Visa sökformulär

Nya torgen- västeråsarnas favoritplats

Fler sittplatser, trevlig grönska, en vattenanläggning och bra belysning.
När Bondtorget och Stora Torget görs om ska det finnas något att göra för både stora och små.  

Det ska vara ett välfungerande torg med en omsorgsfull utformning samt vara en plats man dras till och där man gärna stannar kvar. En öppen plats, tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Platsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Nu satsar vi på att ge torgen en helt ny utformning och innehåll så att dessa platser ska bli det levande hjärtat i staden – folklig kärlek. I december månad träffas arkitektbyrån, konstnärer, tjänstemän och representanter för fastighetsägare och börjar jobba och skissa fram förslag.

Många synpunkter, förväntningar och önskemål om vad våra torg ska vara framkom under invånardialogen som gjordes 2016. Alla bidrag från invånardialogen har utvärderats, men alla idéer kommer inte att kunna genomföras.

Sammanställningen av invånardialogen kan du läsa här.PDF

Så här ser tidplanen ut

Våren 2018

Under våren fick torgen sin utformning. Sweco Architects har fått uppdraget att ta fram ett gestaltningsprogram som tar hänsyn till de olika förutsättningarna. Förslaget ska därefter skickas ut på samråd där alla får tycka till om förslaget.

Hösten 2018

Gestaltningsförslaget, det vill säga förslaget till utformning är ute på remiss under hösten och våren 2019. Då får alla tycka till om förslaget.

Under 2019

Under våren börjar projekteringen av ombyggnaden. Under hösten börjar upphandlingen av vem som ska få bygga om torget.

Under 2020

Ombyggnaden börjar. Bygget delas förmodligen upp i flera etapper så att torget aldrig är helt avstängt.

Under 2021

Nya Stora Torget beräknas vara klart.

Program med utgångspunkter inför gestaltningsarbete

Utredningar har gjorts om hur vi ska göra med bland annat parkeringar, cyklar, tillgänglighet, belysning, markvärme och isbana. Dessa utgångspunkter finns samlade i ett program.

Program med utgångspunkter inför gestaltningsarbete Stora torget och Bondtorget
PDF

Prenumerera på nyheter från Nya torgen

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Välkommen!

Bilden visar Stora torget fotograferat uppifrån.

Det här händer i Västerås

  • Sista dag att nominera din favoritledare

    Känner du någon ideell föreningsledare i Västerås, som gör ett jobb utöver det vanliga? Passa på att nominera hen till Västerås stads eldsjäls- och/eller barn- och ungdomsledarstipendium! Sista anmälningsdag är torsdagen den 31 januari. Västerås stad har i flera år delat ut stipendier på 10 000 kro...

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?