Visa sökformulär

Nya torgen

När Bondtorget och Stora torget görs om ska det finnas något att göra för både stora och små. Det blir fler sittplatser, trevlig grönska, en vattenspegel och bättre belysning. Det blir också en stor yta som kommer att kunna användas till bland annat isbana och olika evenemang efter årstid.
  

Stadens nya samlingsplats

Bondtorget och Stora torget ska bli stadens naturliga centrum, med liv och rörelse året om. Det ska finnas utrymme för bland annat:

 • Uteserveringar
 • Toaletter
 • Torghandel
 • Vattenspegel
 • Grönska
 • Offentlig konst
 • Allmänna sittplatser i både sol och skugga
 • Tillgänglighet för barnvagnar, rullatorer och andra hjälpmedel
 • Stråk för gång- och cykeltrafik
 • Cykelparkering
 • En större yta för olika evenemang

Vi kommer även att genomföra olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten på Bondtorget.

Ombyggnationen sker i olika etapper under åren 2020-2023, läs mer under preliminär tidplan nedan.

Projektskylt 53 Ombyggnad Stora Torget

Omtanke som värmer

Stora Torget ska kunna användas året om och kommer därför att utrustas med markvärme. Under vintermånaderna finns det även möjlighet att placera ut en isbana. 

Lugna stråket

Gång- och cykelbanan som löper längs med Sigmahuset kommer att omvandlas till Lugna stråket. Det blir ett så kallat "shared space" där alla samsas om utrymmet. Det finns ingen uttalad färdriktning för dig som vistas här. Platsen vill istället uppmuntra dig att dra ner på tempot, slå dig ner på en av alla sittplatser och att bara vara.

Se de nya torgen från olika perspektiv

Bilder på nya torget.

Preliminär tidplan

2020

Förberedande arbeten, mest under mark. Strax före årsskiftet 2020 börjar upphandlingen av vem som ska få bygga om torget.

2021

Under våren börjar Stora Torget att byggas om. Bygget delas förmodligen upp i flera etapper så att torget aldrig är helt avstängt. Torghandeln flyttar till Bondtorget.

2022

Stora Torget och Bondtorget beräknas vara klara före årsskiftet 2022.

2023

Vi bygger om Västra Kyrkogatan.

Om projektet

Utformningen - ett resultat av invånarnas åsikter

Projekteringen och gestaltningsprogrammet är ett resultat av den invånardialog som gjordes 2016. Det kom in många intressanta förslag och alla har utvärderats noggrant. Bland förslagen finns vissa teman som återkommer, bland annat önskemål om sittplatser, aktiviteter, grönska, försäljning, evenemang och vatten.

Sammantaget har ni tyckt att torgen ska vara välfungerande med en omsorgsfull utformning, samt att det ska vara en plats man dras till och där man gärna stannar kvar. En öppen plats, tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Platsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Kraftsamling, projekt nr. 53

Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget är en del i Kraftsamling för Västerås city. Det är ett samverkansarbete mellan Västerås stad, Citysamverkan, företag och organisationer för att utveckla Västerås city. Ombyggnaden av Stora Torget och Bondtorget har projektnummer 53.

Illustration: Översikt av Bondtorget, Stora Torget och Västra Kyrkogatan.

Skiss över hur nya torgen kommer att se ut när allt är klart. Illustration: Sweco

Prenumerera på nyheter från Nya torgen

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Välkommen!

Hantera prenumeration

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?