.PDF

Så här ser tidplanen ut

Våren 2018

Under våren ska torgen få sin utformning. Sweco Architects har fått uppdraget att ta fram ett gestaltningsprogram som tar hänsyn till de olika förutsättningarna. Förslaget ska därefter skickas ut på samråd där alla får tycka till om förslaget.

Hösten 2018

Under hösten utförs projekteringen, det vill säga framtagande av ritningar och andra handlingar som beskriver hur torgen ska byggas. Entreprenörer får sedan lämna anbud på att bygga och när en entreprenör vunnit upphandlingen sätts bygget igång.

Våren 2019

Under våren startar byggnationen av torgen. Byggnationen kommer förmodligen att delas upp i flera etapper, så det alltid finns aktiva torgytor.

Under 2020

Nya Stora torget beräknas vara klart.

Program med utgångspunkter inför gestaltningsarbete

Utredningar har gjorts om hur vi ska göra med bland annat parkeringar, cyklar, tillgänglighet, belysning, markvärme och isbana. Dessa utgångspunkter finns samlade i ett program.

Program med utgångspunkter inför gestaltningsarbete Stora torget och Bondtorget
PDF

Prenumerera på nyheter från Nya torgen

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Skriv i din mejladress i prenumerationsrutan ovan så får du ett meddelande så snart vi har uppdaterat informationen om projektet på den här sidan. Välkommen!

Bilden visar Stora torget fotograferat uppifrån.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

    Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

  • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

    Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

  • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

    Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?