Viksäng familjecentrum

En mötesplats för familjen.

Postadress: Västerås stad Fritid och Förebyggande Viksäng familjecentrum 721 87 Västerås

Besöksadress: Kaserngatan 12, 4 vån

Familjevägledare barn: 021-39 24 04
Familjevägledare ungdom: 021-39 44 63
Viksäng öppna förskola: 21-39 23 35
Enhetschef: 021-39 19 85

Kontaktbild