Visa sökformulär

Nya torgen- västeråsarnas favoritplats

Fler sittplatser, trevlig grönska, en vattenanläggning och bra belysning.
När Bondtorget och Stora Torget görs om ska det finnas något att göra för både stora och små.  

Det ska vara ett välfungerande torg med en omsorgsfull utformning samt vara en plats man dras till och där man gärna stannar kvar. En öppen plats, tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Platsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Nu satsar vi på att ge torgen en helt ny utformning och innehåll så att dessa platser ska bli det levande hjärtat i staden – folklig kärlek. I december månad träffas arkitektbyrån, konstnärer, tjänstemän och representanter för fastighetsägare och börjar jobba och skissa fram förslag.

Många synpunkter, förväntningar och önskemål om vad våra torg ska vara framkom under invånardialogen som gjordes 2016. Alla bidrag från invånardialogen har utvärderats, men alla idéer kommer inte att kunna genomföras.

Sammanställningen av invånardialogen kan du läsa här.PDF

Så här ser tidplanen ut

Våren 2018

Under våren ska torgen få sin utformning. Sweco Architects har fått uppdraget att ta fram ett gestaltningsprogram som tar hänsyn till de olika förutsättningarna. Förslaget ska därefter skickas ut på samråd där alla får tycka till om förslaget.

Hösten 2018

Under hösten utförs projekteringen, det vill säga framtagande av ritningar och andra handlingar som beskriver hur torgen ska byggas. Entreprenörer får sedan lämna anbud på att bygga och när en entreprenör vunnit upphandlingen sätts bygget igång.

Våren 2019

Under våren startar byggnationen av torgen. Byggnationen kommer förmodligen att delas upp i flera etapper, så det alltid finns aktiva torgytor.

Under 2020

Nya Stora torget beräknas vara klart.

Program med utgångspunkter inför gestaltningsarbete

Utredningar har gjorts om hur vi ska göra med bland annat parkeringar, cyklar, tillgänglighet, belysning, markvärme och isbana. Dessa utgångspunkter finns samlade i ett program.

Program med utgångspunkter inför gestaltningsarbete Stora torget och Bondtorget
PDF

Prenumerera på nyheter från Nya torgen

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Välkommen!

Bilden visar Stora torget fotograferat uppifrån.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Västerås fixar foder

    Västerås stad hjälper djuren i torkan! Vi fick en fråga från en invånare som undrade om vi kan hjälpa till med att skänka foder till djur. Vi vill naturligtvis gärna hjälpa till och erbjuder därför bönder att klippa en del av stadens grönytor och använda gräset som foder.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?